Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rehabilitering möjlig för coronapatienter – i Vasa följer man upp läget vid behov

Från 2020
Flintskallig man med glasögon tittar in i kameran. Han har en grå tröja på sig och står utomhus.
Bildtext Enligt ledande överläkare Heikki Kaukoranta ger man inom Vasa stad rehabilitering åt coronapatienter vid behov.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Det kan ta länge innan man tillfrisknar helt och hållet från covid-19, men några kroniska besvär är ändå sällsynta. Det säger Heikki Kaukoranta, ledande överläkare vid Vasa stad.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har man allt som allt haft 60 fall, varav 54 har blivit friskförklarade. Enligt Kaukoranta följer man en enkel matematik då man friskförklarar en coronapatient.

– Man ska vara minst 14 dagar i isolering. Under karantäntiden måste åtminstone de sista tre dagarna vara symptomfria och då räknas man ha tillfrisknat.

Att man räknas som tillfrisknad betyder ändå inte att man skulle vara i samma skick som före coronasmittan.

– Det är jättetypiskt för alla luftvägsinfektioner som drabbar lungorna att det tar länge innan man tillfrisknar helt och hållet, konstaterar Kaukoranta.

– Återhämtningen är en lång process, det vill säga tills lungan reparerat sig och återhämtat sig helt och hållet. Men det är jättesällsynt att man skulle få några kroniska sjukdomar efter sådana infektioner.

Inget större krav på rehabilitering i Vasa

Inom Vasa stad har man haft 44 bekräftade fall av coronasmitta, men endast två av dem har vårdats på sjukhus. Resten har varit sjuka hemma i isolering.

– De flesta av våra patienter har varit relativt unga. Vi har hittills ganska bra kunnat undvika infektioner hos de allra känsligaste patientgrupperna, det vill säga över 70-åringar. Vi har enstaka fall i den åldersgruppen, säger Kaukoranta.

Enligt Kaukoranta finns det inte något behov att följa upp de tillfrisknades tillstånd. Åtminstone inte för dem som inte behövt sjukhusvård.

– Några sådana tankar har vi inte, eftersom vi betraktar att det är en infektion som går om. Om patienten sedan i något senare skede upplever att det tar länge innan man tillfrisknar helt och hållet, att hen har besvär med andningen, så kan man ta upp fallet igen och göra några undersökningar som klargör situationen i lungorna.

– Jag tror inte heller att vi ska bygga upp något schema för långtidsuppföljning, utan vi går case by case. Så slösar vi inte heller våra begränsade resurser och var och en får den vård de behöver.

Rehabilitering kan dock komma i fråga för dem som har fått sjukhusvård och som möjligtvis är i behov av till exempel fysioterapi.

– Vi har ganska bra möjligheter att utföra fysioterapi som är det lämpligaste sättet att rehabilitera. De här fallen är så nya så ingen har fått någon erfarenhet av hurudan rehabilitering patienterna egentligen behöver.

– Vi lever med den saken nu och så kan vi sedan se hur vi går vidare.

Diskussion om artikeln