Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Mandelträdet helt beroende av pollinerande bin – extremt ensidig biodlingsindustri i USA hotar både vilda bin och den biologiska mångfalden

Från 2020
Ett bi i en mandelblomma. Mandelodling i Central Valley, Kalifornien
Bildtext Ett bi i en mandelblomma. Mandelodling i Central Valley, Kalifornien.
Bild: Derrell McCain / Alamy/All Over Press

Mandel, mandelblom, mandelolja, mandeldrycker, mandelmjöl och mandelsmör - inget av det här skulle finnas utan flitiga bin som sköter pollineringen av mandelträden.

Mandelodlingen i världen är kopplad till en extrem monokultur: Hela 80 procent av all mandel i världen kommer från Kalifornien.

Och mandelproduktionen är helt beroende av pollinering.

De stora mandelodlingarna har i dag lett till en gigantisk industri för biodlare, och till ett ensidigt odlande över stora arealer med tillfälliga industrialiserade honungsbin som pollinerare.

Biodlingsindustrin innebär att mandelodlingarna får bottenbetyg då det gäller biologisk mångfald.

Biodlingen började i liten skala

För inte så hemskt länge sedan var biodling mestadels en ganska liten och anspråkslös sysselsättning.

Då europeiska immigranter introducerade sin egen version av jordbruk i Nordamerika förde de också med sig konsten att odla bin. Lådor med Apis mellifera - honungsbin - anlände tillsammans med européerna.

Europeiskt honungsbi (Apis mellifera)
Bildtext Det europeiska honungsbiet - Apis mellifera - kom till USA tillsammans med européerna.
Bild: imago images/Frank Sorge/ All Over Press

Under 1800-talet och i början av 1900-talet försörjde sig biodlare närmast med att sälja bivax och honung, men i slutet av 1900-talet ändrades läget då vinsterna minskade.

Bivax och honung var inte så vinstinbringande

Billig importerad honung hade börjat tära på vinsterna, och enligt The Guardian, var Dennis Arp en av de stora i branschen som år 1980 beslutade att tillsammans med en annan biodlare sända några av sina bikupor till Kalifornien där bina skulle bidra med pollinering.

Tio år senare hade Arp etablerat sig grundligt bland mandelodlare i Kalifornien.

Bikupor transporteras i stora mängder mellan de olika mandelproducenterna.

Problematiskt för bina då det finns bara en enda gröda på stora områden

Monokultur innebär att man odlar bara en gröda i en region, utan någon som helst variation.

Det här kan fungera i mindre skala, men i Kalifornien pågår en storskalig mandelodling - det vill säga gigantiska monokulturer. Dessutom används det en hel del bekämpningsmedel.

Mandelträden blommar årligen under cirka två veckor - och då behövs det bin. Efter det finns det ingen mat för bina

Mandelträden blommar årligen under cirka två veckor. För binas del är det här problematiskt eftersom det under de resterande 50 veckorna inte finns någonting som de kan leva på.

Mandelodling i Kalifornien
Bildtext Mandelodling i Kalifornien.
Bild: Alamy/All Over Press

Det finns bara mandelträd på de odlade arealerna - ingenting annat.

Därför började de naturliga bina, och alla andra pollinerade insekter, försvinna i takt med det ensidiga odlandet.

De industrialiserade bina tog över

Mandelodlarnas lösning på problemet var ganska speciell.

Varje år i februari när blomningen sätter i gång kommer lastbil efter lastbil rullande från hela USA fullastade med bikupor.

Då väcks tre fjärdedelar av landets bin brutalt upp i förtid ur sin vintersömn, kuporna ställs på varandra på lastbilar och transporteras vidare. Bina väcks upp ur sin vinterdvala ungefär en eller två månader tidigare än vad de skulle göra om de levde i naturligt tillstånd.

Väl framme matas bina med majssirap för att vakna upp och sedan ska de arbeta hårt och pollinera tills de återigen fraktas tillbaka långa sträckor.

De flesta kommersiella biodlare i USA får den största delen av sina inkomster från pollinering av mandlar.

Att hyra ut bisamhällen till megafarmer i de bördiga trakterna i Central Valley i Kalifornien är mer lönsamt än att sälja honung.

Gren från ett mandelträd
Bildtext Gren från ett mandelträd.

I dag sköts pollineringen av mandelträd alltså av honungsbin som industrin har placerat ut.

Då bina har arbetat färdigt transporteras kuporna vidare till andra odlingar som ska pollineras. Det här förfarandet är illa för de vilda pollinerarna eftersom det inte längre finns mat kvar för dem efter att industrins honungsbin har lämnat området.

Honungsbina mår inte bra

Det har också visat sig att honungsbina inte mår bra. De angrips av kvalster och kan utplånas på bara några månader.

Enligt The Guardian visar en ny rapport att omkring 50 miljarder bin utplånades på några månader under vintern 2018–19. Det är mer än en tredjedel av de kommersiella bisamhällena i USA.

Förr dog 5 procent av bina - i dag över 30 procent

I början av 1980-talet gick Dennis Arps affärsverksamhet ut på att sälja honung. Då förlorade han ungefär 5 procent av sina bikupor per år på grund av sjukdomar eller väderomständigheter.

I dag förlorar biodlare i USA minst 30 procent av sina bin per år visar nationellt statistik.

Ungefär år 2000 började Arps bin dö i stora mängder. Först förlorade han nästan alla sina bikupor i samband med en anstormning av ohyra.

