Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåstudenter följer trenden med att skriva lång matematik i hopp om en gyllene biljett till fortsatta studier

Från 2020
Nicolina Blomander på Borgå gymnasiums gård.
Bildtext Nicolina Blomander har koll på poängsättningen, men väljer helst ämnen hon gillar.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Allt fler studenter väljer att skriva lång matematik, fysik, kemi och biologi - ämnen som ger fler poäng i den betygsbaserade högskoleantagningen. Den här trenden syns också vid Borgå gymnasium.

Över hälften av studenterna i Borgå valde att skriva lång matematik och 35 procent av studenterna skrev fysik.

Det här stämmer väl överens med resultaten i Svenska Yles granskning av studentskrivningarna de senaste åren.

- I början valde jag mycket enligt vad jag tyckte om men senare har jag också tittat på vad universitet ger för poäng för vissa ämnen, säger Nicolina Blomander som snart har gått ut sitt första år vid Borgå gymnasium.

Även om Blomander har koll på vilka ämnen som ger bra poäng i framtida inträdesprov så styrs hennes val främst av egna intressen.

- Om jag till exempel skulle välja fysik för att få höga poäng så tror jag att de ändå skulle bli ganska låga, för jag är inte intresserad av det, säger Blomander.

Hon tänker skriva modersmål, engelska och tyska samt matematik, samhällslära, historia och kanske religion.

Bild på Borgå gymnasium.
Bildtext Borgå gymnasium följer den nationella trenden. Studenterna skriver allt oftare lång matematik och andra ämnen som ger många poäng.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

- I början var det lång matematik som gällde. Sedan insåg jag att det är bättre att ta kort matematik om jag vill hinna med mycket, säger Blomander.

Hennes uppfattning är att många andra i skolan också går främst enligt eget tycke.

- Men sen är det ju också så att de som är intresserade av kemi och fysik antagligen söker in till medicinska fakulteten eller liknande, säger Blomander.

För egen del har hon funderat på att söka in på juridiska fakulteten i Helsingfors. Historia och samhällslära ger ganska höga poäng där.

Så länge man är intresserad av det man håller på med så lyckas man nog

Nicolina Blomander, studerande

Blomander tror över lag inte att det finns något ämne som skulle vara onödigt.

- Om jag till exempel skulle välja att läsa medicin senare i livet så kan jag studera vidare på gymnasiet och ta biologi-, kemi- och fysikkurser sedan.

Behövs fysik för att studera humanistiska ämnen?

Anna-Lena Juslin är lärare i matematik och fysik. Hon har undervisat vid Borgå gymnasium i snart 25 år.

- De senaste åren har antalet val i lång matematik stigit markant och lika i fysik.

Juslin är säker på att det här hänger ihop med att lång matematik och fysik ger många poäng i högskoleantagningen.

Anna-Lena Juslin bläddrar i Maols tabeller.
Bildtext Anna-Lena Juslin gillar att ha fler elever men hoppas de hinner satsa på sådana ämnen de faktiskt gillar.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Hon har lite tudelade känslor inför det här.

- Jag får ha en större del av årskursen men behövs det på riktigt lång fysik för att komma in till humanistiska ämnen?

Hon konstaterar att det krävs ganska mycket tid och arbete för att hänga med i ämnen som lång matematik och fysik.

- Skulle den tiden kunna användas bättre, på ett ämne man är mer intresserad av? För det är inte alls sagt att alla tycker om de här ämnena utan de läser dem med tanke på fortsatta studier, säger Juslin.

Hon skulle gärna se en återgång till att högskolorna skulle fästa mer vikt vid inträdesprov liksom tidigare.

Tycker fokus borde ligga på relevans, inte antal kurser

Under de senaste åren har studentskrivningsresultaten blivit allt viktigare.

Förskjutningen accelereras ytterligare av coronavirusepidemin när många utbildningar väljer att anta en ännu högre andel studerande på basis av studentbetyg.

Ämnen med fler kurser ger fler poäng i högskoleantagningen. Därför är ett L i hälsokunskap inte är värt lika mycket som ett L i lång matematik.

Att skriva ett L i lång matte beskrivs ofta skämtsamt som en gyllene biljett, en dörröppnare till många utbildningar.

- Min förhoppning skulle kanske vara att de ämnen som är relaterade till det man ska studera skulle ge mera poäng, säger Stefan Hagman.

Han är lärare i historia och samhällslära sedan 22 år tillbaka.

Antalet elever som skriver historia fluktuerar, men samhällslära är ett populärt ämne både nationellt och i Borgå gymnasium.

Stefan Hagman läser en bok i Borgå gymnasiums gamla bibliotek.
Bildtext Stefan Hagman är lärare i samhällslära och historia.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Liksom Juslin har också Hagman lagt märke till en förändring bland studenterna.

- Så som det ser ut nu är det i ganska hög grad inträdesförhören som styr, konstaterar Hagman.

Också Sibbo och Lovisa följer trenden

Studenterna i Lovisa gymnasium gjorde extra bra ifrån sig i år och hade högre medeltal än studenterna i både Borgå och Sibbo.

Också Lovisa och Sibbo gymnasium följer den nationella trenden: Över hälften av studenterna skrev lång matematik.

Intressant är ändå att bara 73 procent av studenterna i Sibbo över huvud taget skrev matematik.

Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål.
Bildtext Vilka ämnen som är populära att skriva varierar men de flesta kommuner följer den nationella trenden. Arkivbild från Vasa övningsskola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Även om hälsokunskap tappat fotfäste på nationell nivå så skrevs ämnet av 39 procent av studenterna i Lovisa.

Det här gör hälsokunskap till Lovisas populäraste ämne, tätt följt av biologi som skrevs av 35 procent av studenterna.

I Sibbo var spridningen ganska stor men de flesta valde att skriva antingen hälsokunskap eller geografi.

Det minst populära ämnet att skriva var filosofi.

Borgåstudenter följer trenden med att skriva lång matematik

6:36

Diskussion om artikeln