Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Coronakrisen har inte påverkat finländarnas mentala hälsa – men nästan hälften är oroliga för att en anhörig ska smittas

Från 2020
Personer är ute och går och jobbar i Brunnsparken i Helsingfors. Ett äldre par sitter på en bänk.
Bildtext Många har sysselsatt sig med promenader under coronakrisen.
Bild: Marja Väänänen / Yle

De mentala problemen bland personer i arbetsför ålder verkar inte ha ökat på grund av coronapandemin och de restriktioner som regeringen infört, visar en undersökning från THL. Viruset väcker ändå oro hos många.

Det klart vanligaste orosmomentet är att en anhörig ska smittas av coronaviruset. 45 procent av dem som svarade på THL:s enkät uppgav att de är ganska eller mycket oroliga för det här.

En dryg tredjedel, 35 procent, är oroliga över att de ska smitta någon annan. Att själv drabbas av sjukdomen oroar 18 procent.

Ekonomin oroar mer än vårdkapaciteten

Ekonomin är det tredje vanligaste orosmomentet – 31 procent bekymrar sig för de ekonomiska följderna av krisen.

Bara 15 procent oroar sig för att sjukvården inte ska ha kapacitet att vårda alla coronapatienter. Ännu färre –12 procent – bekymrar sig för om regeringen ska klara av att hantera krisen.

– Även om folk oroar sig för coronaviruset verkar det som att andelen som är mycket oroliga än så länge är rätt liten. Det är ändå viktigt att följa med hur situationen utvecklas, säger ledande forskare Annamari Lundqvist i ett pressmeddelande.

Lundqvist tror att den relativt begränsade oron kan förklaras med att det funnits så få coronafall i Finland och att medborgarna litar på att man lyckas begränsa epidemin också i fortsättningen.

En av tio har upplevt psykisk belastning

Var tionde person som svarade på enkäten uppgav att de känt av märkbar psykisk belastning. Det här var lite vanligare bland kvinnor än bland män. Personer i åldern 18–49 år upplevde också i högre grad psykisk belastning än över 50-åringarna.

Forskningsprofessor Jaana Suvisaari säger att resultatet tyder på att undantagstillståndet än så länge inte har lett till fler mentala problem bland personer i arbetsför ålder.

Hon hänvisar till en liknande undersökning som gjordes för två år sedan där 12 procent upplevde psykisk belastning.

– Ännu vet vi ändå inte hur epidemin och restriktionerna har påverkat över 70-åringarna, säger hon.

Resultatet grundar sig på enkätsvar från 816 personer i åldern 18–69. Enkäten är en del av THL:s antikroppsundersökning som pågår hela året. De här svaren samlades in mellan den 28 april och den 4 maj.

Diskussion om artikeln