Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Granne till Salutorget besvärade sig gällande bygglov för värmesystem i parkeringshallen – besväret förkastades i nämnden

Från 2020
Bygget av parkeingshuset vid Salutorget i Åbo.
Bildtext Arkivbild. Parkeringshallen i Åbo ska värmas med hjälp av ett solvärmesystem.
Bild: Arash Matin/Yle

Tidigare i vår har Turun Toriparkki beviljats bygglov för ett solvärmesystem som torgparkeringen i Åbo ska utnyttja. Det handlar om en ändring av ett tidigare lov som gällde byggandet av den underjordiska torgparkeringen. Bygglovet trädde i kraft redan innan beslutet vunnit laga kraft.

Ett bostadsaktiebolag som ligger granne till Salutorget i Åbo anser att bygglovet inte är i enlighet med den ursprungliga detaljplanen och anser därför att det borde upphävas. Dessutom har bolaget presenterat flera referenser till olika forskningsresultat som bland annat har att göra med hur lerjord reagerar vid temperaturförändringar samt resultat gällande grundvattenförhållandena i området.

Utgör inte ett hinder

Turun Toriparkkis respons på besväret är att värmesystemet inte har någon påverkan på grundkonstruktionen till den fastighet som ägs av bostadsaktiebolaget och som ligger cirka 100 meter från torgparkeringen. Enligt responsen har värmesystemet heller ingen effekt på grundvattennivåerna.

Byggnadsinspektionen anser inte att detaljplanen är ett hinder för byggandet av det planerade solvärmesystemet. Värmesystemet är placerat inom byggområdet som finns i detaljplanen, och enligt byggnadsinspektionen kan värmesystemet anses höra till byggandet av parkeringshallen. Därför strider värmesystemet inte emot detaljplanen.

Förslaget godkändes och besväret förkastades

Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden föreslog under sitt möte på torsdagen att förkasta besväret, vilket också gjordes efter en omröstning med resultatet 9-2. 1 röstade blankt.

Jouko Laakso (Sannfinländarna) föreslog att slopa planen på att värma torgparkeringen med solvärmeenergi, eftersom det enligt Laakso är en så osäker metod och konsekvenserna är svåra att veta på förhand. Enligt Laaksos förslag skulle det i stället vara vettigare att använda fjärrvärme för att värma parkeringen. Laaksos förslag fick medhåll av Eva-Liisa Raekallio (Vänsterförbundet).

Diskussion om artikeln