Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stora sparpaket på målrakan - kommer påverka invånarnas vardag på olika sätt

Från 2020
Helikopterbild av Karis
Bildtext Kan Raseborgs ekonomi räddas av sparpaketet?
Bild: YLE / Linus Westerlund

Arbetet med Raseborgs stads stora sparpaket är på målrakan. Förhoppningen är att paketet ska kunna få stadens ekonomi på rätt köl igen.

Ekonomin har varit svag redan länge och situationen har nu ytterligare försämrats. Raseborg riskerar därför bli kriskommun år 2023.

En arbetsgrupp under ledning av stadsdirektör Ragnar Lundqvist har därför under vintern tagit fram ett räddningspaket som bygger på ett konsultarbete i fjol.

De föreslagna åtgärderna kommer påverka invånarnas vardag på olika sätt då verksamheter flyttar eller upphör.

Vill koncentrera servicen

Tanken är att skära ner i servicen bland annat genom att flytta vård- och andra verksamheter till vettigare fastigheter, stänga några skolor och bygga större enheter där flera serviceformer finns under samma tak.

Till exempel ska ett nytt bycentrum byggas i Pojo. Där ska sedan såväl vården som småbarnspedagogiken och områdets skolor få plats.

Hit ska eleverna från områdets alla byskolor enligt förslaget flytta: Pojo kyrkoby skola, Kirkonkylän koulu och Fiskarin koulu samt till en del också Klinkbackan koulu.

Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad.
Bildtext Klinkbackan koulu är på fallrepet igen.
Bild: Pia Santonen / Yle

Klinkbackan koulu i Åminnefors föreslås stänga redan om ett drygt år, hösten 2021.

Planerna för ett motsvarande centrum med skolor och annan kommunal service i Svartå har godkänts redan tidigare och bearbetas som bäst.

Snappertuna skola
Bildtext Snappertuna skola torde ha ett tillräckligt stort elevunderlag de följande fem åren.
Bild: Yle/Maria Wasström

Bromarv, Snappertuna och Västerby skolor kan skonas om de lyckas hålla elevsiffran på en given nivå. Vad som ska hända med Billnäs skola verkar inte vara klart.

Ragnar Lundqvist föreslår också att staden tar i bruk servicesedlar för privata daghem. Bildningsnämnden tackade nej till servicesedlar.

När det gäller vården så föreslås bland annat att hälsovårdscentralens vårdavdelning i Ekenäs flyttar till sjukhusets fastighet när sjukhusets verksamhet ändrar. Också i övrigt önskas att sjukhuset i framtiden kan utnyttjas för annat då många av de nuvarande sjukhusfunktionerna kan upphöra.

Ett annat förslag är att dagverksamheten för äldre upphör i Karis och framöver endast erbjuds i Ekenäs och Pojo.

Nu styrelsen, sedan fullmäktige

Stadens yttersta mål är att överleva och också i framtiden kunna erbjuda lagstadgad service till sina invånare. Det tänker staden göra genom att anpassa servicen till en verklighet där antalet barn och unga minskar medan de äldre och deras servicebehov ökar.

Servicenätspaketet har redan behandlats i de olika sektorernas nämnder.

I kväll (25.5) ska politikerna i stadsstyrelsen ta ställning till förslagen. Om allt går smidigt, kan stadsfullmäktige sedan klubba igenom paketet i juni.

Diskussion om artikeln