Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Distansstudier delar åsikter bland studerande: "Alla var lika oförberedda på det här"

Från 2020
Uppdaterad 15.05.2020 15:04.
Två leende unga kvinnor, en i ljus jacka och en i mörk, sitter i en trappa.
Bildtext Ida Torsell och Julia Torrkulla tycker att distansstudierna har fungerat bra.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Ökad arbetsmängd, lägre motivation och sämre tillgång till material och utrymmen – det är några av utmaningarna med distansstudier som högskolestuderande lyfter fram. Samtidigt finns en del som trivs bättre med att studera på distans.

När skolor och läroanstalter i mitten av mars i år stängde sina dörrar till följd av coronaepidemin tvingades såväl studerande som personal anpassa sig till en ny vardag. Vasastuderandena Ida Torsell och Julia Torrkulla är båda inne på sitt tredje studieår, Torsell på Åbo Akademi och Torrkulla på Svenska handelshögskolan (Hanken). De är överens om att det för det mesta har fungerat bra att studera på distans.

– I början var det ganska kaotiskt, men sedan tycker jag det har gått smidigt, säger Torrkulla.

– Lärarna har varit väldigt flexibla och ändrat på hur kurserna är uppbyggda så att de ska passa oss, säger Torsell.

Utöver de vanliga studierna har Torsell även skrivit sin kandidatavhandling under våren, något som visade sig bli lite av en utmaning när biblioteken plötsligt stängde. Universiteten hjälpte studerande i hennes situation genom att göra mer material tillgängligt på nätet.

Academil. Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Åbo Akademi i Vasa.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Flexibiliteten en fördel

Stämningen under våren bland de studerande beskriver Torsell och Torrkulla som varierande. Många i deras bekantskapskretsar har haft svårt att hitta motivation att studera hemma utan stöd från sina medstuderande.

– Det är många som har haft det jobbigt när de sociala kontakterna har fallit bort, säger Torrkulla.

"Alla var lika oförberedda på det här, och jag tycker att alla har gjort det bästa av situationen"

Ida Torsell

Det finns dock även fördelar med att studera på distans. Torrkulla lyfter fram flexibiliteten som ett exempel; studeranden kan själv göra upp sitt studieschema.

– Man kan lägga upp sin dag enligt hur man själv fungerar bäst. Om man vet att man studerar bättre på kvällen kan man se på videoföreläsningen då i stället.

Både Torrkulla och Torsell tycker att de studerande har fått det stöd som de har behövt av högskolan.

– Alla var lika oförberedda på det här, och jag tycker att alla har gjort det bästa av situationen, säger Torsell.

Delat läger bland studerande

Studentkårerna vid Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan gjorde nyligen enkätundersökningar bland sina studerande. I enkäterna frågade man bland annat hur studierna har påverkats av coronaviruset och vilka utmaningar distansstudierna har inneburit.

Utmaningar som lyftes fram i svaren är bland andra att tillgången till studiematerial och utrymmen har försämrats. Att studera hemma utan stödet från medstuderande är också en sak som har vållat problem för vissa. I Svenska handelshögskolans undersökning uppgav cirka 60 procent att studieförmågan påverkats negativt.

– Man ser ganska klart att det är delat läger. För en del passar distansstudier bättre, och för en del kanske inte lika bra, säger Fanny Hindsberg, som är ordförande för Svenska handelshögskolans studentkår.

Hanken i Vasa.
Bildtext Hanken i Vasa.
Bild: Yle: Ann-Catrin Granroth

Åbo Akademis studentkårs enkät besvarades av cirka 140 studerande och Svenska handelshögskolans av knappt 200. Studentkårerna har fört svaren vidare till ledningen för respektive högskola, och man har under hela våren fört en aktiv diskussion mellan ledningen och de studerande.

Förhoppningen är att högskolorna ska vara bättre förberedda för en eventuell liknande situation i framtiden när man vet vilka utmaningar som finns.

Distansstudier enklare för somliga

Daniel Ventus är studiepsykolog för de svenskspråkiga högskolorna i Vasa och har tagit del av resultaten från enkätundersökningarna. Han är inte särskilt förvånad över svaren.

– De motsvarar ganska långt det som jag har hört på mottagningen.

Fastän en majoritet av de studerande tycker att studieförmågan har försämrats under våren upplever ungefär tio procent att det faktiskt har varit enklare att studera på distans.

– Jag blev inte så förvånad. Många har mer tid att studera nu. Också om man tycker att sociala situationer är jobbiga kan det gå bättre att studera hemma, säger Ventus.

Psykologen Daniel Ventus sitter i en soffa med blicken mot kameran.
Bildtext Daniel Ventus.
Bild: Simon Ventus

En sak som däremot har varit lite överraskande är att färre studerande än vanligt har tagit kontakt under våren. Enligt Ventus är trenden den samma runt om i landet.

– Det kan hända att efterfrågan ökar till hösten.

Enligt enkätsvaren är de flesta studerande medvetna om vilka stödtjänster som finns. En av orsakerna till att färre har tagit kontakt med studiepsykolog kan vara att man hellre träffas ansikte mot ansikte än över internet.

Det egna välmåendet viktigt

Ventus har under våren gett många tips till studerande om hur man kan anpassa sig till den nya vardagen. Han lyfter fram vikten av att ta fasta på rutiner och en regelbunden dygnsrytm. Det kan också vara bra att fundera över studiemiljön hemma, och exempelvis välja ett hörn i lägenheten som man bara använder till att studera.

"Det är viktigt att vara snäll med sig själv. Det är en ovanlig situation"

Daniel Ventus

Ventus poängterar att även om man vet vilka saker man kan göra för att upprätthålla sin studieförmåga är det inte alltid lätt att omsätta det i praktiken.

– Steget från att förstå vad som ska göras till att faktiskt göra det kan vara stort.

Det egna välmåendet är något som Ventus uppmanar människor att ta på allvar. När många återhämtande aktiviteter har försvunnit blir det ännu viktigare att fundera på vilka saker som faktiskt får en att må bra.

– Det är viktigt att vara snäll med sig själv. Det är en ovanlig situation.