Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo avskaffar flera direktörsposter på vägen till borgmästarmodellen – ändring i förvaltningsstadgan ledde till lång diskussion

Från 2020
Uppdaterad 18.05.2020 23:00.
Några människor sitter på kajkanten invid Åbo stadshus.
Bildtext Diskussionen fördes i Åbo stadshus – men ledamöterna satt utspridda i stadshuset för att minska risken för smittospridning.
Bild: Arash Matin/Yle

Åbo stad ska förnya sin ledning och planerar att gå in för en borgmästarmodell. Men för att kunna genomföra reformen för hur staden ska ledas, måste staden göra ändringar i förvaltningsstadgorna.

Den här gången skulle politikerna ta ställning till den första delen, som gällde en ändring i förvaltningsstadgan då koncernförvaltningen ska omorganiseras.

Bland annat ska staden avskaffa flera direktörsjänster såsom posten som vice stadsdirektör. Redan i höstas beslöt stadsfullmäktige att staden går inför borgmästarmodellen, alltså att staden kommer att ha en folkvald borgmästare istället för en stadsdirektör.

Staden söker också som bäst efter en kanslichef, som kommer att vara den högsta tjänstemannen inom den nya förvaltningen. Meningen är att kanslichefen ska leda omorganiseringsarbetet. Beslutet om att anställa en kanslichef fattades tidigare i stadsstyrelsen.

Frågan om kanslichefen blossade ändå upp under måndagens diskussion. Det var främst Vänsterförbundets Johannes Yrttiaho och Pauli Kossila från Förnuftets röst/Järjen ääni som ville att tjänsten som kanslichef är tidsbunden på sex år, inte en tillsvidareanställning.

Armbrytning om juridik

Samtidigt påpekade fullmäktiges ordförande Elina Rantanen (Gröna) att de förslag som ledamöterna kom med inte var relaterade till själva ärendet som behandlades. Armbrytningen kring juridiken pågick en längre tid främst av Yrttiaho, som inte godkände ordförandes förklaringar.

Yrttiaho föreslog först att ärendet remitteras, men förlorade i omröstning med siffrorna 54–12.

Till slut ledde diskussionen till en omröstning. Först röstade fullmäktige om vilket av ändringförslagen som ska gå vidare till nästa omröstning, Yrttiahos eller Kossilas.

Båda föreslog alltså att kanslichefens tjänst ska vara tidsbunden. Största delen av fullmäktigeledamöterna röstade blankt i den här omröstningen, men tack vare Vänsterförbundets röster vann Yrttiahos förslag.

Yrttiahos förslag om en ändring röstades ändå ner i nästa omröstning. Med rösterna 53 mot 13 beslöt fullmäktige att förkasta förslaget och därmed godkändes ändringen i förvaltningsstadgan. Åbo stad går alltså vidare med planerna om en större omorganisering inom förvaltningen.

Diskussion om artikeln