Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Fler unga drabbas av psykisk ohälsa

Från 2020
Skolungdomar på väg in på skolgården.
Bildtext Skolstressen ökar, och allt färre trivs i skolan, enligt WHO.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Allt fler unga är bekymrade över sin psykiska hälsa, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO.

WHO har sammanställt en rapport över hälsoläget för europeiska och kanadensiska 11-15-åringar. Det handlar om både fysisk och psykisk hälsa och om sociala relationer, åren 2014-2018.

Under de fyra åren följde rapportmakarna med hälsoläget hos närmare 230 000 11-åringar, 13-åringar och 15-åringar i 45 olika länder, bland dem också Finland. Under de fyra åren försämrades de ungas psykiska välmående i många länder.

Nedstämda, nervösa och irriterade

Så många som var fjärde tillfrågad säger att de känner sig nedstämda, nervösa och irriterade, och att det varje vecka händer att de har svårt att somna. Flickor drabbas oftare än pojkar.

- Det bekymrar oss, säger doktor Hans Henri P. Kluge, som är WHO:s regionala direktör för Europa. Vårt sätt att svara på situationen kommer att ge ekon i flera generationer framåt.

- Om vi gör det lätt för de unga att få hjälp för sina mentala utmaningar så får det positiva effekter också för framtiden, säger Kluge.

Skolstressen ökar

Det finns stora skillnader i mellan hur ungdomar i olika länder mår psykiskt. Kulturella och ekonomiska faktorer spelar in.

I en tredjedel av de 45 länder som var med så anser ungdomarna att skolstressen har ökat. År 2018 var det färre unga som trivdes i skolan, än år 2014.

Den digitala teknologins frammarsch uppfattas mestadels positivt, men samtidigt kan den utvecklingen medföra nya hot, så som nätmobbning. En av tio ungdomar säger att de har råkat ut för nätmobbning under de senaste två månaderna.

Sex och sprit

Ett annat bekymmer är att det är vanligt med oskyddat sex bland ungdomarna. Bland 15-åringarna säger var fjärde pojke och var sjunde flicka att de har haft samlag.

Andelen unga som röker eller dricker alkohol fortsätter att minska - men ändå säger var femte 15-åring att han eller hon har varit berusad åtminstone två gånger, medan en av sju har varit berusad under den senaste månaden.

Det är också skralt med hur mycket de unga rör på sig: färre än en av fem når upp till WHOs rekommendationer för fysisk aktivitet.

Två av tre äter inte heller så näringsrikt som de borde. Andelen överviktiga har ökat bland ungdomarna

Diskussion om artikeln