Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Var farfar nazist? - Géraldine Schwarz skriver om släktens mörklagda historia

Från 2020
Géraldine Schwarz: Medlöparna (omslag)
Bildtext Karl Schwarz (vid ratten) utnyttjade judarnas trängda läge i Tyskland på 1930-talet.
Bild: Albert Bonniers Förlag

När judiska företag på 1930-talet utsattes för arisering tog tyskar många tillfället i akt och köpte bolag billigt. En av dem var Karl Schwarz, en medlöpare och profitör som utnyttjade judarnas trängda läge. Vilken var hans skuld och varför protesterade han aldrig mot judeförföljelsen? undrar Géraldine Schwarz i en nyutkommen bok om sin farfar.

Under senare år har det utkommit en uppsjö böcker där barnbarn till nationalsocialister och nazisympatisörer försöker förstå sina äldre släktingars handlingsmotiv och val i 1930-talets Nazityskland.

Tonen präglas ofta av bestörtning, ilska och fördömande, men i böcker av till exempel Rainer Höss, Sasha Batthyány eller finska Katarina Baer finns också ett uttalat försök till försonlighet, utan att blunda för den undfallenhet eller de krigsbrott som de äldre släktingarna gjort sig skyldiga till.

En ljusare framtid

1930-talet i Tyskland var på många sätt en exceptionell tid. Många invånare i det krigströtta och sargade landet lät sig lockas av Führerns löften om en bättre framtid och de facto bidrog många infriade löften om arbetsplatser och välfärd till att Hitlers position som landsfader i mitten av 1930-talet stärktes.

Ett enat folk och Hitler som dess självskrivna ledare var ett budskap som skickligt hade genomtrumfats.

Inom alla samhällsområden var den nya statsideologin närvarande om det så handlade om idrott, kultur, trosutövning eller vardagsnöjen där till och med leksakerna utformats med nazisymboler för att hos de allra minsta skapa uppslutning kring staten och Führern.

Tennsoldater med naziemblem.
Bildtext Tennsoldater med naziemblem på museum i München.
Bild: Petter Lindberg/Yle

Samtidigt demoniserades den judiska befolkningsgruppen, dess rörelsefrihet inskränktes och omfattande egendomar konfiskerades och såldes billigt till hugade spekulanter.

Den fransktyska journalisten och dokumentärfilmaren Géraldine Schwarz har skrivit en bok som bygger på släktens mörklagda historia. Medlöparna (Les Amnésiques) handlar om hennes farfar som tillhörde en av dessa vanliga tyska män som i och med ariseringen av judiska företag slog till.

År 1938 övertog Karl Schwarz för en billig peng det lilla oljebolaget Siegmund Löbmann & Co. Ägarna Sigmund och Julius Löbmann hade bestämt sig för att göra sig av med företaget.

Dels var de rädda för sina egna liv och planerade att fly från hemstaden Mannheim, dels har nya bestämmelser från Berlin gjort det allt svårare för judar att driva affärsverksamhet.

Géraldine Schwarz: Medlöparna (omslag)
Bildtext Boken har tilldelats EU:s litteraturpris och översatts till åtta språk.
Bild: Albert Bonniers Förlag

Omfördelning av egendom och arbete

Utsikterna för Karl Schwarz att göra en god affär var således goda. Nöd, rädsla och försämrade affärsförutsättningar sänkte bolagets pris rejält och Karl Schwarz sa upp sig som disponent och blev direktör istället.

Géraldine Schwarz fråntar inte farfar hans skuld, utan försöker snarare förstå vad det var som gjorde honom till en indirekt bödel.

Karl Schwarz avancemang från tjänsteman till direktör illustrerar på många sätt den utveckling som sker i Nazityskland på 1930-talet. Landet är fullt av opportunister och medlöpare som nu ser sin chans att förbättra sin ekonomiska ställning och kliva upp ett pinnhål eller två på den sociala rangordningen.

Géraldine Schwarz skriver att hennes farfar i likhet med många tyska landsmän, såg sig som en välgörare när han övertog den judiska affärsverksamheten. Men gör denna tvivelaktiga affär Karl Schwarz till en förbrytare?

Den här frågan går som en röd tråd genom hela boken. Borde Karl Schwarz ha handlat annorlunda, som affärsman och som medmänniska? Hur stort var hans personliga brott i jämförelse med de krigsförbrytelser som utmynnade i förödelse och 6 miljoner judars död?

Mitt tysta samtycke

Ett är i varje fall säkert. Utan dessa medlöpares tysta välsignelse hade Hitlers utrensningar aldrig fått samma omfattning. Karl Schwarz skuld är uppenbar, även om Géraldine Schwarz i sin bok gör gällande att farfar förfördes av nationalsocialismens lockrop och att han i likhet med många andra tyskar inte kunde värja sig mot den systematiska propagandan.

