Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitieministeriet börjar bereda en ny nationalspråksstrategi – service på både finska och svenska ska tryggas

Från 2020
Skylt i skolan: älsklingssvenska i stället för tvångssvenska.
Bildtext Nationalspråken finska och svenska är viktiga, anser regeringen. De vill trygga tillgången till service på båda språken.
Bild: Yle/Anna Savonius

En beredning av en ny nationalspråksstrategi har inletts, meddelar Justitieministeriet i ett pressmeddelande. Målet med strategin är att garantera allas rätt att få service på såväl finska som svenska samt hitta lösningar på de språkutmaningar som finns.

Justitieministeriet vill nu höra intressegrupper, sakkunniga och övriga medborgare i hopp om att genom strategin tillgodose de språkliga rättigheterna.

En webbplattform kommer användas för att samla in åsikter om de utmaningar som finns i användningen av finska och svenska i vardagen.

Idén om en nationalspråksstrategi kommer efter oro över nationalspråkens ställning i en föränderlig miljö. Under projektets gång vill man bland annat utreda hur tillgången till svenskspråkig arbetskraft kan säkerställas och hur digitaliseringen inverkat på de språkliga rättigheterna.

Justitieministeriet lyfter också fram det faktum att användningsområdet för det finska språket minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet.

– Tvåspråkighet är en av Finlands rikedomar. Vårt modersmål är en viktig grundläggande rättighet för oss alla. Det är en del av vår identitet och kultur. Varje finländare ska ha möjlighet att påverka de rådande språkförhållandena, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i ett pressmeddelande.

Nationalspråksstrategin är en del av regeringsprogrammet.

– I tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna är det i sista hand fråga om att tillgodose vars och ens grundläggande rättigheter. Vi måste alla kunna delta i samhällelig verksamhet och få offentlig service på båda nationalspråken även i framtiden, säger Henriksson.