Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oklart med servicecentrum i Pojo kyrkby - förening vill bevara Fiskarin koulu

Från 2020
Pojo hälsovårdscentral
Bildtext Raseborgs stad vill utreda var närservicen inom social- och hälsovården fysiskt placeras i Pojotrakten. Det tidigare förslaget har varit att bygga ett servicecentrum där hälsostationen i Pojo finns.
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

Det kanske inte blir någonting av planerna på ett servicecentrum i Pojo kyrkby med skolor, daghem samt social- och hälsovård på den plats där den nuvarande hälsostationen finns.

Som ett led i staden Raseborgs stora sparpaket har staden tänkt sig ett servicecentrum i Pojo kyrkby.

Men på måndagskvällen (25.5) ville stadsstyrelsen i Raseborg att staden utreder olika alternativ.

Visserligen ska ett så kallat mångfunktionellt hus i Pojo börja planeras år 2022.

Men staden ska, för det första, utreda var närservicen inom social- och hälsovården fysiskt placeras i Pojotrakten.

För det andra ska staden utreda om det skulle gå att skapa ett finskt skolcentrum i Fiskars i samarbete med föreningen Tako rf.

Den här föreningen äger skolhusen i Fiskars, och de har i ett brev till staden föreslagit ett sådant samarbete.

Det skulle betyda att elever som går i den finska skolan i Pojo kyrkby i framtiden skulle gå i skola i Fiskars.

Två livskraftiga byar i stället för en?

Men varför tog saken en sådan här vändning?

Stadsstyrelsen ville att ett alternativ till ett hus och ett servicecentrum utreds, svarar stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, Anders Walls (SFP).

- En tanke, som Tako-föreningen har närmat sig styrelsen med, är att man skulle utveckla ett finskt skolcentrum i Fiskars och det svenska skolcentrumet skulle verka i kyrkbyn. På det sättet skulle man ge en möjlighet att trygga de här båda byarnas utveckling i stället för att koncentrera utbildningen till en och samma plats, förklarar Walls.

Anders Walls.
Bildtext Kan staden ge en möjlighet att trygga utvecklingen både i Pojo kyrkby och Fiskars? Det ska utredas, berättar Anders Walls.
Bild: Marica Hildén / Yle

Stadsstyrelsen vill utreda det här alternativet för att kunna jämföra för- och nackdelar med alternativet att ha skolorna i Pojo kyrkby, enligt Walls. I det sistnämnda alternativet finns ingen skola kvar i Fiskars.

Utredningen ska visa hur mycket billigare det blir för staden

Grundtanken med sparpaketet är säkert att spara pengar. Kan man tänka sig att man sparar någonting, om man inte koncentrerar allt till ett hus?

- Det får den här utredningen visa. Men nog blir det en effektivitet också i den lösningen eftersom vi i dag har tre skolor i Fiskars och Pojo kyrkby, och i den lösningen skulle vi ha två, svarar Anders Walls.

Utredningen ska rimligtvis vara klar före år 2022, enligt honom.

Pojobyggnader delvis i dåligt skick

Staden ska också utveckla den svenska skolan och närservicen i Pojo kyrkby, enligt stadsstyrelsen. Vad det egentligen betyder är någonting som den kommande utredningen får visa, enligt Walls.

Till exempel kan det vara frågan om hur staden mer effektivt kan använda de byggnader som staden äger i Pojo kyrkby.

- De är delvis i ganska dåligt skick och behöver renoveras, förklarar Anders Walls.

Föreningen Tako föreslår att undervisningen drar nytta av Fiskarsexperter

Föreningen Tako föreslår i sitt brev till staden Raseborg ett skolcentrum som administrativt vore gemensamt för de finska och svenska skolorna i Pojo kyrkby och Fiskars.

Som en del av den lösningen skulle den finska skolan i Pojo kyrkby, Kirkonkylän koulu, sammanslås med den finska skolan i Fiskars, Fiskarin koulu och finnas där Fiskarin koulu nu finns.

Den svenska Pojo kyrkoby skola skulle finnas kvar på sin nuvarande plats.

Föreningen Tako föreslår att staden satsar på att ta i bruk en modell för inlärningsmiljö, som har utvecklats i Fiskars.

Modellen går bland annat ut på att i undervisningen dra nytta av att det i Fiskars finns experter inom kultur och konst.

Tako: Satsa på tvåspråkigt kulturcentrum för barn

Föreningen föreslår också ett tvåspråkigt kulturcentrum för barn, under ledning av föreningen och i samarbete med staden.

Kulturcentrumet skulle ordna läger, hobbyklubbar och galleriverksamhet. Kulturcentrumet skulle betjäna hela Raseborg.

Men Raseborgs stad nappade alltså bara delvis på det här förslaget och vill utreda ett finskt skolcentrum i Pojo. Inte heller frågan om ett kulturcentrum för barn tog staden ställning till i det här skedet.

I övrigt beslöt stadsstyrelsen i Raseborg om servicenätsutredningen enligt de förslag som fanns, förutom att servicesedeln för småbarnspedagogik togs bort.

Ärendet ska vidare till stadsfullmäktige i Raseborg.

Diskussion om artikeln