Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flyttrumba och sammanslagningar föreslås för svenskspråkiga skolor och daghem i Lojo

Från 2020
Uppdaterad 19.05.2020 16:37.
Ett vitt trähus med rött plåttak.
Bildtext Daghemmet Petter i Virkby skulle först stängas. Det förslaget ströks från sparpaketet i fjol. Nu är det nya förslaget att dagiset flyttar till Laurentiushuset i Lojo centrum.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Alla svenskspråkiga skolor ska koncentreras till Virkby medan de båda svenska daghemmen buntas ihop i Lojo centrum. Tjänstemän kommer med nytt sparförslag som går hårt åt skolor i Lojo.

Det är lite som i leken ”Hela havet stormar” och också här kan man se att det fattas en stol i det framtida svenskspråkiga skolnätet.

Solbrinkens skola i Lojo centrum föreslås nämligen gå samman med Virkby skola. Båda lågstadieskolorna ska under samma tak, Källhagens skola i Virkby.

Daghemmet Petter i Virkby ska igen flytta in till centrum, till det nya Laurentiushuset. Petter får sällskap av Laban, det vill säga Lojos andra svenskspråkiga daghem.

- Det här är något helt nytt igen, kommenterar Heidi Himmanen sparpaketet.

Hon är ordförande för SFP i Lojo och medlem i nämnden för barn, unga och familjer som ska behandla sparpaketet på tisdagen (19.5).

Heidi Himmanen
Bildtext Heidi Himmanen är politiker i Lojo och talar varmt för tvåspråkighet.
Bild: Yle/Maria Wasström

Alldeles nytt är det inte. Politikerna i Lojo sade faktiskt i fjol nej till ett motsvarande sparpaket.

- Det att båda svenska dagisarna skulle koncentreras till centrum fanns med på fjolårets sparlista, men slopades. Då fanns också ett förslag om att Virkby skola skulle flytta till Källhagens fastighet, en utredning från 2017, men det förslaget slopades också i fjol, säger Heidi Himmanen.

Servicechef Liisa Saarninemi vid Lojo stad håller med att innehållet är ganska långt samma.

- Vi tjänsteman kan inte hitta nya sätt att spara, konstaterar Liisa Saarniniemi.

Solbrinken och Virkby skola slås ihop

Det nya i årets sparpaket är att Solbrinkens skola ska flytta till Virkby.

- Det finns inga utredningar som helst på det här. Vi har ingen aning om var man skulle kunna placera de här eleverna och hur man ska planera om lokalerna i Källhagens skola, säger Heidi Himmanen.

Heidi Himmanen misstänker att det blir dyrt att planera och bygga om i Källhagens skola.

I Virkby skola går idag 56 elever och Solbrinkens skola har 73 elever.

Det Heidi Himmanen tycker känns riktigt illa är att man i sparförslaget separerar småbarnspedagogiken från skolorna.

- Det är väldigt ologiskt när dagisarna och förskolan ska vara nära skolan för att de ska kunna samarbeta.

När Laurentiushuset i centrum av Lojo började byggas var tanken att daghemmet Laban och Solbrinkens skola skulle finnas där tillsammans med finskspråkiga skolor och daghem.

- Det här har vi sett som en jättefin möjlighet att utveckla tvåspråkigheten i Lojo och kunna samarbete mellan de olika enheterna.

Heidi Himmanen tycker det finns mycket i sparpaketet som går stick i stäv med utredningen om hur skolnätet i Lojo ska byggas upp.

Utredningen är gjord av en arbetsgrupp som består av både förtroendevalda, tjänstemän och föräldrar till skolbarn i Lojo.

- Det är faktiskt så att när nämnden möts på tisdag, så behandlar vi först principerna för anordnande av undervisning och därefter sparpaketet som går emot principerna.

Behövs det två svenska centrum?

Nu är det inte bara de svenskspråkiga skolorna och daghemmen som berörs av sparpaketet. Under de närmaste åren ska sex mindre byskolor stänga i Lojo.

Frågan är då, behövs det två svenska skolcentrum i Lojo?

-Vi (SFP) tycker absolut att vi vill hålla kvar det här servicenätet. Det tycker också föräldraföreningarna i skolorna. Det är jätteviktigt för tvåspråkigheten och att det ska finnas service också för de som bor i centrum och norra Lojo, säger Heidi Himmanen.

Sparpaketet gäller åren 2021-2024. De svenskspråkiga skolorna och daghemmen berörs sist, det vill säga 2024.

Lojos ekonomi visade i slutet av fjolåret ett underskott på 9,5 miljoner euro.

Stor flyttrumba och sammanslagningar föreslås för svenska skolor och daghem i Lojo, ogillas starkt av sfp-politiker

3:43

Diskussion om artikeln