Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allting ändrar, men ingen vet ännu hur: I höst ska Raseborgs "nya" sjukhus stå klart

Från 2020
Uppdaterad 26.05.2020 07:51.
En bild på Raseborgs sjukhus byggnader och vägen som leder fram till dem.
Bildtext Serviceutbudet på Raseborgs sjukhus kommer att stöpas om till hösten.
Bild: Yle / Marica Hildén

Raseborgs "nya" sjukhus ska stå klart i höst. Sjukhusdirektören är kritisk till processen, eftersom det enda som är klart är, att inget kan fortsätta som hittills.

Men sjukvårdsdistriktets förvaltningsöverläkare intygar att man blir klar med omorganiseringen i tid.

Allt kommer att ändra

På torsdag (28.5) tar nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) ställning till hurdan profil Raseborgs sjukhus ska ha i framtiden.

Frågan är aktuell eftersom det den 6 april blev klart att samjouren vid sjukhuset upphör.

Det är sjukhusdirektör Gabriela Erroll som berett ärendet om sjukhusets nya profil för nämnden.

Hon är kritisk till hur processen skötts inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) på flera punkter.

Hon poängterar, att ingen av sjukhusets avdelningar kan fortsätta i nuvarande tappning.

Detta eftersom verksamheten och patientmaterialet ändrar.

Fel tågordning

Överlag anser sjukhusdirektören att “HUS styrelse inte agerat i enlighet med sjukvårdsdistriktets värdegrund då den beslutat att ansöka om undantagslov för en jour dygnet runt inom primärvården vid Raseborgs sjukhus utan att först veta vart patienterna i framtiden ska styras.”

För att veta var patienter ska få vård måste man först veta vilka tjänster sjukhuset erbjuder eller inte erbjuder.

Och det här är alltså öppet.

Klart till hösten

Från och med den 1 oktober borde det så kallade nya sjukhuset vara i gång.

Samjoren läggs nämligen ner den 30 september.

För tillfället finns det en arbetsgrupp, som går under namnet Rasse 2, som jobbar med vilken service sjukhuset ska erbjuda.

Sjukhusdirektör Gabriela Erroll, som också är vice ordförande för arbetsgruppen Rasse 2, påpekar att ramarna borde vara spikade redan i slutet av den här månaden, med andra ord omgående.

Hon uttrycker oro över att tidtabellen är för snäv och att ändringen av sjukhusets verksamhet kommer att försvåras ytterligare av en hotande personalbrist.

Personalsituationen kommer att behandlas på nämndens möte den 28 maj som en separat punkt.

Fem huvudfrågor

Arbetsgruppen har delat in sig i mindre grupper som sysslar med olika frågor.

Bland de viktigaste frågorna som finns på bordet är hur följande enheter ska skötas från och med hösten: jouren, öppenvården, avdelningsverksamheten samt personalärenden och administrativa ärenden.

Avdelningsgruppen är den som anses ha det digraste arbetet framför sig.

För att lätta på tidspressen har HUS ledning utnämt en konsult som ska hjälpa till att ro projektet i land i tid.

Det är medicine- och filosofie doktor Samuli Saarni som kommer att bistå arbetsgruppen.

Konsulterande roll

Nämnden för VNS kommer troligen att föreslå för sjukvårdsdistriktet att man ska lägga stor vikt behovet av närservice i framtiden då man skapar Raseborgs "nya" sjukhus.

Nämnden efterlyser också klara beräkningar på hur mycket de västnyländska kommunerna beräknas spara i och med att sjukhusets profil ändras.

Som det är nu, har man inte sett några sådana siffror.

Tillgången till ambulanser bör tryggas

Man föreslår också att den prehospitala akutsjukvårdens kvalitet inte får sjunka i framtiden.

I praktiken betyder det att det måste finnas ambulanser som infinner sig snabbt till ett pris som inte blir för dyrt för sjukvårdsområdet.

Ambulans
Bildtext I Västnyland är avstånden långa och det märks ibland när ambulanserna ska hinna fram inom utsatt tid.
Bild: Yle/Fia Doepel

Hittills har det varit vissa problem med att få ambulans på plats inom inställningstid. Det här beror på att avstånden i Västnyland är långa.

De långa avstånden gör också att kostnaderna för prehospital vård lätt blir höga.

Därför föreslår man också att alla medlemskommuner i fortsättningen ska vara beredda att betala det som den prehospitala akutvården kostar, så att servicen för invånarna inte blir sämre.

