Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi fortsätter med distansstudier i höst, men första årets studerande får närundervisning: "Studiernas inledningsfas betyder mycket för välmåendet"

Från 2020
åa
Bildtext Åbo Akademi har nu bestämt sig för hur undervisningen ska skötas i höst, åtminstone för första perioden. Bildsättningsbild.
Bild: Yle/Andy Ödman

Nya studenter tas emot på plats i höst vid Åbo Akademi. Redan inskrivna studenter kommer däremot att ha undervisning på distans åtminstone första perioden i höst, meddelar ÅA i ett pressmeddelande.

– För nya studerande är det viktigt att få en så normal och bra start som möjligt. Vi vet av erfarenhet att studiernas inledningsfas betyder mycket för hur studenterna trivs, presterar och mår allt eftersom studierna framskrider, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen.

All närundervisning ordnas så att studenternas och personalens hälsa och säkerhet tryggas, intygar Lindfelt.

många studenter befinner sig i aulan av asa-huset. där finns stolar och bord i gulaktiga färger
Bildtext Det mesta är nytt för Åbo Akademis nya studerande såsom boende, vänner, studier, intryck och studiekrav och då är närvaron viktig, säger Mikael Lindfelt.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Ingen vet ännu hur coronasituationen ser ut i höst

I dagsläget vet ingen hur coronasituationen kommer att se ut i höst. Därför väljer Åbo Akademi att gå in för en så kallad hybridlösning, säger Lindfelt.

– Så här förbereder vi oss nu. Hälsa och trygghet är alltid vår första prioritet. Samtidigt följer vi aktivt med situationen, och är redo att anpassa vår verksamhet när det krävs. Givetvis hoppas vi kunna återgå till att all utbildning primärt sker på campus. I höst vet vi bättre hur vi kan gå vidare.

Första årets studerande inleder sina universitetsstudier på plats på campus i Åbo och Vasa från och med studieorienteringen, som börjar den 24 augusti.

Senast i början av september fattas sedan beslut om hur studierna arrangeras i period två, som börjar den 26 oktober.

Diskussion om artikeln