Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

En ny strategi för Yle – Yle är gemensamt för alla, unikt för mig

Från 2020
Yles strategi: Gemensamt för alla, unikt för mig

I kärnan av den nya strategin finns syftet och värderingarna. Yle ökar förståelsen och stärker samhället och kulturen i Finland på ett ansvarsfullt och tillförlitligt sätt med respekt för människan. Strategin Gemensamt för alla, unikt för mig träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare.

Förvaltningsrådet, som enligt lagen om Rundradion Ab fattar beslut om bolagets strategi, godkände den nya strategin den 19 maj 2020. Under processen hördes såväl experter, intressenter, finländare som Ylemedarbetare.

Yle, som närmar sig sin hundraårsdag, blickar starkt mot framtiden i den nya strategin. För att nå framgång inom ett instabilt och splittrat mediefält måste man förnya sig modigt: Yle vill vara bland föregångarna då det handlar om att tillämpa ny teknik och utveckla växelverkan även digitalt. Vi vill också ytterligare stärka vår relation till barn och unga.

”Yles syfte är att öka förståelsen för varandra och omvärlden, samt stärka samhället och kulturen i Finland. Under denna exceptionella vår har Yles speciella roll som upprätthållare av grundtrygghet i samhället och förmedlare av tillförlitlig information till alla finländare framhävts. Hela folkets Yle ska även i fortsättningen leva upp till förtroendet: vi ser till att vårt innehåll och våra tjänster är tillförlitliga och visar en allt mångsidigare bild av Finland”, konstaterar Merja Ylä-Anttila, Yles verkställande direktör.

Enligt den nya strategin arbetar Yle för att stärka sin relation till publiken och olika finländare, öka närvaron bland människor, skapa nya partnerskap, satsa på personliga användarupplevelser och ständigt betona digital publicering mer, samtidigt som traditionella kanaler utvecklas.

”I namnet på Yles nya strategi Gemensamt för alla, unikt för mig utkristalliseras bolagets viktigaste uppgift, som är att betjäna finländarna kollektivt och individuellt. Yle ska på ett tillförlitligt sätt berätta om frågor som är viktiga för nationen, men samtidigt kunna svara på människors individuella intressen”, säger Arto Sartonen, ordförande för Yles förvaltningsråd.

Yles styrelse fastställer utgående från strategin mål för Yle för de närmaste åren och följer upp hur strategin genomförs. Yles direktörer ansvarar som ansvariga redaktörer för enskilda beslut om innehåll och publicering.

På andra språk

Diskussion om artikeln