Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Jan Vapaavuori vill se uteserveringar på Senatstorget: "Centrum av Helsingfors ska ses som ett tryggt resmål"

Från 2020
På bilden ses Senatstorget i Helsingfors, helt tomt.
Bildtext Än så länge är det så gott som tomt på Senatstorget, men i sommar vill Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori se uteserveringar på torget.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors borgmästare presenterade under ett informationstillfälle på onsdag kväll metoder för att hålla Helsingfors centrum livskraftigt också under sommaren 2020. Bland annat ska Senatstorget bli en mötesplats för både helsingforsare och turister.

– Till de viktigaste nya satsningarna hör möjligheten att göra Senatstorget till sommarens mest intressanta uteservering, serviceområde och mötesplats, förklarar borgmästare Jan Vapaavuori.

Vapaavuori poängterar också att det krävs en hel del planering innan man kan öppna Senatstorget som en mötesplats i centrum. Framför allt lyfter han fram att uteserveringarna och dylikt måste passa in i den kulturhistoriskt viktiga helheten.

För de praktiska arrangemangen kring Senatstorget ansvarar Torgkvarterens fastighetsutvecklingsbolag Helsingfors Lejon Ab, som ägs av Helsingfors stad.

Lättare byråkrati för uteserveringar och restauranger

Redan tidigare meddelade man från Helsingfors stad att man inte tar betalt av restauranger för deras uteserveringar under april och maj. Vapaavuori berättade idag att staden inte heller i juni tar betalt av restaurangföretagare.

Staden vill också underlätta för så kallad pop-up-verksamhet, och gör det möjligt att driva sådan verksamhet utan skilda tillstånd upp till tolv dagar per år.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.
Bildtext Jan Vapaavuori berättade om planerna för Senatstorget på ett informationstillfälle på onsdag kväll.
Bild: Yle / Hanna Othman

För att trygga tillräckligt avstånd mellan restaurangbesökare så görs byråkratin lättare då det kommer till uteserveringar. Till exempel säger Vapaavuori att det inte krävs bygglov alls för att utvidga sin uteservering ifall den förverkligas med “tillräckligt lätta konstruktioner”.

Möjlighet att träffa närstående på seniorcenter och servicehus

Från och med onsdagen den 20.5 är det också möjligt att besöka närstående som bor på seniorcenter och servicehus i staden. Besöken sker om möjligt utomhus, och med ansiktsskydd.

Besöken ska bokas på förhand, och varar längst i en halvtimme. Det är möjligt att besöka närstående en gång per dag, och en person åt gången.