Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan: Vi undersökte ungdomars rusmedelsanvändning i Kyrkslätt - en tredjedel har testat, lika många har inte testat alls och ungefär en femtedel använder rusmedel regelbundet

Från 2020
Unga röker i en ring i serien Nollatoleranssi. Pojken räcker en tobak till flickan.
Bildtext Bild från serien Nollatoleranssi om ungas droganvändning.
Bild: Yle/Jyrki Valkama

Enligt undersökningen använder minderåriga rusmedel för att vara coola, eller för att de mår dåligt. En del använder rusmedel på grund av grupptryck eller för att de vill ha roligt. Vi som skrivit artikeln är fyra åttondeklassister som går i Winellska skolan och vi har undersökt hur mycket rusmedel ungdomar använder i Kyrkslätt.

Vi fick 119 svar på vår enkät som vi delade ut i Winellska skolan för elever i årskurserna 7-9. I enkäten kom det fram att ungefär en tredjedel aldrig provat rusmedel, en tredjedel har provat på rusmedel medan ungefär en femtedel använder rusmedel regelbundet. Det är ganska mycket. En annan fråga i enkäten visade att över hälften av ungdomarna har blivit bjudna på rusmedel och 4 procent har blivit påtvingade att använda rusmedel.

grafik på rusmedelsanvändning
Bildtext Många unga har provat på alkohol och tobaksprodukter.
Bild: Heidi Finnilä / Yle

Enligt vår undersökning känner 80 procent av eleverna någon som använder rusmedel i Kyrkslätt. Det visade sig att många ungdomar använt rusmedel för att de vill vara coola och för att grupptrycket inverkat på hur de tänker och agerar i situationer med sina vänner.

En del av ungdomarna svarade också att de använder rusmedel på fester för att ha roligt och för att det smakar gott. En del svarade att de använder rusmedel för att få en kick, eller för att bedöva sin ångest. Andra svarade att de mår dåligt och blir lugnare av att använda rusmedel. Det fanns också de som uppgav att de bara är nyfikna på att testa.

Vi frågade också varför ungdomar tror att minderåriga använder rusmedel. De flesta svarade att de tror att minderåriga som använder rusmedel vill vara coola, att de mår dåligt, att de gör det på grund av grupptryck eller för att de vill ha roligt.

Enligt de svar som vi har fått har de de flesta ungdomar provat på alkohol. Ganska många ungdomar har också testat tobaksprodukter.

grafik av droganvändning bland unga
Bildtext De flesta unga använder inte alls droger .

De flesta ungdomar använder inte några rusmedel. Många ungdomar provar på rusmedel men fortsätter inte att använda dem. De rusmedel som ungdomar använder mest är alkohol och tobak. De flesta ungdomar som svarade på enkäten tyckte att det är dumt att minderåriga använder rusmedel eftersom det för med sig så mycket problem.

Vi har för vår artikel sökt fakta från Psykporten för ungas sidor om hur rusmedel påverkar ungdomar.

Rusmedel är inte bra för ungdomar eftersom de skadar hjärnans utveckling, försämrar koncentrationsförmågan och längdökningen. Dessutom får man sämre omdöme, tankeförmågan blir sämre, också minnet och reaktionsförmågan försämras.

De som röker och använder rusmedel försöker dölja och fly sina problem i livet genom att bete sig lika som sina vänner. Unga lever i stunden och är nyfikna på sådant som är förbjudet för dem. De testar på rusmedel och glömmer lätt riskerna. Unga har inte samma förutsättningar att hantera information som vuxna, därför behöver unga information och påminnelser om riskerna med rusmedelsanvändning.

kvinna tittar på sin telefon medan fyra människor i bakgrunden skålar och ler
Bildtext Ibland kan det vara svårt att säga nej om alla andra super.
Bild: lev dolgachov

Ungdomar som använder rusmedel kan bli så trötta att de inte orkar bry sig om sin hygien och sitt ätande. Ungdomarna orkar då inte heller umgås med familjemedlemmar eller andra vänner och struntar i olika hobbyer. När ungdomar är i berusat tillstånd finns det en stor risk för dem att hamna i olyckor. Dessutom kan deras beteende bli aggressivt och de kan hamna i slagsmål.

