Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Frustrerande att det här spelet börjar igen" - Lojoföräldrar suckar över nygamla planer att slå ihop skolor och daghem

Från 2020
Uppdaterad 20.05.2020 11:40.
Porträttbild av Markus Sippo och Annika Nyström
Bildtext Markus Sippo har barn i Virkby skola och Annika Nyström i Solbrinkens skola i Lojo centrum.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Det är varken logiskt eller ekonomiskt att koncentrera de svenskspråkiga Lojoskolorna till ett ställe och småbarnspedagogiken till ett annat.

Det anser föräldrarna, som återigen får ställa sig på barrikaderna för att kämpa mot tjänstemännens sparplaner.

Det är bara ett år sedan frågan om de svenskspråkiga Lojoskolorna och småbarnspedagogiken senast var på tapeten.

Då beslöt Lojo fullmäktige att de två svenska daghemmen och två skolorna för årskurs 1 till 6 skulle kvarstå som tidigare: Virkby skola och daghemmet Petter fortsätter i Virkby, medan Solbrinkens skola och daghemmet Laban finns kvar i Lojo centrum.

Solbrinkens skola i Lojo.
Bildtext Solbrinkens skola har 75 elever och finns i Lojo centrum.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Därför kom de nya sparplanerna som en blixt från klar himmel, säger Annika Nyström som är ordförande för Hem och Skolaföreningen i Solbrinkens skola.

- Jag blev nog överraskad. Barnen i Solbrinken har fått följa med hur de bygger upp Laurentiushuset här bredvid och planen är att flytta in där 2021.

Hittills har tanken varit att Solbrinkens skola och daghemmet Laban bildar en svensk enhet i Laurentiushuset, som blir ett centrum för utbildning och kultur i Lojo centrum.

- Eleverna och lärarna har fått delta i planeringsjobbet, så att det ska bli en bra svensk skolenhet där, säger Annika Nyström.

Många föräldrar pendlar till huvudstadsregionen

Men nu ska politikerna i Lojo ta ställning till ett nytt förslag.

Tjänstemännens nygamla förslag går ut på att Solbrinkens skola och Virkby skola flyttar in i Källhagens skola. Källhagen finns i Virkby och inhyser för tillfället årskurs 7 till 9.

Båda daghemmen, Petter och Laban, skulle däremot flytta in i Laurentiushuset i Lojo centrum.

Det här kommer att bli ett väldigt svårt pussel för många föräldrar som nu har barn i Solbrinken, säger Annika Nyström.

- Eleverna kommer till stor del från östra och norra sidan av centrum och många föräldrar jobbar i huvudstadsregionen.

Virkby skola i Lojo.
Bildtext Virkby skola har 56 elever.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Eftersom eftermiddagsvården troligtvis också planeras till Virkby blir det en lång omväg att åka via södra Lojo på väg från jobbet i huvudstadsregionen.

I dag åker ungefär 60 procent av Solbrinkens elever med skolskjuts till skolan. Om skolan flyttar till Virkby stiger den här andelen till hundra, säger Nyström vidare.

Det är varken ekonomiskt eller schyst mot eleverna tycker Nyström.

- Det kan bli hemskt långa och jobbiga dagar för dem, konstaterar hon.

Avgörande för inflyttare att daghem och skola är nära varandra

Markus Sippos reaktion på tjänstemännens sparförslag var en lång och utdragen suck. Han är ordförande i föreningen Hem och Skola i Virkby skola och har varit med om motsvarande diskussion flera gånger tidigare.

- Det är lite frustrerande att vi börjar med det här spelet igen. Men vi ger inte upp.

Han flyttade med sin familj till Virkby eftersom barnen kunde gå både i daghem och skola på svenska där.

- Det var absolut en avgörande sak. Om daghemmet är inne i centrum och skolan i Virkby så tror jag nog att en inflyttare tänker om det alls är någon vits att flytta till Lojo, säger Sippo.

Det här är ett argument som understryks i de insändare som Hem och Skolaföreningarna i Solbrinkens skola och Virkby skola har skrivit: Lojo förlorar mycket i attraktionskraft om det inte erbjuds en bra och fungerande helhet av svenskspråkiga daghem och svenskspråkiga skolor.

Bättre med två svenska skolor i olika delar av Lojo

Markus Sippo säger dessutom av Källhagens skola inte lämpar sig för ytterligare 130 elever från Solbrinkens skola och Virkby skola.

- De skulle trängas i en källare där det är lågt till tak och små fönster. Skolan borde renoveras och vi pratar om miljoner för att få det att funka.

Källhagens skola i Lojo.
Bildtext Källhagens skola för årskurs 7 till 9 finns i Virkby, nära Virkby skola.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Men kan ni se någon fördel med att man samlar det svenska på ett och samma ställe och skapar en större och starkare enhet?

- Lojo är väldigt stort. Jag skulle helst se att vi har två skolor, en i södra Lojo i Virkby och en annan i norr, säger Markus Sippo.

- Det som vi allra helst vill är att vi inte ska behöva tänka på hur det skulle vara med en enhet, svarar Annika Nyström för sin del.

Föräldrarna lobbar aktivt

För ett år sedan ringde föräldrarna upp över femtio fullmäktigeledamöter för att övertyga dem att låta den svenskspråkiga daghems- och skolverksamheten fortsätta som tidigare.

Nu har de skrivit ett brev till medlemmarna i nämnden för barn, unga och familjer, som ska ta ställning till ärendet i kväll (19.5), säger Markus Sippo.

- Vårt huvudargument är om det sist och slutligen ger några besparingar och om man har frågat barn, familjer och lärare om saken. Vad är inverkan på barn och unga, det är ju det viktigaste.

Diskussion om artikeln