Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kommentar: Obama väntade länge med att kritisera Trump för coronahanteringen – det signalerar att ex-presidenten nu är redo att inta en större roll i den pågående valrörelsen

Från 2020
Uppdaterad 27.05.2020 09:01.
Obama till vänster och Ville Hupa till höger.
Bildtext Obama är på väg att ta en större roll i den pågående valrörelsen, skriver Ville Hupa.

Ett av Barack Obamas varumärken är hans lugna temperament.

Medarbetare har ofta vittnat om att ex-presidenten trots kriser, fluktuerande opinionssiffror och återkommande provokationer ytterst sällan tappade sin självbehärskning.

Den egenskapen har utan tvekan tjänat honom väl också efter presidentperioden.

Under Donald Trumps drygt treåriga presidentperiod, har Obama så när som på enstaka undantag avhållit sig från att offentligt kommentera sin efterträdares förehavanden.

Frestelsen att ta bladet från munnen torde ha funnits där ganska ofta.

Trump angrep Obama redan långt innan sin egen kandidatur, då han bland annat gick i bräschen för dem som odlade konspirationsteorin om att Obama inte var född i USA.

Tiraderna mot företrädaren har fortsatt också under tiden i Vita huset – inte minst på favoritplattformen twitter.

Med en frenesi som emellanåt påminner om besatthet verkar Donald Trump i mångt och mycket byggt upp sitt presidentskap som en antites till allt som Barack Obama representerar.

Men nu verkar Obama ha beslutat att tidpunkten är rätt för att gå till motangrepp.

Obama sågar Trumps krishantering – Trump svarar med "Obamagate"

Obama beskrev för några veckor sedan Trumpadministrationens hantering av coronakrisen som en "absolut kaotisk katastrof" i ett privat konferenssamtal med tidigare medarbetare.

Utan tvekan med vetskapen om att samtalet självfallet skulle läcka ut i offentligheten.

En vecka senare, i ett uppmärksammat virtuellt tal till avgångsstudenter konstaterade ex-presidenten att krisen visat att de som styr i USA "inte vet vad de gör " och "inte ens låtsas ta ansvar".

Han behövde inte nämna Trump vid namn för att locka fram en häftig reaktion från den sittande presidenten.

Trump har under majmånad nämnt Obama minst ett tjugotal gånger på Twitter, där han bland annat anklagat Obamas och Bidens administration för att vara "en av de mest korrumperade i USA:s historia".

Har har också mer än en gång odlat termen "Obamagate".

När pressen frågade presidenten om vad han menade med termen, var svaren luddiga.

Tidigare Trumprådgivaren Michael Flynns öde fortsätter att spöka i valrörelsen

Sedermera har det klarnat att det rör sig om en teori som vunnit gehör bland vissa Trumpanhängare.

Den låter förstå att Obamas administration skulle ha försökt utöva sabotage mot den tillträdande Trumpadministrationen i början av 2017.

I kärnan finns den federala polisen FBI:s Rysslandsutredning och framför allt Trumps tidigare rådgivare Michael Flynn. Flynn fick sparken efter att ha ljugit för vicepresidenten Mike Pence om sina kontakter till den ryska ambassadören i USA.

Ett åtal väcktes också mot Flynn efter att han också ljugit för FBI som förhörde honom om Rysslandskontakterna.

Enligt anhängarna av "Obamagate"-teorin, skulle Barack Obama ha beordrat utredningen av Flynn i ett försök att undergräva den tillträdande presidenten Trump.

Det finns inga trovärdiga uppgifter om att vare sig Obama eller hans vicepresident Joe Biden skulle ha haft en roll i att styra utredningen i någon riktning.

Däremot finns vissa dokument som tyder på att FBI-agenter kan ha begått övertramp och medvetet försökt få Flynn att ljuga.

Nyligen seglade frågan åter upp på dagordningen när justitieministeriet - till Trumps och hans anhängares förtjusning och kritikernas förfäran - lade ned åtalet mot Michael Flynn.

Begår Trump ett misstag när han återigen söker konfrontation med Obama?

Varför väljer Trump att just nu lyfta fram ett snårigt händelseförlopp från mer än tre år tillbaka?

Två förklaringar verkar uppenbara.

Dels handlar det självklart om ett försök att politiskt gå åt Joe Biden, Obamas vicepresident och Trumps motståndare i årets presidentval.

Men också om att avstyrauppmärksamheten från coropandemin, en kris som i skrivande stund krävt nästan 100 000 amerikanska liv och som Trumpadministrationen haft stora problem att hantera.

Den gångna helgen firade USA Memorial Day, en högtid för att hedra minnet av amerikanska krigsoffer.

Trump tillbringade sin långhelg bland annat på golfbanan och på Twitter där han vädrade konspirationsteorier och avfyrade nya påhopp mot ledande demokrater som Nancy Pelosi, Hillary Clinton och Stacey Abrams.

Men Trump kan mycket väl begå ett misstag när han väljer att eskalera sina angrepp på just Obama.

Dels åtnjuter ex-presidenten fortfarande en stor popularitet bland många amerikaner, också icke-demokrater. Obama är också en av få figurer i amerikansk politik som på kort tid kan uppnå en lika stor publik för sitt budskap som Trump.

Med andra ord: Obama sitter fortfarande på ett politiskt kapital som få andra amerikanska politiker.

Den färska coronakritiken signalerar att det är ett kapital han nu ämnar använda allt oftare i syfte att förhindra att Trump återväljs.