Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Yrkesinstitutet på Klockringaregatan i Åbo kunde inrymma svenskspråkiga dagisbarn - trycket på nya dagisplatser fortsättningsvis stort

Från 2020
Uppdaterad 26.05.2020 10:30.
Benen på en liten pojke, småbarn med gula västar i bakgrunden.
Bildtext Arkivbild. Alla barn får en plats inom småbarnspedagogiken i höst, försäkrar servicechef Hanna Karlsson.
Bild: Amanda Ölander/Yle

Yrkesinstitutets utrymmen på Klockringaregatan i Åbo kunde vara räddaren i nöden då staden försöker lösa det knepiga dagispusslet. Antalet svenskspråkiga barn växer hela tiden och staden försöker hitta utrymmen åt alla barn.

Nu planerar staden att flytta en del barn till Klockringaregatan från och med augusti, berättar servicechef Hanna Karlsson vid Åbo stad. Enligt Karlsson är staden tvungen att hitta nya lösningar i rask takt, eftersom de ordinarie platserna inte räcker till.

Alternativen som fastighetsavdelningen erbjudit svenska området har varit ett grupputrymme i församlingshemmet i Hannunniittu, Klockringaregatans skolfastighet samt utrymmen i församlingshemmet Yrjänä på Österlånggatan 49.

Av de här alternativen ses Klockringaregatans utrymmen som de mest fungerande med tanke på att utrymmesbehovet främst nu påverkar Sirkkala daghem och förskola.

- Men för tillfället ser det ut som om det skulle ordna sig på ett ganska bra sätt. Dock i tillfälliga utrymmen som inte överhuvudtaget är planerade för vår verksamhet, men av de alternativ som fanns så kan vi nu jobba på det som vi ser fungera bäst, säger Karlsson optimistiskt.

Stort tryck för nya platser inom Sirkkala område

Enligt Karlsson är läget mest akut inom Sirkkala område. Omorganiseringarna gäller cirka 30 barn och i Sirkkala måste akut två nya grupper ordnas för att få in de allra minsta barnen, som man måste hitta plats för.

Enligt Karlsson har många familjer ansökt om en plats i Sirkkala daghem. Också daghemmet i Braheskolan har varit populärt. Det att vi måste dela upp barn enligt åldersgrupp i olika filialer innebär att syskon placeras i olika enheter, säger Karlsson.

En del familjer som bor på Hirvensalo har också ansökt om en dagisplats närmare centrum. Men enligt Karlsson erbjuds familjerna i första hand en plats i stadens nya enhet Sagoängen i Hirvensalo.

Det här är också ett sätt att försöka hitta fungerande lösningar för alla familjer, då det är ganska omöjligt för de familjer som inte är bosatta på öarna att ta sig från andra stadsdelar till Sagoön.

- Om familjen bor på Hirvensalo så blir det ganska naturligt att barnen erbjuds en plats på Sagoön, säger Karlsson.

Stort behov för ny svenskspråkig dagisenhet i Åbo

Meningen är att de yngsta barnen ska få plats på Sirkkala daghem i höst. Därför har staden jobbat med att hitta ersättande utrymmen åt de lite äldre barnen, berättar Karlsson.

Sirkkala daghem och förskola är en stor enhet med 9-10 grupper från och med nästa höst. Det är ytterligare ett tecken på att det finns ett stort och akut behov för en ny svenskspråkig daghemsenhet i Åbo.

- I nuläget har staden förskoleverksamhet på Klockringaregatan fram till slutet av juni. I framtiden kunde förskolebarn och barn i femårsåldern placeras där.

hanna karlsson ler för kameran iklädd svart klädsel på sitt kontor i åbo
Bildtext Servicechef Hanna Karlsson.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Dessutom kommer staden att kunna använda delar av Hemmets fastighet som tidigare.

Nu måste verksamheten planeras så att kontakten mellan barnen och invånarna i äldreboendet är så liten som möjlig med tanke på smittspridningen, säger Karlsson.

Frågan om omplaceringarna och en flytt till Klockringaregatan ska behandlas i nämnden för fostran och undervisning på onsdag och behöver alltså ännu få ett godkännande av politikerna.

- Om planerna inte godkänns, så vet jag inte hur vi ordnar verksamheten nästa höst, säger Karlsson.

Dagispussel i Åbo i höst

3:52

Diskussion om artikeln