Författaren och journalisten Geraldine Schwarz
Bildtext Géraldine Schwarz är journalist och dokumentärfilmare.
Bild: Astrid Di Crollalanza/Flammarion

Géraldine Schwarz fråntar inte farfar hans skuld, utan försöker snarare förstå vad det var som gjorde honom till en indirekt bödel. Tidsandan och den gradvisa utvecklingen mot ett allt mer totalitärt samhälle, revanschismen och utsikterna om en god affär är förmodligen faktorer som alla bidrar till att Karl Schwarz tummar på sina moraliska principer.

Efter andra världskriget gjorde många krigsförbrytare sig till offer för omständigheterna. Även Karl Schwarz försöker urskulda sig och de juridiska processer han inleder genast efter kriget för att undgå att betala skadestånd är beklämmande, men tyvärr alltför vanliga skriver Géraldine Schwarz.

Trots att kriget är förlorat och Führern död, håller han landet fortfarande i ett järngrepp.

Adolf Hitler.
Bildtext Hitler präglade Tyskland även efter sin död.
Bild: L´Illustration, Sygma, Suomen Kuvapalvelu

Nazismens långa skugga

Géraldine Schwarz redogör för en middagsdiskussion inom släkten där man förbiser Tredje rikets brott och i stället ältar frågan varför Tyskland förlorade kriget, eller hur farmor in på 1970-talet vid åsynen av ett nyhetsinslag kunde säga: “Det där hade aldrig hänt under Führern!”.

Efter kriget föddes barn som undanhölls sanningen och som av släktingar eller lärare aldrig fick veta vad deras föräldrar varit med om. Nazibrotten förbisågs helt enkelt i historieundervisningen.

Skam och förnekelse präglade inte enbart släkten Schwarz liv efter andra världskriget. Skulden var för stor att greppa och ofta fanns där också en ovilja att befatta sig med det ofattbara som hänt. Man ville vidare. Man ville glömma.

Den inställningen och strategin tillämpades av många tyskar som före och under kriget komprometterat sig. Också bland statsledningen i den nya Förbundsrepubliken Tyskland fanns det en önskan om att dra ett streck över det förflutna.

I Medlöparna skriver Géraldine Schwarz om vilka konsekvenser förnekelsen och (den spelade) minnesförlusten fick för landet och för Karl Schwarz och hans familj.

Efter kriget föddes barn som undanhölls sanningen och som av släktingar eller lärare aldrig fick veta vad deras föräldrar varit med om. Nazibrotten förbisågs helt enkelt i historieundervisningen och känsliga ord och beteckningar som koncentrationsläger och SS försvann ur ordböcker.

Också Karl Schwarz fortsatte att leva som om inget hänt. Han drev sitt oljeföretag i Mannheim och såg sig själv som ett offer när radikala krafter yrkade på att han skulle kompensera de ursprungliga ägarna för roffargärningarna han medverkat till.

Nya högervindar

Krigsgenerationen verkar aldrig göra avbön eller söka förklaringar till sitt eget handlande. Karl Schwarz son gör däremot upp med fadern, liksom sondottern Géraldine som 70 år senare i sin bok brottas med frågan: i vilken mån var det möjligt att inte vara en medlöpare?

Det finns inget entydigt svar på frågan. Den rädsla och den beundran som nazisterna använde sig av för att kontrollera sitt folk har visat sig vara fungerande verktyg även senare. Vi kan inte slå oss för bröstet och hävda vår omutlighet, bara för att vi blickat i historiens backspegel och därmed tror oss kunna identifiera totalitära tendenser i vår egen samtid.

Géraldine Schwarz vet att fascismen när som helt kan visa upp sitt fula tryne, men hon skriver också om hur högerextremisterna blivit allt bättre på att linda in sitt budskap i förenklade och populistiska fraser. För att mata missnöjet och försäkra sig om anhängarnas lojalitet, har objektiviteten och sanningsenligheten ersatts av en egen version av sanningen, skriver Schwarz och hänvisar till den tyske statsvetaren Johannes Hilljes essä Propaganda 4.0.

Nordiska motståndsrörelsen marcherar i Stockholm 12.11.2016
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen paraderar i Sverige.
Bild: EPA/FREDERIK SANDBERG

Glöm aldrig förintelsen

I slutet av boken redogör Géraldien Schwarz förtjänstfullt också hur de nynazistiska rörelserna i dag är aktiva i länder som Italien, Österrike och Ungern. Enligt Schwarz är läget allvarligt och hon nämner i synnerhet Italien, där drömmen om starka ledare och en vurm för fascismen som idé slagit rot bland många intellektuella.

Men hur ska vi då värja oss mot ondskan och försäkra oss om att Tredje rikets fasor inte upprepas?

Karl Schwarz var förmodligen rätt värnlös i mitten av 1930-talet mot det effektiva propagandamaskineriet. Utsattheten fråntar inte hans skuld, men den gör kanske valen och motiven mer begripliga för hans ättlingar, som i motsats till medlöparen Karl Schwarz, kan söka svar och motargument i historieskrivningen.

Géraldine Schwarz bok är åter en hälsosam påminnelse om att självrannsakan och ett fortgående minnesarbete är de bästa medlen mot fascismens lockrop. Och ändå går vi inte säkra, det visar också boken med oroväckande tydlighet.