Många unga berättar att de får alkohol av sina föräldrar. Men det är faktiskt kriminellt att köpa ut eller langa alkohol till ungdomar

Psykportenförunga.fi

Det som kunde hjälpa ungdomar att hålla sig borta från rusmedel är att familjen skulle ha fasta hemkomsttider, ordentliga överenskommelser om när man sover över hos kompisar och ett gott samarbete med föräldrarna. Också familjerna kunde samarbeta sinsemellan med de här frågorna. Familjen borde också vara med och stödja unga till fritidsaktiviteter. Hobbyer och vänner har en stor betydelse för förebyggandet av rusmedelsbruk.

Vi borde alla helt enkelt följa lagen

Läraren Anna Pomoell från Winellska skolan i Kyrkslätt anser det inte borde vara en så svår regel att följa lagen.

- Om man är minderårig och vill använda rusmedel måste man flytta till ett land där det är tillåtet. Om ungdomar experimenterar med rusmedel på egen hand och utan lov kan det bli väldigt farligt, säger Anna Pomoell

Lärare i Winellska skolan
Bildtext Läraren Anna Pomoell anmäler alla fall av rusmedelsanvändning i skolan både till rektorn och polisen.
Bild: Anna Pomoell

Är rusmedelsanvändningen störande under lektionstid?

- Tidigare var snus ett stort problem i skolan men så är det inte längre. Men det är vanligt att ungdomar är nyfikna på effekterna och nyfikna på hur rusmedel påverkar dem, förklarar Anna Pomoell.

Nyfikenhet är en jättebra egenskap men att göra experiment på sig själv utan någon slags övervakning kan vara ganska dumt och det kan gå ganska illa

Anna Pomoell

Vad gör du om du märker att någon i skolan använder rusmedel?

- Jag går till rektorn, eftersom rusmedel är förbjudna i skolan. Alla rusmedel tas ifrån ungdomarna och det blir dessutom en polisanmälning eftersom det är förbjudet för minderåriga att använda rusmedel, säger Anna Pomoell.

Hur kan du hjälpa en ungdom som använder rusmedel?

- Genom att diskutera med personen. Ibland kan det ju vara så att det inte är nyfikenheten som gör att ungdomen testat eller använder rusmedel, utan att hen till exempel mår dåligt och hen försöker komma bort från sin verklighet och sina problem eller något liknande, förklarar Anna Pomoell.

Ofta psykist illamående bakom rusmedelsanvändning

Skolhälsovårdaren Antonina Carlbergs bedömning är att det inte används särskilt mycket rusmedel i Winellska skolan, men hon hoppas att ungdomar inte skulle använda rusmedel alls.

- Att prova en gång behöver inte betyda att man direkt blir beroende. Bäst vore det förstås att inte prova alls och det verkar som att många i vår skola är på samma linje. Allt fler ungdomar låter bli att använda rusmedel helt och hållet, säger Antonina Carlberg.

Det skulle hjälpa om vi vuxna skulle stärka barnen att våga säga nej

Antonina Carlberg

Enligt Carlberg är det viktigt att man har en öppen diskussion med ungdomar om värderingar och om inställningen till rusmedel.

- Om jag får veta om att en ungdom har provat på rusmedel eller använder rusmedel så brukar jag prata med hen. Jag försöker motivera personen att minska användningen och helst sluta använda rusmedel helt och hållet. Dessutom tror jag att det skulle hjälpa om vi vuxna skulle stärka barnen att våga säga nej, säger Antonina Carlberg.

Skolhälsovårdare
Bildtext Antonina Carlberg önskar att föräldrar tillsammans kunde stöda sina barn i att säga nej till rusmedel.
Bild: Frida Huhtamäki

Det är också viktigt att man hemma talar om de här frågorna med sina barn och ungdomar och öppet vågar tala om dem, säger Antonina Carlberg och berättar att om hon oroar sig över en ungdom, så kontaktar hon föräldrarna eller gör en barnskyddsanmälan. Inom kommunen finns också rusmedelsarbetare som jobbar med frågor kring beroende. Om man behöver få hjälp, kan man också vända sig till dem.

