Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Daghemmet Skogsstjärnan ska värmas upp med fjärrvärme - stadsstyrelsen ratade billigare och grönare alternativ, delvis för att stöda Borgå energi

Från 2020
En värmepump och rör på nära håll.
Bildtext Skogsstjärnans daghem ska värmas upp med fjärrvärme.
Bild: Petteri Juuti / Yle

På Borgå stadsstyrelses senaste möte fick ledamöterna ta ställning till vilket värmesystem som ska användas i daghemmet Skogsstjärnan.

I april godkände stadsstyrelsen planerna och kostnadsberäkningen i utkastskedet för dagisbygget, men man ville ännu ha en skild utredning om värmesystem.

Enligt den här utredningen (på finska), som behandlades på måndag, så skulle det billigaste och grönaste alternativet vara att använda ett system med både fjärrvärme och jordvärme.

Det var också stadsdirektörens förslag för stadsstyrelsen.

Ledamot Anders Rosengren (SFP) kom med ett motförslag som röstades igenom: daghemmet ska värmas upp med enbart fjärrvärme.

- Vi valde fjärrvärme av flera orsaker. Dels är det stadens dotterbolag som producerar grön energi med flis, det är ett miljövänligt alternativ, säger Rosengren.

Enligt honom är det ett sätt att stöda Borgå energi, som i sin tur stöder Borgå stad.

- Borgå energi betalar ju en stor dividend årligen till Borgå stad, säger Rosengren.

Anser inte att kalkylen stämmer

- Den andra orsaken är att det nog fanns brister i kalkylen som vi fick, och prisskillnaden är inte så hemskt stor, säger han vidare.

Enligt utredningen skulle 100 procent fjärrvärme vara det dyraste alternativet om man räknar helhetskostnaderna efter 15 år och upp till 40 år.

Om man vill stöda Borgå energi så borde det ha varit ett av kriterierna från början. Nu hade vi som mål att välja det förmånligaste och energieffektivaste alternativet

― Outi Lankia, Centern

På kort sikt (de närmaste fem åren) är fjärrvärme det förmånligaste alternativet eftersom det kräver mindre investeringar och elkostnaderna är lägre än vid jordvärme.

- Prisskillnaden är ungefär 7 000 euro per år enligt kalkylen, på 40 år räknat, säger Rosengren.

Borgåbonde
Bildtext Anders Rosengrens (SFP) förslag röstades igenom.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt Rosengren räknar man i kalkylen med onödigt höga underhållskostnader för fjärrvärmen.

- I verkligheten är underhållet i fastigheten bara att byta värmeväxlar vart tjugonde eller trettionde år. Med jordvärmeanläggning är där kompressorer och elmotorer som ska bytas regelbundet, säger Rosengren.

- Vi har åsikten att konsulten har räknat till fördel för jordvärme. Sedan är det också det att jordvärme kräver elenergi, och hur den produceras är en fråga: är det med kärnkraft eller vind.

Uppfyllde inte kriterierna

Endast Outi Lankia (C), Anna-Stiina Lundqvist (Gröna), och Jari Oksanen (Gröna) röstade emot Rosengrens förslag och för det ursprungliga systemet med både fjärrvärme och jordvärme.

Beslutet har diskuterats på sociala medier och Lankia har tillsammans med Lundqvist publicerat en insändare i tidningen Uusimaa.

- Jag tycker att det var ett dåligt beslut att välja fjärrvärme. Det är svårt att förstå varför man inte ville välja det billigaste alternativet. Dessutom har staden höga mål för energieffektivitet. Med enbart fjärrvärme kommer vi inte upp i energiklass A, säger Lankia.

En räv ligger ovanpå en hög med träflis. Den tittar ner mot kameran.
Bildtext Borgå energi använder nästan enbart flis som energikälla. De varma flishögarna är populära viloplatser för ungrävar som brukar hålla till på industriområdet i Tolkis.
Bild: Yle/Mira Bäck

Energiklasserna används för att berätta hur energieffektivt någonting är.

- När man räknar ut e-talet så är fjärrvärmen ett sämre alternativ än jordvärmen, men när man ser dem i praktiken så är de helt jämförbara, säger Rosengren.

Lankia påpekar att kategoriseringen baserar sig på allmänt använda sätt att räkna energieffektivitet. Även om fjärrvärmen som används är grön så blir den inte bättre än jordvärme.

Lankia godtar inte heller Rosengrens bedömning om att prisskillnaderna inte är så stora.

- För det första så har utgifterna räknats med energipriset sådant det är nu. Prisskillnaden mellan alternativen kommer att växa eftersom energipriset inte kommer att vara det samma i framtiden, säger Lankia.

Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Bildtext Majoriteten av beslutsfattarna anser att man ska satsa på lokal fjärrvärme.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Hon påpekar dessutom att man under varma sommarmånader kunde ha använt jordvärmesystemen för att kyla ner byggnaden.

- Nu kommer det att göras med el, säger Lankia.

I grund och botten ligger problemet i med vilka grunder beslutet tagits, förklarar Lankia.

Stadsfullmäktige har signalerat att man ska försöka skära ner på dagisbyggets kostnader så mycket som möjligt eftersom staden behöver spara.

- Om man vill stöda Borgå energi så borde det ha varit ett av kriterierna från början. Nu hade vi som mål att välja det förmånligaste och energieffektivaste alternativet, säger Lankia.

Hon påpekar också att driftskostnaderna ju kommer att synas i bildningens och lokalitetsledningens årliga kostnader.

- Hur syns det i deras budgetar om man väljer att stöda Borgå energi?