Efter det måste han kämpa mot "mördarbin" som trängde sig in i bisamhällena. Och till slut drabbades hans verksamhet av en parasit som tog livet av bina.

Bina i USA räckte inte till - då importerade man bin - som hade virus

Bikupor vid mandelodling i Kalifornien
Bildtext Bikupor vid mandelodling i Kalifornien.
Bild: Robert W. Ginn / Alamy/All Over Press

Giftbesprutning vanligt eftersom bina utsätts för sjukdomar som sprider sig överallt

Bina utsätts för stora mängder olika sjukdomar i Kalifornien, och de sprids snabbt eftersom det kan finnas hundratusentals bikupor som tillhör många olika biodlare i ett område.

Biodlare använder regelbundet kemiska medel i sina bisamhällen för att slippa kvalster och parasiter som tar livet av bina.

Över två tredjedelar av USA:s kommersiella honungsbin utsätts för kemikalier för att kunna pollinera mandelträd under blomningen.

Systematiskt mekanisering har ersatt naturens gång

Miljövårdare och biodlare pekar ut USA:s tilltro till industriellt jordbruk i stor skala. Inom mandelindustrin är mekaniseringen omfattande.

Mekaniken tar över en av de mest ömtåliga processerna i naturen.

"Underminerar ekosystemet för alla bin"

Miljövårdare anser att den kraftigt kommersialiserade spridningen av europeiska bin på mandelodlingar underminerar ekosystemet för alla bin.

Honungsbina konkurrerar ut de naturliga biarterna i jakten på mat. Därmed hotas redan nu utrotningshotade arter som kämpar hårt för att klara av klimatförändringar.

Nu efterlyses det alternativa bättre metoder som kunde börja tillämpas i jordbruk i större omfattning i USA.

I likhet med alla andra bin trivs honungsbina i landskap med stor biodiversitet.

Ändå placerar mandelindustrin i Kalifornien bina i en monokultur, och odlarna förväntar sig att bina år efter år ska visa effektivitet och regelbunden produktivitet.

I USA betraktas honungsbina som ytterst viktiga eftersom de spelar en stor roll vid matproduktionen. Mandelprodukter har strykande åtgång.

Mandelträd i Kalifornien väntar på att bli pollinerade av bin
Bildtext Mandelträd väntar på att bli pollinerade av bin.
Bild: Della Huff / Alamy/All Over Press

Det höga priset för tillväxt

År 2006 iakttog man en kollaps bland bin. Ett rekordstort antal honungsbin försvann eller dog på ett mystiskt sätt utanför sina kupor. Då talades det om minskat habitat och klimatförändringar som potentiella orsaker.

Men det visade sig att det var bekämpningsmedel som var den största syndabocken. Forskare kunde konstatera att det var främst neonikotinoider som var speciellt farliga för bina.

USA:s miljövårdsbyrå EPA drog tillbaka en del av gifterna - efter en rättstvist där miljövårdare och biodlare gick ut med segern - men det finns ändå fortfarande kvar en hel del kemikalier på marknaden.

Det handlar om medel som försvagar bina och deras motståndskraft.

Experter har sagt ifrån och har påpekat att det inte räcker med att försöka minska på bekämpningsmedlen. Hela branschen måste ändras från grunden.

Ett honungsbi samlar pollen från en körsbärsblomma
Bildtext Ett honungsbi samlar pollen från en körsbärsblomma.
Bild: ullstein bild - CARO / Frank Sorge/ All Over Press

Ekologiska mandlar finns nog

I Kalifornien finns det bara ett fåtal ekologiska mandelodlare, och de säljer sina produkter direkt till köparna.

De ekologiska odlarna har ofta rätt små odlingsarealer och ser till att det finns en brokig undervegetation som på ett naturligt sätt berikar jorden, stärker träden och åstadkommer biologisk mångfald.

Ekologiskt odlade mandlar kommer ofta från Spanien och till en del också från Italien och Turkiet.

Den ekologiska odlingen innebär större mångfald av både växter och pollinerare. Då får alltså många olika typer av bin chansen att hitta mat.

Ekologiska mandlar utsätts inte för kemiska bekämpningsmedel och har dessutom bildats i områden med blommande marker - något som är livsviktigt för vilda bin och andra pollinerare.

Mandlar
Bildtext Mandlar.
Bild: /All Over Press

“Bee Better” - ett certifieringsprogram som ska hjälpa konsumenten att hitta rätt

Hopp ställs nu till ett certifieringsprogram i stil med redan kända begrepp som "ekologiskt" eller "rättvis handel".

Avsikten är att få konsumenter att välja produkter som framställts på ett "bivänligt" sätt.

Certfikationsprogrammet infördes år 2017 med målet att skydda den biologiska mångfalden vid odling av mandelträd.

Vidare ska skadeangrepp avlägsnas på ett naturvänligt sätt. Dessutom satsas det på ordentlig vård av honungsbin.

Inom ramen för projektet planteras det vilda blommor, klöver och häckar av olika slag vid mandelodlingarna

I dag säljs det redan färdiga produkter - bland annat glass och choklad - som är försedda med märket "Bee Better".

Pollinering - transport av pollenkorn

Källor: Svenska Naturskyddsföreningen, The Guardian, Supermiljobloggen.se, Lastbeeonearth.wordpress.com 

Diskussion om artikeln