Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kvinnohatare åtalas för terrorbrott i Kanada - en tidsfråga innan vi har ett inceldåd även i Finland, säger terrorforskare

Från 2020
chatt
Bildtext Män som hatar kvinnor finner en gemenskap bland likasinnade på internet, där våldshandlingar mot kvinnor hyllas och uppmuntras. Detta ses som ett av de största säkerhetshoten i landet just nu.
Bild: Yle/Andy Ödman

Ett av de största terrorhoten i Finland utgörs av ensamma, radikaliserade och våldsbejakande individer. I denna grupp finns även så kallade incels, alltså en internetbaserad kultur av män som odlar kvinnohat. Flera länders säkerhetstjänster har varnat för incels som växande samhällshot.

I Kanada åtalas nu den 17-åring som mördade en kvinna och som ser sig som tillhörande incelideologin, för terrorism.

Det är första gången som ett brott inspirerat av incelideologin prövas juridiskt inom ramen för terrorism.

Det finns nämligen många gemensamma beröringspunkter mellan incelrörelsen och terrorism, konstaterar Marco Nilsson, terrorismforskare vid Jönköpings universitet.

- Våldet som incelrörelsen förespråkar är att skada kvinnor som grupp. Det är ett tydligt tecken på att det handlar om ideologiskt motiverat våld och således även terrorism.

Även män som anses ha framgång hos det motsatta könet eller som förespråkar jämställdhet, är hatobjekt bland incelanhängarna.

Det ideologiska motivet är det största kännetecknet, i detta fall alltså att man känner sig motiverad av någon slags misogyni.

- Det kan börja med att man känner sig förorättad som individ, man saknar meningsfulla relationer till det motsatta könet. Detta får en stor betydelse i livet och då dyker den här ideologin upp och man delar sitt missnöje med likasinnade.

Ett annat kännetecken för terrorism är att man har en specifik målgrupp man riktar in sig på, i detta fall kvinnor.

Utöver detta försöker man även skapa rädsla, vilket i många länders lagstiftning är ett kriterium för att ett dåd ska räknas som terrorism.

- Gärningspersonerna inom incelrörelsen talar ofta om att man vill hämnas på kvinnor vilket kan tolkas som att man vill skapa rädsla.

Uppfylls de ovannämnda kriterierna kan det peka på att man kan ha någon slags terrorhandling framför sig, säger Nilsson.

Påpekas bör att endast ett fåtal individer går från tanke till handling och går till attack. Alla incels förespråkar heller inte våld även om de i övrigt delar ideologin.

Endast en del av de som lever i ofrivilligt celibat är incels.

Olika nivåer av ledarskap

För att ett dåd ska klassas som terrorhandling behöver det inte finnas en tydlig ledare bakom.

Det finns terrororganisationer med starka ledare, det finns svagare nätverk och slutligen finns det rörelser som inte har någon ledare bakom sig.

- Det finns alltså olika nivåer av hur organiserad man är, från väldigt toppstyrda organisationer till lösare nätverk till ideologiskt styrda individer.

Inrikesministeriet publicerar regelbundet en översikt av säkerhetsläget i landet.

I den senaste översikten som utkom i april i år, nämns "enskilda aktörer som motiverar våld med ideal och ideologier" bland de största terrorhoten.

Också Skypo, alltså skyddspolisen, uppger för Svenska Yle att de enskilda aktörerna utgör det största hotet då det gäller terrorattentat i Finland, oberoende av ideologi.

I Sverige rapporterade FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, tidigare i våras att flera länders säkerhetstjänster har varnat för det växande hot som kommer från incelmiljön.

marco nilsson
Bildtext Marco Nilsson är terrorismforskare vid Jönköpings universitet. Han tror inte att antalet terrorister i sig håller på att öka utan att det är de ideologiska grunderna och hur man motiverar sitt agerande som förändras och nya rörelser uppstår, så som exempelvis incelrörelsen.
Bild: All rights reserved/Foto: Jönköpings universitet

Definitionen på terrorism i förändring

Terrorism kan se ut på olika sätt och är inte begränsat till en speciell grupp, religion eller ideologi.

