Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pyttis skärgårdsby i blåsväder - förvaltningsdomstolen hävde detaljplanen

Från 2020
Strand med träd och vass.
Bildtext Projektet med att bygga skärgårdsbyn i Spjutsundet har inte riktigt gått som man tänkt. Arkivbild från 2018.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt förvaltningsdomstolen saknas en hel del viktig information om hur skärgårdsbyn kan påverka området. Pyttis kommun får lov att återvända till ritbordet.

Den 13 maj hävde Östra Finlands förvaltningsdomstol Pyttis kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detaljplanen för skärgårdsbyn i Spjutsundet.

Fastighetsutvecklaren Eero Lehti ingick 2018 ett föravtal om att få köpa ett område på 7,2 hektar.

Han vill bygga en modern skärgårdsby med 50-60 hus samt en gästhamn med 110-120 båtplatser.

Silhuetterna av fiskare på en brygga med havet i bakgrunden.
Bildtext Här kan det i framtiden finnas en hel semesterby, om Lehtis planer kommer till skott. Arkivbild från 2018.
Bild: Yle/Mira Bäck

- Beslutet betyder att vi måste kavla upp ärmarna, återvända till ritbordet och ta detaljplanen igenom en ny process tillsammans med preciserade utredningar, säger kommundirektör Jouni Eho i ett pressmeddelande.

Planläggningsprocessen ska sättas igång omedelbart och det är meningen att detaljplanen ska kunna behandlas på nytt av fullmäktige i slutet av året.

- Utvecklaren Eero Lehti har förbundit sig till att genomföra projektet, säger Jouni Eho vidare i pressmeddelandet.

Strikt linje av förvaltningsdomstolen

Vi ringer upp Eho för att fråga hur det gick så här.

- Det får du nog fråga förvaltningsdomstolen. Av en eller annan orsak har de valt den här strikta linjen. De har gjort den bedömningen och det måste vi gå vidare med, säger Eho.

Enligt honom har själva planeringsprocessen löpt som vanligt, och beslutet om att häva detaljplanen kom lite som en överraskning.

Eho påpekar att förvaltningsdomstolen har förkastat eller låter bli att ta till behandling sådana besvär som kommit in om själva planläggningsprocessen.

- Man måste också ta i beaktande att Eero Lehti har ansvarat för planläggningen, eller rättare sagt arkitekt Johan Pfeifer för hans räkning, säger Eho.

Många bristfälligheter, enligt förvaltningsdomstolen

Enligt förvaltningsdomstolen innehöll fullmäktigebeslutet om detaljplanen inte tillräckliga utredningar eller bedömningar om vilka verkningar skärgårdsbyn kan få.

Hur skärgårdsbyn kan påverka samhällsstrukturen eller samhällsekonomin har inte utretts tillräckligt.

Också ordnandet av vatten- och avfallshantering måste preciseras.

Man måste utreda byggandets andra miljöpåverkningar, såsom dess sociala verkningar och hur skärgårdsbyn skulle påverka det kringliggande området.

Bro över sund.
Bildtext Bron över sundet i Spjutsundet syns från det planerade semesterbyområdet. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

I detaljplanedokumenten finns inte tillräckliga förklaringar om ifall detaljplanen fyller markanvändnings- och bygglagens krav på att skapa förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, regional tillgänglighet för service eller ordnande av trafiken.

Det är också oklart om detaljplanen ger tillräckliga förutsättningar för att värna om miljön.

Diskussion om artikeln