Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländsk forskning: Du kan bli infekterad av coronavirus som rör sig i inomhusluften, men det är oklart hur stor dos som behövs

Från 2020
Ett av de små kontorslandskapen
Bildtext Kontorslandskap är en stor hälsorisk så här i coronatider, enligt nya beräkningar. Det här är en arkivbild tagen hos Sibbo kommun i januari 2020.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Ju längre tid man är nära en smittad person inomhus och ju närmare man är, desto större är risken att råka ut för coronaviruset, bekräftar finländska forskare. Men hur mycket virus man behöver få i sig för att insjukna i covid-19 finns det fortfarande inget klart svar på.

När en person pratar, nyser eller hostar kommer det ut små droppar – allt från hundratals till hundratusentals partiklar.

Partiklarna kan bära på coronaviruset, om personen är smittad, och de kan röra sig med inomhusluften.

Det påpekar forskare som har publicerat en vetenskaplig artikel där de räknar ut hur olika partiklar rör sig i offentliga inomhusmiljöer. Artikeln är tills vidare inte referentgranskad.

Vissa av de här resultaten offentliggjordes i en mellanrapport förra månaden, men nu har alltså den slutliga rapporten publicerats.

Forskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet och i beräkningarna användes också en superdator.

– Vår forskning och våra simuleringar visar att praktiskt taget alla små droppar som är mindre än 50 mikrometer stora, torkar innan de träffar golvet eller andra ytor och kvar blir partiklar som svävar i inomhusluften. Vi anser att det är möjligt att de här partiklarna har en tillräcklig virushalt för att orsaka coronainfektion, säger Ville Vuorinen som är biträdande professor på Aalto-universitetet.

3d-modellering - partiklar från en person som nyser.
Bildtext Droppar under 50 mikrometer torkar till partiklar och blir och sväva i luften.
Bild: Jyrki Hokkanen / CSC

Forskargruppen gjorde detaljerade 3d-simuleringar av luftflödet, till exempel i en butik med flera hyllor.

En hostning spred små partiklar, eller aerosoler som de också kallas, så långt att risken för exponering var betydande ännu på fyra meters håll. Partiklarna hölls i luften i flera minuter.

Tarja Sironen som är biträdande professor vid Helsingfors universitet kommenterar ändå att det här inte innebär att man behöver hålla ett säkerhetsavstånd på fyra meter från andra personer.

– På fyra meters håll var viruset redan ganska utspritt i luften, så risken är nog låg på det avståndet. Det krävs mer forskning för att ta reda på vad ett säkert avstånd i praktiken skulle kunna vara i olika situationer, säger hon.

Porträtt på forskaren Tarja Sironen.
Bildtext Tarja Sironen på Helsingfors universitet.

Om en person använder ett ansiktsskydd så sprids partiklarna dessutom betydligt kortare väg, och en stor del blir också kvar inne i skyddet, enligt vad Teknologiska forskningscentralen VTT berättade tidigare den här månaden.

Den verkligt viktiga frågan är inte om luftburna partiklar med coronavirus existerar, utan hur lätt de infekterar. Med andra ord, hur mycket coronavirus behöver man få i sig för att bli infekterad? Det finns det inget klart svar på ännu i dag.

Dessutom är det troligt att det inte ens finns någon skarp gräns, och att individuella skillnader kan spela in.

Okunskapen om hur hög dos virus som krävs för att man ska bli sjuk leder också till att forskningen om hur viruspartiklar rör sig inte ännu i det här skedet kan leda till nya hälsorekommendationer.

Inte bara avståndet, utan också tiden

Vuorinen betonar ändå att de färska beräkningarna visar att hur länge man exponeras för coronaviruset kan ha avgörande betydelse för om man insjuknar eller inte, och att särskilt arbetsplatser därför är en utmaning.

Det är en stor risk att sitta nära en eller flera kolleger i åtta timmar.

– Där är man ganska länge och ofta i andra människors omedelbara närhet. Man måste alltså fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten på arbetsplatserna, säger han.

Risken är betydligt större än att åka en timme i kollektivtrafiken varje dag, eller att gå snabbt till matbutiken.

virtaustutkija Ville Vuorinen
Bildtext Ville Vuorinen har koordinerat det aktuella forskningsprojektet.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

En person i ett kontorslandskap som inte har symptom på covid-19 men ändå bär på coronaviruset kan framkalla halter på mellan 100 och 500 viruspartiklar per kubikmeter i det utrymme han eller hon befinner sig i.

– Om vi antar att riskgränsen är 100 viruspartiklar så kan man andas in dem på så lite som några minuter eller på högst några timmar. Ju längre bort folk är från varandra desto bättre, konstaterar Ville Vuorinen.

Andra uppskattningar talar om att riskgränsen skulle kunna vara omkring 1 000 viruspartiklar. Vad som är en farlig dos är alltså oklart.

Klart är ändå att regeringens rekommendation om att arbetstagare ska jobba på distans om de bara har möjlighet till det, för att minimera risken att få covid-19, får stöd av forskningen.

– Det viktigaste är att ingen kommer sjuk till jobbet. Man måste se till att det är bra ventilation och så gott det går borde man se till att bara de uppgifter som måste göras på kontoret görs där, och att alla inte är på plats samtidigt. På det sättet är det glesare med folk och man minskar också den möjliga exponeringstiden, säger Vuorinen.

Superspridare är en viktig förklarande faktor

Så kallade superspridare har visat sig ha en stor betydelse för det totala antalet coronafall runtom i världen. Vissa personer har alltså spridit viruset till många andra.

Bara genom att folk pratar så sprider sig ett moln av partiklar som kan leda till att personer i närheten infekteras av coronaviruset, om de tillbringar lång tid tillsammans – till exempel i restauranger eller på inomhuskonserter.

– Men en klar, betryggande information är att det behövs en relativt hög virusdos innan en infektion börjar och det är en god nyhet. Man behöver alltså antagligen vara ganska länge tillsammans med andra människor för att coronainfektioner ska ske, och inomhus, säger Tarja Sironen vid Helsingfors universitet.