Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyra fiskhallar i Hangö och Ingå skulle stöda kustfisket - i stället har de stått oanvända i flera år

Från 2020
Byggnad med träpanel i lummig miljö.
Bildtext Fiskhanteringshallen i Hangöby har varit ur bruk i tre år. Men snart kanske ny verksamhet börjar där, uppger stadsdirektören i Hangö.
Bild: Robin Lindberg / Yle

På 2010-talet byggdes en fiskhanteringshall i Hangöby hamn för fiskrökeri och en fiskhall i Joddböle i Ingå, tänkt som förråd för utrustning och mellanlager för livsmedel. Men hittills har det inte blivit valuta för de statliga och kommunala pengar som har satsats i hallarna.

För nio år sedan var fiskhallen i Hangö redo att tas i bruk och för fem år sedan stod fiskhallen klar i Joddböle i Ingå. Men hur gick det egentligen med de här hallarna?

Köksmästaren Magnus Ekström är tredje generationens fiskare. När fiskhanteringshallen i Hangöby hamn blev klar år 2011 började han röka fisk i hallen.

Sanktioner i och med Krimkrisen stoppade exportplanerna

Ekström hade planerat att röka fisk i hallen och sälja produkterna i huvudsak till den ryska marknaden. Men det här rann ut i sanden i och med de ekonomiska sanktioner som infördes på grund av Krimkrisen. Det blev omöjligt att exportera fisk till Ryssland.

Konkursen kunde inte undvikas

Ekström blev tvungen att sälja sina produkter på den finska marknaden till låga priser, och delvis på förlust. I redan omkring tre år har fiskhanteringshallen i Hangöby stått oanvänd. År 2017 blev det konkurs för Ekströms företag som verkade i hallen.

Man på terrass framför röd träbyggnad.
Bildtext Magnus Ekström säger att fiskhanteringsbranschen är utmanande.
Bild: Robin Lindberg / Yle

- Vi hade höga hyror och personal, så vi var tvungna att ansöka om konkurs. Vi gjorde en enorm förlust, som vi nog betalar bort. Det tar flera år ännu, berättar Magnus Ekström.

Köksmästaren Magnus Ekström och hans fru Svetlana Ekström stod båda bakom företaget som fanns i fiskhallen i Hangöby. I dag driver de en restaurang samt fiskebod med café i Hangöby hamn och en fiskebod med bar i Helsingfors. Svetlana Ekström sköter affärerna i Helsingfors medan Magnus Ekström verkar i Hangö.

Våren med take away i Hangö i och med coronakrisen har varit svår ekonomiskt, säger han. Ekström uppskattar att lunchförsäljningen har varit bara en femtedel av det normala.

Hangöbyhallen har kostat Hangö stad hundratusentals euro

Fiskhanteringshallen i Hangöby har tillsvidare varit en dyr affär för Hangö stad. Fiskhallen byggdes egentligen för att stödja kustfisket i regionen och därför gick staten med på att finansiera 90 procent av projektet.

Ekströms företag kunde ändå inte klassas som ett kustfiskebolag.

Hangö Fiskargille planerade också börja verka i hallen. Men gillet stötte på patrull då Fiskargillet inte betalar någon omsättningsskatt för sin verksamhet, vilket förutsätts för ett 90-procentigt bidrag.

Rött hus i grönområde.
Bildtext Fiskhallen i Hangöby har kostat Hangö stad hundratusentals euro.
Bild: Robin Lindberg / Yle

Investeringsstödet sjönk till 30 procent och fiskare Ekström hyrde ensam hela hallen. Hangö stad blev tvungen att betala tillbaka över 400 000 euro av det ursprungliga stödet på drygt 700 000 euro. Planerna på att Ekströms företag skulle ha löst in hallen förverkligades aldrig.

Hundratuseltals euro

Stadsdirektör Denis Strandell kan inte säga exakt hur mycket pengar Hangö stad i dags dato satt ner på fiskhallen i Hangöby hamn, men det är frågan om hundratusentals euro.

År 2015 uppgav stadskamrer Juha Kuittinen i Hangö att stadens nettokostnader för fiskhallen landade på totalt 760 000 euro, en summa som alltså skulle ha blivit betydligt mindre om yrkesfiskarna hade varit med om projektet.

Staden sänkte hyran för fiskhallen, i hopp om att fiskrökeriverksamheten skulle klara sig. Så blev det ändå inte.

Ny verksamhet i fiskhanteringshallen i Hangöby?

Men efter några tysta år i fiskhanteringshallen i Hangöby hamn, kan det kanske snart börja hända något där igen, berättar stadsdirektör Denis Strandell.

Denis Strandell
Bildtext Den stora nyttan med hallen i Hangöby vore att där skapas jobb, enligt stadsdirektör Denis Strandell i Hangö.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Såtillvida ser det riktigt bra ut, att här har varit många diskussioner och funderingar under årens lopp, och nu tror jag vi är på målrakan. Konkursboet strävar efter att realisera den sista egendomen det har. Om det här blir verklighet, vilket jag tror att det blir inom någon vecka, så har vi redan en intressent på lut att komma till fiskhallen och fortsätta verksamheten där.

