Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lättade restriktioner för 70-plussare gäller inte äldreboenden - 81-åriga Marianne: “Man får vara tacksam att de håller hårt, men nog längtar jag bort härifrån”

Från 2020
Äldre kvinna i glasögon står invid två träd vid stranden.
Bildtext 81-åriga Marianne Palmgren är van att röra sig fritt och känner sig isolerad på serviceboendet. För att minska risken för coronasmitta äter invånarna i flera skift i matsalen och i gymnastiksalen. Arkivbild.
Bild: Privat.

Äldreboendena har fortfarande besöksförbud och seniorerna får inte röra sig fritt i samhället. Det är en balansgång mellan att garantera de äldres grundläggande rättigheter att själva få bestämma, samtidigt som äldreboendena har skyldighet att trygga rätten till liv och hälsa, säger biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

81-åriga Marianne Palmgren bor i ett eget rum på Drumsö seniorhus i Helsingfors. Hon är en pigg pensionär och är van att röra sig på stan på egen hand.

Men sedan coronaepidemin började för två månader sedan har hon endast fått röra sig i en radie på en kilometer från servicehuset, inte gå till köpcentret och inte träffa folk.

- Först var ju den ganska stränga ordern att man inte fick gå ut. Senare fick vi börja gå ut, men inte för långt bort från hemmet.

Fysioterapeut ger instruktioner till äldre under stolgymnastiken.
Bildtext Invånarna på Drumsö seniorhus hade tidigare stolgymnastik tre gånger i veckan, men den slopades eftersom gymnastiksalen behövdes som extra matsal. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Sedan några veckor tillbaka är det möjligt att under korta stunder träffa anhöriga på innergården, bakom en plexiglasskiva.

Palmgrens närmaste anhöriga är hennes bror och de rings nästan dagligen.

- Till vänner ringer jag någon gång i veckan, men vad har man att prata med dem? Det händer ju egentligen ingenting. Man går och äter tre gånger om dagen och så är det soligt och varmt eller regnigt och kallt.

“Emellanåt är jag jättetrött och led på det här”

THL uppdaterade sina rekommendationer för 70-plussarna i går. Nu sägs det tydligt att man får träffa närstående och gå till butiken, så länge man håller tillräckligt avstånd.

Men de som bor i olika typer av äldreboenden får ändå finna sig i att tillvaron fortfarande är mycket begränsad.

Många äldreboenden har ordnat så att det är möjligt att träffa anhöriga, men till exempel endast 15 minuter och högst en anhörig i veckan. Ofta övervakas mötena av en vårdare.

Kommer coronan in här så sitter vi alla i våra rum och får inte gå någonstans. Det är inte roligt att bli sittande här på 20 kvadratmeter

Marianne Palmgren berättar att hon brukar besöka en 98-årig dam som bor på servicehuset.

- Ibland verkar hon så väldigt deprimerad och man märker att hon saknar sina anhöriga. De brukade tidigare komma ett par gånger i veckan och hälsa på. Men samtidigt säger hon att de inte ska komma hit, för de är själva också över 70 år.

Palmgren känner sig också isolerad, men menar att man bara måste kämpa på.

- Emellanåt är det helt okej och emellanåt är jag jättetrött och led på det här. Man skulle ju vilja gå ut och lite köpa i köpcentret och så. Men man måste ju tänka på de andra. Om jag får smittan så smittar jag ner de andra.

Besök utan begränsningar kan vara livsfarligt

Under coronaepidemin har äldreboendena tvingats ta hänsyn till motstridiga intressen.

För att skydda alla invånare från smittan måste de begränsa vad de äldre får göra, samtidig som de ska beakta individens rätt att själv få bestämma.

- Det är en balansgång mellan att garantera de äldres grundläggande rättigheter att själva få bestämma, samtidigt som äldreboendena har skyldighet att trygga rätten till liv och hälsa, säger biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

Maija Sakslin står vid en invaskylt.
Bildtext Justitieombudsmannen är äldreomsorgens högsta övervakande myndighet. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin undersöker som bäst flera klagomål om äldrevården.
Bild: Jeanette Björkqvist

För några veckor sedan uttryckte Sakslin oro för om äldre personer som bor på serviceboenden och andra vårdinrättningar får tillräcklig och god vård under coronaepidemin.

Oroliga anhöriga har hört av sig, men på grund av smittorisken får myndigheterna inte besöka och inspektera äldreboendena just nu.

Sakslin undersöker som bäst flera klagomål, men kan inte uttala sig om dem ännu.

- Att tillåta att anhöriga gör besök utan begränsningar kan vara livsfarligt för alla andra som bor i samma enhet. Äldreboendena bör hitta lösningar som gör det möjligt att möta sina närmaste utan att riskera andras hälsa och liv, säger Sakslin.

Stränga restriktioner minskar risken för corona på äldreboendet

Äldreboendena ska också ta hänsyn till att de kan garantera rätten till omsorg. Om många äldre och personer i personalen insjuknar samtidigt på en enhet kan det bli svårt att ge den vård de äldre har rätt till.

- Staten har skyldighet att garantera att det finns tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster för alla. Det kan berättiga att andra rättigheter begränsas. Balansen mellan olika rättigheter och olika människors rättigheter är svår, säger Sakslin.

Marianne Palmgren inser att ledningen på serviceboendet måste vara noggrann med vad de äldre får göra. Restriktionerna gör också att risken för att själv bli smittad är mindre.

- Man får vara tacksam att de håller hårt, men nog längtar jag bort härifrån, säger hon.

Palmgren menar att det är de stränga restriktionerna som har hindrat att någon på serviceboendet har smittats av coronaviruset.

- Kommer coronan in här så sitter vi alla i våra rum och får inte gå någonstans. Det är inte roligt att bli sittande här på 20 kvadratmeter.