Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Politikern eller sjukskötaren som utsätts för olaga hot ska inte behöva väcka åtal själv - nu föreslås allmänt åtal för att komma åt trakasserier

Från 2020
Någon som sträcker ut händerna och säger nej
Bildtext Personer inom sericeyrken och offentliga förtroendeuppdrag ska skyddas mer mot olaga hot, förföljelser och hot mot tjänsteman. Det här är brottsligt redan idag, men de ska falla under allmänt åtal, enligt ett nytt lagförslag.
Bild: Yle

Sjukskötare, kioskägare och riksdagsledamöter - alla kan utsättas för olaga hot, och oftast väcker ingen åtal. Nu ska olaga hot inom vissa yrkesgrupper falla inom allmänt åtal. Det betyder att åklagaren ska kunna väcka åtal i stället för offret självt, enligt ett nytt förslag från justitieministeriet.

Svenska Yle har tidigare skrivit om näthat mot politiker. Enligt en undersökning som inrikesministeriet lät göra år 2019 har en tredjedel av de kommunala beslutsfattarna och hälften av riksdagsledamöterna utsatts för näthat.

– Om det händer något i samhället, något fruktansvärt där en asylsökande har varit involverad, så får jag hatiska inlägg. Fastän jag inte ens har varit involverad på något sätt. Det är också hemskt konstigt, beskriver Vänsterförbundets riksdagsledamot Veronika Honkasalo i den ovan nämnda artikeln.

Det är ett vanligt problem att personer som utsätts för olaga hot inte för saken till domstol. När flera personer riktar hatiska inlägg mot en person på nätet talar man om riktade trakasserier. De som utsätts är ofta politiker, journalister och forskare.

"Människor som utsätts för hot i sitt arbete ska få ett bättre skydd"

Också personer inom servicebranschen eller till exempel social- och hälsovården och lärare, kan utsättas för olaga hot i sitt arbete. Det kan ske överallt, från kiosken till hälsostationen. Ofta orkar de här personerna inte själva inleda en process för att åtal ska väckas.

För att komma åt det här vill justitieministeriet göra en lagändring som betyder att olaga hot faller under allmänt åtal. Det vill säga att åklagaren kan väcka åtal för offrets del, inom vissa yrkesgrupper och förtroendevalda i offentliga uppdrag.

- Vi vill att människor som i sitt arbete utsätts för hot ska få ett bättre skydd än idag, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Någon särskild lag om riktade trakasserier ser det inte ut att bli, den nuvarande strafflagens bestämmelser förföljelse, olaga hot eller hot mot tjänsteman torde räcka till, säger Henriksson. Det ska ännu utredas om det finns luckor i lagen.

- Riktade trakasserier är ett fenomen i sig. Men det finns ingen strafflag i Europa som är skriven uttryckligen med tanke på riktade trakasserier. Vi får använda den lagstiftning vi har, och nu gör vi den här förbättringen, säger Henriksson och syftar på lagförslaget om allmänt åtal för olaga hot.

Diskussion om artikeln