Den stora nyttan för Hangös del är om det skapas nya jobb i fiskhallen, betonar Strandell.

Yle Västnyland har varit i kontakt med företagaren som säger att det hela ser lovande ut, och att mera information är att vänta i medlet av juni.

Joddbölehallen byggdes för reduktionsfisket

Ingå kommun äger fiskhallen i Joddböle, som stod klar år 2015.

- Tanken var nog god. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanade oss att börja idka reduktionsfiske av mörtfisk. Det fanns på den tiden ett tiotal intresserade fiskare, berättar fiskaren Krister Hellström på Knapsholm i Ingå.

Fiskehallen i Joddböle i Ingå används inte som planerat
Bildtext Fiskhallen i Joddböle har inte använts mycket (arkivbild från 2015).
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

År 2012 startade Ingå kommun ett reduktionsfiskeprojekt. Kajen i fiskehamnen i Joddböle förnyades. I samma veva började fiskhallen byggas. Den lilla hallen på knappt 50 kvadratmeter plus ett kallt förråd på drygt 20 kvadratmeter kostade drygt 800 000 euro. Ingå kommun betalade bara tio procent av summan, eftersom Europeiska Fiskerifonden och Nylands NTM-central stod för resten.

Tiden rann förbi fiskhallen i Joddböle

Men fiskhallen i Joddböle hann aldrig användas till det den var tänkt för, berättar Hellström.

- Stödet för reduktionsfisket togs bort innan vi hade infrastrukturen i skick där. Det blev nog som det blev.

Krister Hellström anser att det var lite konstigt att staten uppmanade fiskarna att börja med reduktionsfiske - eller så kallat skräpfiske - för att sedan lägga ner stödet när fiskarna hade gjort sig redo. Fiskarna hade hunnit skaffa ryssjor samt tillreda foder av mörtfisk, berättar han.

- Men priset var så lågt att det fungerade bara med det prisstöd vi fick av ministeriet.

Fiskaren Krister Hellström
Bildtext Det finns inte längre mycket fisk kvar i de västnyländska vattnen, berättar fiskaren Krister Hellström.
Bild: Yle

Hallen var tänkt för att fiskarna skulle ha kunnat ha sin utrustning där, och som mellanlager.

- Det skaffades kylcontainrar för att man skulle kunna förvara fisken för livsmedelsbruk. Delvis funderade man på export till Estland och så väntade man på att det här i trakten skulle komma fiskförädlare som skulle nappa på idén med mörtfisk. Det blev ingenting här i vår trakt, berättar Hellström.

Fiskhallen i Joddböle har inte använts mycket

Fiskhallen i Joddböle kostade alltså en hel del, men har inte använts mycket över huvudtaget sedan den stod klar för fem år sedan.

Sjöräddningen och Meriturva har använt hallen i liten skala som bas, enligt controller Ilkka Rissanen på Ingå kommun. Och några fiskare har haft redskap i hallen. Den har inte gett kommunen några intäkter.

Ilkka Rissanen
Bildtext Controller Ilkka Rissanen hoppas fortfarande att yrkesfiskarna skulle kunna utnyttja fiskhallen i Joddböle.
Bild: Veronica Montén / Yle

Vad tänker Ingå kommun i framtiden använda eller låta använda fiskhallen till?

- Hallen är byggd för fiske. Hoppas fångsterna blir större och att det skulle skapa förutsättningar för yrkesfiske i större skala. Vi har bra infrastruktur färdig att användas mera, svarar Rissanen.

Hellström: Skarvar, sälar och fiskerinäring passar inte ihop

Fiskaren Krister Hellström berättar att det idag bara finns en annan yrkesfiskare som inte är pensionär i Ingå. Han tror inte att fiskenäringen kommer att ha nytta av fiskhallen. De två till tre senaste åren har fiskbeståndet minskat mycket i Ingåvattnen.

- Lite abborre kan man få här i ryssjorna, och lax på sommaren, men annars är det nog väldigt dåligt.

Med dagens politik att låta skarvar och sälar föröka sig, kan man inte räkna med färsk inhemsk fisk i fiskdiskarna, enligt Krister Hellström.

Ingå sålde fiskeredskap till Sastmola

Ingå kommun skaffade år 2012 i samband med fiskehamnsinvesteringen fiskeredskap och fiskebehandlingsredskap i samarbete med två Ingåfiskare och Närings-, miljö- och trafikcentralen. Redskapen bekostades till 90 procent av NTM-centralen och EU.

En del av redskapen har stått oanvända i flera år.

Ingå kommunstyrelse beslöt den 18 maj att sälja en truck, kylcontainer och fiskelådor till Sastmola kommun för ungefär 3400 euro, vilket motsvarar det som kommunen betalat.

Den hyra som en fiskare betalat på 2150 euro, betalar kommunen tillbaka till fiskaren, under förutsättning att yrkesfiskaren fortsätter fiska.

Diskussion om artikeln