"Vi blir klara i tid"

Teppo Heikkilä, som är HUS förvaltningsöverläkare, är medveten om den tajta tidtabellen. Han är också införstådd med att det finns många frågetecken kring Raseborgs nya sjukhus.

Peijaksen sairaalan opastekylti Vantaalla.
Bildtext Sjukvårdsdistriktets ledning kommer att möblera om verksamheten på avdelningarna.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Teppo Heikkilä säger att man sedan den 6 april på flera fronter jobbat hårt med att få omorganiseringen att ta form.

Han säger att det är för tidigt att gå ut med vilken service sjukhuset kommer att erbjuda, men han tror nog att man kommer igång med arbetet så att allt rullar på i höst.

- En del saker blir klara tidigare, en del tar längre tid att förverkliga. Men jag ser att arbetet kommer att framskrida så att vi hela tiden har kontroll över omorganiseringen, kommenterar han.

Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä säger också att man snart kommer att informera om vilken inriktiningen blir på Raseborgs nya sjukhus.

Han vill han jobba vidare utifrån nuläget.

Många förslag

Det finns många förslag på hur verksamheten och specialistvården på sjukhusets olika avdelningar kunde utvecklas.

Bland de alternativ som dryftas finns till exempel en ökad satsning på specialmedicinpoliklinik och hemsjukhus (SAH) samt hem- sjukvården med ett visst platsantal för lindrande vård i livets slutskede (palliativ vård).

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bildtext I framtiden kan det bli aktuellt att styra verksamheten på Raseborgs sjukhus mer mot vård av äldre personer.
Bild: Mostphotos

En rehabiliteringsenhet i regionen har varit aktuell länge med tanke på den åldrande befolkningen.

Det samma gäller en ökad satsning på geriatrin (vård av äldre).

Även planen på en hvc bäddavdelning inne i sjukhuset kvarstår.

Flera av alternativen har varit under arbete redan hos föregångaren till den nuvarande arbetsgruppen.

Utgår från regionens behov

Men förvaltningsöverkläkaren för HUS, Teppo Heikkilä, vill ändå inte säga att tyngdpunkten kommer att ligga enbart på vård för äldre människor.

Han säger att man försöker beakta de krav som finns i regionen förutsättningslöst.

Tung vår för personalen

Nämnden för VNS kommer också att behandla personalsituationen på Raseborgs sjukhus.

Även på den här punkten är beredningen frank.

Det är ledande översköterska vid Raseborgs sjukhus, Tuula Silvola, som gjort den.

Hon konstaterar att början av år 2020 har varit ovanligt tung för personalen.

Dels beror det på coronakrisen, dels på ibruktagandet av det nya patientdatasystemet Apotti samt oron för sjukhusets framtid.

Tuff sommar framför

Speciellt utmanande ter sig sommaren med tanke på behovet av vikarier, speciellt för sjukskötarna.

En sjukskötare fäster en kanyl på patient.
Bildtext Sjukskötarna på Raseborgs sjukhus har haft en tuff början på år 2020 med alla förändringar.
Bild: Tiina Mäki / Oulun yliopistollinen sairaala

Visserligen har man kunnat tillsätta några tidsbundna vakanser som hänger samman med ibruktagandet av Apotti.

Coronaläget har också gjort att personal som jobbat utomlands, främst i Norge, nu finns att tillgå här hemma.

Summa summarum har ändå det totala antalet anställda hela tiden varit lägre, jämfört med året innan.

Den minskade personalen gör att man är tvungen att skära ner på sjukhusets verksamhet i sommar mer än under tidigare år.

Personalförlust över hela linjen

Överlag har antalet anställda bland vårdarna under perioden januari– april 2020 varit färre, jämfört med motsvarande tid året innan.

Även antalet årsverken har varit färre.

Några sjukskötare har sagt upp sig och några andra kommer att sluta av olika skäl. Det finns en handfull långvariga vikarier som inte velat fortsätta. Också övriga vikariat är obesatta.

Utöver detta, har sjukfrånvaron bland sjukskötarna ökat.

Vad gäller läkarna, har antalet årsverken sjunkit även där.

Läkarnas årsverken var år 2017 43 stycken och i april i år endast 35.

Nämnden för VNS understryker, att det är viktigt att man snabbt kommer igång med att planera personalsituationen så att det inte blir ytterligare belastningar med tanke på Raseborgs nya sjukhus.

26.5 klockan 7.50: Meningen "Däremot vill han inte desto mer gå in på det faktum att HUS styrelse valde en annan linje än beredningen i fråga om samjouren" har tagits bort från artikeln.

Diskussion om artikeln