Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsrådet ville inte göra coronagruppens dokument tillgängliga för alla – professor: "Den här typen av dokument ska nå offentligheten enligt lag"

Från 2020
Uppdaterad 23.05.2020 20:38.
Mikko Koskinen, Sanna Marin och Ahti Kurvinen står på en rad framför talarpodium.
Bildtext Statssekreterare Mikko Koskinen, statsminister Sanna Marin och säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen. Männen ingår i statsrådets covid-19-arbetsgrupp.
Bild: Lehtikuva

Statsrådet anser inte att den covid-19-arbetsgrupp som tillsattes i februari omfattas av offentlighetslagen. Professor Olli Mäenpää håller inte med – offentlighetslagen gäller alla. Statsminister Marin preciserar på Twitter att all information som inte är sekretessbelagd ska offentliggöras.

Enligt regeringsprogrammet bör öppenhet i offentlig information vara den ledande principen inom den här typen av politik, men det går inte ihop med statsrådets arbete under coronakrisen. En del av informationen har inte nått offentligheten. Det här gäller till exempel covid-19-arbetsgruppens dokument.

Nyhetsbyrån STT har bett om att få se gruppens dokument och refererar till offentlighetslagen – det vill säga att var och en rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Statsrådets kansli vill inte dela med sig av dessa dokument.

Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt, har bekantat sig med STT:s begäran om att få ta del av dokumenten och de svar som Statsrådet gett. Enligt honom borde dokumenten vara offentliga.

– Om de inte innehåller information som har att göra med säkerhet eller uppgifter av den typen, men det är mycket osannolikt, säger Mäenpää.

"Gruppen är endast till för det interna arbetet"

Arbetsgruppen har bland annat behandlat Institutet för hälsa och välfärds THL bedömningar av coronastrategin, tillgången på skyddsutrustning, testkapacitet, läget vid flygplatser, situationen vid västgränsen och stängningen av Nyland.

Gruppen tillsattes i februari och leds av statsminister Sanna Marins statssekreterare Mikko Koskinen.

Enligt statsrådets kansli har gruppen inte tillsatts för att självständigt sköta ett särskilt uppdrag på ett sådant sätt som avses i offentlighetslagen, och på grund av det är dokumenten inte offentliga handlingar. Mäenpää är av annan åsikt.

– Enligt mig är gruppens speciella karaktär inte en särskilt viktig faktor. Ja, det är myndighetsverksamhet och ja, de borde följa offentlighetslagen, säger han.

Olli Mäenpää är fotograferad rakt framifrån. Han tittar in i kameran, men ser ganska allvarlig ut.
Bildtext Olli Mäenpää.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Statsrådets kansli tillägger i sitt svar att dokumenten endast är till för myndigheternas interna arbete, även om gruppen hade varit en oberoende myndighet skulle dokumenten inte vara offentliga enligt lag. Enligt Mäenpää är gruppens speciella struktur inte något som fungerar som begränsning av offentligheten.

– Med tanke på arten av de ärenden som behandlas nu är gruppen inte enbart tänkt för intern användning, utan gruppen är av stor betydelse för myndigheternas fortsatta åtgärder.

Mäenpää: De kan inte klassas som interna dokument

Statsrådets kansli berättar inte hurudana dokument det är fråga om, utan säger endast att de inte är offentliga.

Covid-19-arbetsgruppen består av alla ministeriers kanslichefer. Med i gruppen är till exempel statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen, kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, enhetschef vid statsrådets kansli Heikki Hovi och THL:s direktör Mika Salminen. Gruppens ordförande är Mikko Koskinen.

Gruppens uppgift är att förverkliga de beslut som fattas av regeringen för att begränsa coronavirusepidemin samt koordinera samarbetet mellan de olika ministerierna.

Mikko Koskinen står vid ett talarpodium.
Bildtext Mikko Koskinen leder arbetsgruppen.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Mäenpää poängterar att dokument som inte har någon effekt kan klassas som interna dokument, men att de här dokumenten är troligtvis inte är sådana. De har effekt, säger han.

Han säger att myndigheternas hantering av frågor som är avgörande för hela landet och alla människor inte kan hållas utanför det offentliga ögat.

– Andan i offentlighetslagen är att den här typen av dokument ska nå offentligheten.

Fördröjning innan rapporter blir offentliga

STT bad också om att få se dokument från statsrådets operativa covid-19-center som inrättades i början av april, men fick ett nej. Här ansåg statsrådets kansli också att centret är en intern verksamhet. Kansliet svarade att centret inte använder föredragningslistor eller protokoll i sin verksamhet och att det därför inte finns någon information att ge.

Alla har rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar enligt offentlighetslagen. Handlingarna är enligt lag offentliga om inte något annat bestäms särskilt.

Under bråda tider kan det däremot dröja innan handlingar blir offentliga, säger Mäenpää.

– Det är förståeligt eftersom det är högtryck i myndigheternas arbete. Men det kan inte vara en universell motivering då man inte uppfyller tidsfristerna.

Det är helt klart att ett dokument som är viktigt för hela samhället blir offentligt då den är klar för dess avsedda användning

Olli Mäenpää

Till exempel Martti Hetemäkis rapport över hur Finland ska ta sig ur coronakrisen dröjde. Den publicerades först då när regeringen hade fattat beslut på basis av rapporten.

Enligt offentlighetslagen blir ett dokument offentligt då det är färdigt för sitt ändamål.

Enligt Mäenpää borde alltså en rapport bli offentlig då sista punkten har skrivits och rapporten har lämnats vidare till statsrådet.

– Det är helt klart att ett dokument som är viktigt för hela samhället blir offentligt då den är klar för dess avsedda användning, säger han.

Justitiekanslern utreder ärendet

Justitiekansler Tuomas Pöysti vill ha en utredning över varför man pantat på informationen.

Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen undersöker som bäst tillämpandet av offentlighetslagen i beredningen och beslutsfattandet kring coronaviruset.

De har begärt förtydligande av Social- och hälsovårdsministeriet samt THL.

Justitiekanslern fokuserar på att ministeriet enligt medieuppgifter inte offentliggjort information innan beslut fattats.

Marin: All information ska överlämnas

Statsminister Sanna Marin skriver på Twitter att statsrådet bedömt att alla bakgrundsuppgifter, beräkningar och bedömningar bakom beslut som fattats bör offentliggöras.

– Jag har pratat med statssekreteraren i dag om begäran om information beträffande covid-19-arbetsgruppen. Jag har instruerat dem att överlämna all information som inte är sekretessbelagd, skriver Marin på Twitter.

Artikeln uppdaterades 23.5 klockan 12.22 med statsminister Marins uttalande.

Diskussion om artikeln