Alla länder har sin egen terrorlagstiftning. Till och med inom ett och samma land kan olika organisationer ha varierande definitioner för terrorism.

Om ett inceldåd skulle ske i Norden beror det alltså på det enskilda landets lagstiftning huruvida brottet faller inom ramen för terrorism.

I Finland kunde det vara möjligt att åtala en person som inspirerats av incelideologin för terrorbrott.

- Vad som anses vara terrorism ändras enligt vilken tid och vilken plats vi talar om. Men i grund och botten handlar det om vad som står i lagstiftningen och hur det kan tolkas.

Vi börjar allt mer utveckla och utvidga tanken om vad som är terrorism, säger Nilsson.

- Idag vet vi att det kan handla om ensamma individer som inte har några kopplingar till någon utländsk terrororganisation eller ledare, utan de är inspirerade av en ny global ideologi. Deras syfte är att skapa rädsla hos en specifik grupp.

Det som ytterligare utmärker terrorism är en benägenhet att någon kopierar tidigare dåd.

- Det är vanligt bland terrorister att man inspireras av någon som agerat på basen av en ideologi eller en tanke i ett annat land. Till exempel Anders Breiviks dåd i Norge kopierades efteråt av en gärningsman i Nya Zeeland.

Det samma gäller incelrörelsen.

Inceldåd hyllas och inspirerar andra

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI konstaterar att incelkulturen under 2000-talet har utvecklats till något som nästan uteslutande lockar heterosexuella män.

Man räknar med att ett tiotal dödliga attacker i världen har utförts av män som i någon mån fostrats av incelkulturen.

Till exempel år 2014 knivhögg och sköt en ung man i Kalifornien sex personer, som en följd av att han levde i ofrivilligt celibat.

Fyra år senare i Toronto år 2018, dödade en ung man tio personer då han körde in i en folkmassa med en lastbil.

År 2019 inträffade massakern i Hanau i Tyskland, där gärningsmannen sade sig sympatisera med högerextremism och att han levde i ofrivilligt celibat.

Den 17-åring i Kanada som tidigare i år alltså dödade en kvinna hade inspirerats av incelideologin och är den första i raden att åtalas för terrorbrott.

Här, liksom gällande andra terrordåd, kopierar man den ideologiska grunden och vilken terrortaktik man använder.

- De ideologiska grunderna är lätta att överföra via internet, där kan man hitta en gemenskap och en djupare mening med sina erfarenheter och känna att man är en del av en större rörelse eller grupp.

Nilsson säger att det här kallas för kognitiv radikalisering, alltså att man börjar se bortom sina egna individuella erfarenheter och strävar efter någon form av samhällsförändring eller ideologiskt mål.

- Nästa steg kan vara beteendemässig radikalisering, alltså att man börjar acceptera tanken på att använda våld för att förverkliga ideologins målsättningar.

Anonyme "Lars"
Bildtext Flera terrordåd i USA och Kanada har riktats direkt mot kvinnor. Incels anser sig ha rätt till sex och motsätter sig kvinnans makt att kunna välja.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Ingen skonas

Mer forskning är nödvändig för att kunna bedöma i hur stor utsträckning incelkulturen i sig är ett hot.

- Det här är ett nytt och växande forskningsområde som också myndigheterna nu fått upp ögonen för, säger Nilsson.

Hur stor är då risken att ett liknande dåd sker i Finland, med tanke på att incelrörelsen finns över hela världen?

Det kanföljaktligen ingen ge några exakta svar på. Det finns inga exakta statistiska modeller som kan förutsäga det.

- Det man däremot vet är att risken finns och en sådan attack kommer att ske förr eller senare också i Finland.

De individer som bär på en grogrund för radikalisering och terrorism kommer alltid att finnas, men de letar efter sin ideologi på olika håll.

De individer som exempelvis känner en dragning till högerextrema grupper kanske också eller istället hittar incelrörelsen.

- Jag tror inte att antalet terrorister i sig håller på att öka utan det är de ideologiska grunderna och hur man motiverar sitt agerande som förändras och nya rörelser uppstår.