Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Turism- och restaurangbranschen om de nya stöden: "Allmänt taget ser det bra ut, men för stora hotell fortsätter problemen"

Från 2020
Uppdaterad 14.05.2020 14:40.
Timo Lappi i kostym i en restaurang.
Bildtext Timo Lappi vd för Turism- och restaurangförbundet Mara tycker förslagen låter bra för många små- och medelstora företag också inom turismen.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

De nya företagsstöden som presenterades i stora drag på torsdag morgon innebär goda nyheter för små och medelstora företag. Stora hotell och spa-anläggningar behöver däremot mera hjälp än de får nu, enligt Timo Lappi, vd för Turism- och restaurangförbundet Mara.

Regeringens presskonferens som sköttes av näringsminister Mika Lintilä (Centern) var kort.

De nya företagsstöden presenterades i stora drag, men det finns en hel del arbete kvar på detaljnivå. Oklart är till exempel hur stor svacka i omsättningen företagen måste ha för att över huvud taget få ansöka om stöd.

Timo Lappi, vd för Turism- och restaurangförbundet Mara, är ändå försiktigt positiv till det han hittills hört om stöden.

Enligt Lappi låter förslagen bra för många små- och medelstora företag också inom turismbranschen. Det är ändå svårt att ta ställning till alla frågor eftersom detaljerna var få.

- Allmänt taget ser det bra ut, men det finns ett stort problem när det gäller stora hotell och spa-anläggningar. De är i mycket stora svårigheter nu, omsättningen har sjunkit med över 90 procent. I andra nordiska länder har de fått ett stödpaket som omfattar både hyror och andra fasta kostnader utan övre gräns, säger Lappi.

Näringsminister Lintilä talade nu om en gräns på runt 200 000 euro. De förluster stora hotell och spa-anläggningar har lidit är betydligt större.

Dessutom kommer stöden delas ut endast för två månader. Enligt Lappi kommer branschen lida under en mycket längre tid.

- Den här branschen kommer att lida mycket också i framtiden eftersom den är mycket beroende av utländska resenärer och folk som reser i arbetet. Det läget kommer inte att bli bra före slutet av år 2021. Hotellen och spa-anläggningarna kommer att lida 100 miljoner euros förluster innan läget normaliseras.

En bra idé att flytta över ansvaret till Statskontoret

Det nya stödet är tänkt att ersätta de nuvarande specialarrangemangen på Business Finland och näringscentralerna.

Deras utdelning av stöd har kritiserats både för att de inte har klarat av att dela ut stöd enligt reglerna, och för att deras regler gör det svårt att dela ut stöd till de företag som behöver stödet mest.

Ansvaret flyttas över till Statskontoret.

Lappi anser att de nya stöden bättre än de gamla eftersom stödet från Business Finland inte kan inte användas för att kompensera förluster som man har fått på grund av coronakrisen.

Men Lappi är missnöjd över regeringens beslut om att dra av sådant stöd som företagen redan har fått från Business Finland när man beviljar det nya stödet.

- Utvecklingsstödet som Business Finland har gett till många företag har helt andra syften än det nya stödet. Det nya stödet ska ersätta fasta kostnader som löner och hyror, någonting man inte kan använda utvecklingsstödet till. Det kommer att väcka mycket förvåning och oro bland företagare som ansöker om det nya stödet, säger Lappi

Finlands företagare: Behovet på stöd i miljardklass

Intresseorganisationen Finlands företagares vd Mikael Pentikäinen tycker det är svårt att säga någonting om stöden i nuläget.

Det är bra att regeringen har klargjort sina riktlinjer om krisstödet, men vi vet inte tillräckligt om detaljerna. Det finns för många öppna frågor.

Enligt Pentikäinen är behovet på stödåtgärder stort bland företagarna.

Behovet är i miljardklassen om man räknar med företagens omsättning och utebliven försäljning. Det är viktigt att vi får krisstöd, och även om 200 000 är mycket pengar så tror vi inte att det räcker.

Pentikäinen är inte nöjd över att företagen bara lovats stöd i två månader.

Början är bra, men krisstödens giltighetstid måste förlängas om krisen fortsätter eller blir värre. Regeringens beslut är för optimistiskt.

Artikeln uppdaterad 14.5 klockan 14.40 med kommentarer av Mikael Pentikäinen.