Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tioårig vindkraftstvist på Kimitoön kan få ett slut, men förslaget upprör: "Det är odemokratiskt att stoppa vindkraften"

Från 2020
Ett vindkraftverk mot molnig himmel.
Bildtext Vindkraftverkens vara eller inte vara i Kimitoön avgörs sannolikt på tisdag, då tekniska nämnden sammanträder för att besluta om ärendet.

Planerna på vindkraftverk i Kimitoöns kommun har varit på tapeten sedan 2010. Turerna har varit många och kantats av oenighet och jäv. På tisdag kan dock tvisten få ett slut. Då sammanträder tekniska nämnden i kommunen för att diskutera den aktuella vindkraftsplanen.

Frågan om vindkraft på Kimitoön började diskuteras 2010 i samband med kommunens projekt Kimitoön självförsörjande på energi.

Under årens lopp har många områden varit påtänkta för utveckling av vindkraftverk, men sedan 2014 har planeringen endast gällt Nordanå-Lövböle.

Karta över inplanerade vindkraftsparker på Kimitoön
Bildtext Det har även funnits planer på vindkraftsparker i Gräsböle, Olofsgård och andra områden. Dessa planer har dock förkastats.
Bild: Yle/Anne-Mari Erikäinen-Lahikainen

Tio år av tvister inom kommunen

Ärendet har kantats av bråk inom kommunen. Bland annat har avståndet mellan vindkraftverken och bostäder varit en tvistefråga, vilket ledde till ett uppmärksammat invånarinitiativ år 2017.

Förslaget på att införa en skyddsgräns på 2 000 meter mellan kraftverk och bostad förkastades då av kommunfullmäktige.

Utreddes för jäv

I samband med att kommunfullmäktige i december 2014 godkänt vindparksplanen för Nordanå-Lövböle lämnas ett besvär in till Åbo förvaltningsdomstol.

Besvärsställarna hävdar att både förtroendevalda och tjänstemän i kommunen varit jäviga då det gällt fastighetsaffärer i området.

År 2016 upphävde Åbo förvaltningsdomstol beslutet om godkännande av vindparksplanen för Nordanå-Lövböle.

Kommunens dåvarande infrachef Roger Hakalax hade varit på plats när godkännandet av planen behandlats i kommunfullmäktige, trots att han var jävig.

Bullerutredning ny tvistefråga

Vindmöllornas vara eller inte vara väcktes till liv igen 2019. Kommunstyrelsen ville genomföra en ny utredning med den turbintyp som skall användas i de färdiga vindkraftverken.

Under hösten 2019 behandlades ärendet inom kommunen, och i december 2019 begär tekniska nämnden en ny bullerutredning av den tilltänkta vindkraftsproducenten Egentliga Finlands energi, EFE.

En karta över vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle.
Bildtext Planerna på en vindkraftspark i Nordanå-Lovböle har pågått sedan 2011.
Bild: Amanda Vikman/Yle

På tisdag avgörs frågan

Inför nämndens möte på tisdagen har kommunens tekniska chef Ralf Nyholm föreslagit att all planering och beredning av den aktuella planen ska avbrytas.

- EFE har inte svarat på vår begäran om en ny bullerutredning i tid och detta bryter mot det avtal som undertecknades 2011, säger Nyholm.

Nyholm uttrycker också en viss besvikelse över att ärendet har tagit så många vändningar.

"Odemokratiskt att stoppa vindmöllorna"

Ansgar Hahn, som är verkställande direktör vid Egentliga Finlands energi, är förvånad över förslaget. Enligt Hahn uppfyller den existerande utredningen alla krav.

- Förslaget att stoppa vindparken är odemokratiskt. Det finns några få personer inom kommunen som hela tiden sätter käppar i hjulen, säger Hahn.

Ansgar Hahn, december 2014
Bildtext Ansgar Hahn på Egentliga Finlands energi anser att de många turerna inom kommunen har försvårat arbetet med vindparken.
Bild: Yle/Monica Forssell

Hahn är missnöjd med hur kommunen har skött ärendet, men han tror ändå på framtiden för vindkraften inom kommunen.

- Vi tror på vår plan och kommer inte acceptera att en minoritet inom kommunen försöker blockera projektet, säger Hahn.

Diskussion om artikeln