Hur påverkar rusmedel ungdomars hälsa av rusmedel?

- Kroppen håller ännu på att utvecklas och är inte färdig för rusmedel. Hjärnan utvecklas tills man är 25 år. Den främre sidan av hjärnan, pannloben, där det kognitiva tänkandet det vill säga det framtida tänkandet och planerandet finns, tar väldigt mycket skada av alkohol och cannabis, förklarar Antonina Carlberg.

Levern tar särskilt mycket skada eftersom den inte ännu är fullt utvecklad när man är yngre. Om man använder snus påverkas slemhinnorna i munnen snabbt. Den psykiska hälsan påverkas också om man använder rusmedel, särskilt om man använder cannabis.

Cannabis och marijuana kan förorsaka stor ångest till och med flera veckor efter användningen

Antonina Carlberg

En ungdoms vardag kan också påverkas på olika sätt om hen börjar använda rusmedel. Om man börjar använda snus kan det gå åt mycket pengar och eftersom snusförsäljningen är olaglig kan användningen leda till att man hamnar på gränsen till att utföra olagliga handlingar. Rusmedel kan också leda till olyckor, förklarar Antonina Carlberg.

Ung person med huvudet nerböjt i vacker naturmiljö.
Bildtext Rusmedelsanvändning kan också leda till att man får ångest.
Bild: Mostphotos / Roland Magnusson

Förhoppningsvis märker man hemma om en ungdom använder rusmedel och att det leder till diskussioner. Det är viktigt att föräldrar vet vad unga använder och huruvida man använder droger regelbundet eller bara sällan.

Hur påverkas ungdomar om deras föräldrar använder mycket rusmedel?

- Om det används mycket alkohol hemma kan det bli otryggt för barnen. Ofta vågar barnen inte tala om att alkoholen är ett problem i familjen och då blir det ännu tyngre för dem att leva med problemet, berättar Antonina Carlberg.

Det kan vara så att när barnet ser sin förälders problem med rusmedel så väljer barnet att avstå från dessa rusmedel eftersom barnet har sett vilka problem det för med sig

Antonina Carlberg

Om en förälder använder tobaksprodukter kan barnet bli oroligt över sin förälders hälsa. Det kan vara så att när barnet ser sin förälders problem med rusmedel så väljer barnet att avstå från dessa rusmedel eftersom barnet har sett vilka problem det för med sig. Det kan också bli så att barnen tycker att det är mer okej att använda rusmedel eftersom föräldrarna också gör det, säger Antonina Carlberg.

Det här har vi lärt oss av vår undersökning

I stora drag har vi lärt oss att Winellska skolans ungdomar avstår mer och mer från rusmedel. Det är smart eftersom rusmedel påverkar ungdomars hälsa negativt. Rusmedel påverkar hjärnan, levern och ungdomars vardag negativt. Vi har också lärt oss att alkohol är det mest använda rusmedlet bland ungdomar i Kyrkslätt. Alkohol kan leda till att ungdomar blir aggressiva.

Elever från Winellska som gjort en undersökning på droganvändingen i Kyrkslätt.
Bildtext Ava Eriksson, Emma Latvala, Frida Huhtamäki och Volter Viljanen har gjort undersökningen och skrivit artikeln tillsammans för Yles Nyhetsskola.
Bild: Natalie Räsänen

Nu vet vi att om man har problem med rusmedel kan det hjälpa att gå och tala med någon som kan stödja en och motivera en till att sluta använda rusmedel. Om man vill kan man också vända sig till personer som jobbar med beroende och missbruk inom kommunen.

Den här artikeln har skrivits i samarbete med Yle Nyhetsskolan. Vi som har skrivit artikeln heter Ava Eriksson, Emma Latvala, Frida Huhtamäki och Volter Viljanen. Vi går på åttan i Winellska skolan i Kyrkslätt

Diskussion om artikeln