Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rädda Barnen: Coronapandemin försämrar barnens välmående – läget är värst i mindre bemedlade familjer

Från 2020
Uppdaterad 25.05.2020 13:56.
En ung människa ligger i sin säng.
Bildtext Många barn oroar sig för hur föräldrarna ska orka under undantagstillståndet.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Mer än vart fjärde barn upplever sitt psykiska välbefinnande som väldigt dåligt eller dåligt på grund av coronaviruset. Det framgår av Rädda Barnens enkät. De flesta av barnen är oroliga över familjens ekonomiska situation.

Enkäten visar att barn i mindre bemedlade familjer befinner sig i en särskilt utmanande situation på grund av undantagstillståndet som har orsakats av coronaviruspandemin.

Av alla barn som deltog i enkäten svarade 27 procent att de upplever sitt psykiska välbefinnande som dåligt eller väldigt dåligt. För barn i mindre bemedlade familjer var motsvarande andel 43 procent.

– Hittills har vi haft lite information i synnerhet om situationen för barn i mindre bemedlade familjer under coronakrisen, men nu har vi konkreta bevis på att framför allt barn i låginkomstfamiljer upplever mycket ångest, oro och nöd, säger Rädda Barnens barnfattigdomsexpert Aino Sarkia i ett pressmeddelande.

Barnen är oroliga över ekonomiska svårigheter som familjen utsätts för. Ungefär vart femte barn uppgav sig vara orolig för familjens uppehälle. I mindre bemedlade familjer var motsvarande andel över hälften, 57 procent.

Barnen oroar sig för föräldrarna

Också föräldrarnas ork oroar barnen. Var tredje som svarade på enkäten upplever oro för hur deras vårdnadshavare ska orka under undantagstillståndet. Ungefär var fjärde hävdade att vårdnadshavarnas stress påverkade stämningen i familjen.

– De vuxnas angelägenheter oroar barnen, och oron är också befogad. Ett undantagstillstånd som pågår länge belastar särskilt familjer där inkomsterna är låga, uppehället har avbrutits plötsligt eller föräldrarna tillhör en riskgrupp. Det är i synnerhet nu som regeringen måste trygga tillräckligt uppehälle och socialskydd till barnfamiljer, säger Riitta Kauppinen, chef för Rädda Barnens medborgarverksamhet och påverkansarbete i pressmeddelandet.

Många blev utan mat när skolorna stängde

Av de som deltog i enkäten svarade 75 procent att distansstudierna orsakade problem.

Åtta procent svarade att problemen handlade om missbruk eller psykiska problem samt psykiskt eller mentalt våld. En annan faktor som orsakade problem var att vissa barn saknade den utrustning som behövdes för studierna.

Mer än vart tionde barn i familjer med låga inkomster berättade också att de inte fick varm eller näringsrik lunch om dagarna efter att skolorna och därmed också i många fall skolköken stängde.

Kolla med barnen hur de mår nu då skolorna är öppna

Enligt Max Holm, informatör vid Rädda barnen, borde man utnyttja att skolorna är öppna till att kolla läget med barnen.

– Nu när skolorna börjar igen är det viktigt att barnen har en möjlighet att komma till tals och föra fram sina känslor och sin oro – och få det stöd de behöver.

Holm säger att det ska finnas tillräckligt med resurser både i skolorna och kommunerna att ta hand om barnen och stödja dem.

– Det som behövs är olika tjänster, som är lättillgängliga för barnen – både online och personlig, fysisk kontakt, säger Holm.

Rädda Barnen frågade i april över 3 000 barn om hur coronapandemin har påverkat deras vardag, skolgång, psykiska välbefinnande och situationen för deras familjer.

Artikeln uppdaterades 25.5.2020 klockan 13.56 med citaten av Max Holm.