Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 430 000 arbetslösa i april - se läget i din kommun

Från 2020
Uppdaterad 27.05.2020 13:11.
Viking Lines tomma terminal i Åbo hamn.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Arbetslösheten i landet är nu den högsta den har varit på hela 2000-talet. I april låg arbetslösheten på 16,5 procent. Bara under lågkonjunkturen på 90-talet har andelen arbetslösa varit större.

430 000 personer var arbetslösa i Finland i april 2020. Av dem var över 160 000 permitterade. Ett frågetecken är nu hur stor del av permitteringarna som övergår i mera bestående arbetslöshet.

Alla kommuner är drabbade men värst är läget i norra och östra Finland där arbetslösheten redan tidigare varit hög. Det är främst kvinnor och personer som jobbar inom handel och service som mist jobbet eller som har permitterats.

Se läget i din kommun

I visualiseringen här under kan du välja mellan att se den nuvarande arbetslösheten eller förändringen sedan april i fjol. Du kan också välja kommun för att se noggrann statistik om de arbetslösa och permitterade. Artikeln fortsätter efter visualiseringen.

Drastisk ökning i många kommuner

Arbetslöshetsgraden överstiger nu 15 procent i 130 av landets 310 kommuner.
För en månad sedan var de arbetslösas andel mer än 15 procent i 48 kommuner och i januari 2020 fanns det bara 15 kommuner med mer än 15 procent arbetslösa.

Nystad är den kommun där arbetslösheten har ökat mest, vilket beror på massiva permitteringar. 30 procent av arbetskraften i Nystad var utan jobb i april 2020.

Robotit rakentavat autoja.
Bildtext Bilfabriken i Nystad har permitterat en stor del av personalen
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ser man regionvis är det i landskapen Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Lappland där arbetslösheten är högst, över 20 procent i Norra Karelen och Päijänne-Tavastland och 19 procent i Lappland.

Åland drabbas hårt

Åland är det landskap där arbetslösheten har ökat mest under våren. I januari var bara 3,6 procent av de arbetsföra ålänningarna arbetslösa men i april var de arbetslösas andel av arbetskraften över 12,4 procent. Det är en ökning med 8,8 procent och på landskapsnivå är det landets högsta.

I Mariehamn är nu över 16 procent av befolkningen arbetslös. En stor orsak till det här är naturligtvis alla permitteringar inom passagerartrafiken och det faktum att turismnäringen drabbats hårt.

Maarianhaminan satama
Bildtext Mariehamns hamn var stängd för passagerartrafik mellan den 16.3 och den 21.5
Bild: © Miikka Varila

Krisen har slagit hårt mot försäljare och servicepersonal

Coronakrisen har drabbat olika yrkesgrupper på olika sätt. Försäljnings- och servicepersonal är den grupp där flest har blivit arbetslösa. Relativt sett har byggnads-, reparations- och tillverkningspersonal inte drabbats lika hårt, även om arbetslösheten även bland dem har ökat markant.

Arbetslösheten bland yrkesgrupper. I synnerhet service- och försäljningspersonal har blivit arbetslösa. Bland byggnads och tillverkningsarbetare liksom bland specialister har corona-effekten varit lägre. Inom primärnäringarna har relativt få blivit arbetslösa.

Antalet arbetslösa kvinnor har fördubblats sedan januari

För en månad sedan såg man redan tydligt att särskilt kvinnor drabbats hårt av coronakrisen. I mars var kvinnorna den grupp där permitteringarna hade ökat mest. Siffrorna från april visar att det fortsättningsvis är bland kvinnorna som den största ökningen har skett.

Från januari till april 2020 har antalet arbetslösa kvinnor fördubblats. I januari 2020 var drygt hundratusen kvinnor arbetslösa och i april var de över tvåhundratusen. Procentuellt är det en ökning med 100 procent.
Motsvarande siffra för män är en från 148 000 arbetslösa män i januari 2020 till 230 000 i april. Det är en procentuell ökning med 55 procent.

I mars 2020 var 44 procent av alla arbetslösa personer kvinnor och i april var kvinnornas andel av alla arbetslösa 47 procent.

De flesta av de kvinnor som blivit arbetslösa under våren är över femtio år gamla.

Förtydligande 27.5 klockan 13:10: Förtydligande i stycket om kvinnornas andel av de arbetslösa. I absoluta tal är flest män arbetslösa men andelen kvinnor har ökat mest.

Diskussion om artikeln