Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs plan för rekreationsskogarna blev klar - här kan du kolla hur skogen nära dig ska skötas

Från 2020
Leriga stövlar vandrar i skogen.
Bildtext Skogarna ska vara trevliga att vandra i.
Bild: Elin Willows

Staden har godkänt en skötselplan för Raseborgs när- och parkskogar, det vill säga skogsområden som används flitigt för rekreation och är nära bebyggelse.

Skötselplanen gjordes för att undvika inflammerade diskussioner när träd avverkas nära invånarnas hem.

Tillsammans omfattar de kommunägda närskogarna i Raseborg 1 065 hektar.

Här finns en karta där du kan klicka på olika närskogar och se vad som planeras för dem.

Här hittar du hela planen.

Skogen ska vara trevlig att röra sig i

Fokus i närskogsplanen ligger på en trygg och trevlig upplevelse för dem som vistas i skogen. För att åstadkomma eller upprätthålla det krävs enligt planen ibland intensiv skötsel.

Planen beskriver hur trädbeståndet i närskogarna kan utvecklas på lång sikt och föreslår hur målet uppnås. Man vill också identifiera objekt som är viktiga för skogarnas mångfald.

Förutom rekreationsvärden - som att användas för promenader och att rasta hunden - har närskogarna nämligen ofta också andra värden då de skyddar för insyn och vind, förbättrar luftkvaliteten och upprätthåller den biologiska mångfalden.

Vinst inte väsentligt

Planen avviker från en regelrätt skogsbruksplan eftersom man inte fokuserar på virkesintäkter.

Staden räknar med andra ord inte med ett ekonomiskt överskott när det gäller närskogarna. Men det går enligt planen ändå att täcka en stor del av kostnaderna för exempelvis röjning med inkomster från avverkningar som ändå behöver göras.

Invånarna har ännu inte hörts

Enligt uppgifter 2018 skulle invånarna i Raseborg också få säga sin åsikt under arbetets gång. Det skedde inte.

Planen är så omfattande att det skulle ha varit svårt att höra invånarna om allt, motiverar tekniska nämndens ordförande Werner Orre från SFP.

- Invånarna ska i stället höras årligen innan man verkställer planen, säger Orre.

Beslut fattas varje år

Det är Romi Rancken vid Yrkeshögskolan Novia som har ansvarat för projektet i samarbete med stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Tekniska nämnden i Raseborg godkände planen i tisdags (12.5). Den skickas nu för kännedom till stadens miljöenhet och planläggningsavdelning.

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga skogar som staden äger. Nämnden kommer årligen att ta beslut om vilka skötselåtgärder som under det året ska genomföras i närskogarna, säger Orre.