Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brobyggande över Kvarken stärker kemisk industri

Från 2020
Thomas Slotte står vid ett fönster och i bakgrunden syns skog samt en del industribyggnader
Bildtext Här kan ännu byggas mycket nytt, innan det är fullt, säger Thomas Slotte som är ordförande för Kip.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Nordeuropas största kluster för oorganisk kemi växer sig ännu starkare genom ett samarbete med Västerbotten. Karlebyföretagen väntar sig tillväxt och expansion.

Nu väntas investeringar i miljardklassen och nyanställningar i hundratal. Batterier och cirkulärekonomi väntas växa kraftigt under de kommande åren.

Även om Karleby redan etablerat sig som ett starkt centrum för oorganisk kemi, är målet högt ställda. Inom några år ska man vara bäst i världen.

För att nå dit, öppnar man nu upp för ett intensifierat samarbete mellan Österbotten och Västerbotten. Som följd väntas investeringar i miljardklassen och hundratals nyanställningar till företagen.

Det stora industriområdet kring hamnen i Karleby inhyser idag kring 70 företag som direkt eller indirekt sysslar med kemisk industri.

Sammanlagt jobbar här i dag 2300 personer och under de 75 åren som industrin växt fram, har verksamheten och omfattningen breddats.

- Klart vi hela tiden letar efter nya etableringar till området. Det handlar om såväl produktion som servicebolag. Och förstås behövs det också arbetskraft till de företagen, säger Johanna Hylkiä som är marknadsföringschef på Kokkola industrial park (Kip).

Samarbete runt Kvarken

För att ytterligare stärka områdets attraktionskraft och bredda verksamhetsbasen, sträcker Kip nu ut sina händer västerut.

Det här görs genom ett ettårigt projekt mellan Österbotten och Västerbotten, för att nå nya samarbeten på företagsfronten.

- Vi vill visa vägen för världen inom kemisektorn. Och det är människorna som ska göra jobbet. Så det är rätt väg att utbilda personalen och hämta kunskap från svenska sidan, samtidigt som vi kan bidra med mervärde åt svenskarna, säger Johanna Hylkiä.

Sex personer relaterade till kemisk industri i Karleby sitter i en panel på varsin stol
Bildtext Som start på Kvarkenprojektet ordnades ett webinar för att diskutera samarbetet mellan Västerbotten och Österbotten.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Att oorganisk kemi växt sig så stark i Karlebynejden är en betydande trumf inom bland annat cirkulärekonomi och cleantech, lyfter man fram från Kip.

Men med draghjälp av de andra inblandade regionerna, har man möjlighet att ytterligare stärka fotfästet internationellt.

- Vi ska stärka samarbetet inom cleantech-branschen och varje region har sin styrka, säger Reija Harlamow från Karlebynejdens utveckling, Kosen där hon jobbar med projektet Future cleantech solutions.

Kemin förenar regioner

Karlebyregionen har sitt kemiska kunnande, medan Vasa står för energisektorn som också är relaterat till kemisk industri.

På svenska sidan finns Örnsköldsvik som har bioteknik medan Skellefteå som har stark batteri-industri.

- Så vi har flera anknytning. Fler än vi tror, säger Reija Harlamow.

Samarbetet mellan företagen har varit en styrka för klustret. Sedan drygt tio år har föreningen Kokkola industrial park (Kip) samarbetat kring gemensamma intressen för medlemsbolagen.

- Det handlar om samarbete kring miljö- och säkerhetsfrågor, logistik och it-lösningar samt personalärenden. Vi har gemensamma grupper för de här områdena, där det inte finns konflikter mellan varandras business. Jag tror att det här har varit vår styrka, säger Thomas Slotte, som är ordförande för Kip.

Europeiska förebilder

När föreningen grundades tog man intryck för övriga Europa, där motsvarande samarbeten fanns för att skapa synergier mellan bolag inom relaterade branscher.

Att samverka kring gemensamma intressen hade burit frukt för industrikluster i till exempel Frankfurt och Düsseldorf. En sak Karlebyföretagen har sett att gynnar samarbetet är lobbningen kring utbildningsfrågor.

- Vi har bra samarbete med skolorna här i nejden, då snart nog alla företag har behov av samma kategorier av utbildade, säger Thomas Slotte.

Miljardinvesteringar att vänta

Just utbildningsfrågan är ändå en sak som alla inblandade poängterar som en viktig fråga att trygga för att säkerställa att tillväxten inom branschen kan fortgå som planerad.

För tillväxtplanerna för området är omfattande .

- Vi har nu fyra till fem planerade satsningar på området, men bara en av dem är offentlig. Säger Jonne Sandberg, som är utvecklingsdirektör på Karleby stad.

Det mesta av expansionsplanerna ges ännu inte offentlighet. Men inom kemiklustret vet man att investeringsplanerna är stora för de kommande åren.

- Det kommer att investeras mellan två och tre miljarder i företagen här under de kommande tio åren. Och det är säkert inom batteritillverkningen och cirkulärekonomi där vi kommer att se ett otroligt uppsving inom de kommande åren, säger Thomas Slotte.

Redan nu finns omfattande planer på utbyggnad i området. Flera av bolagen som verkar på hamnområdet har expansionsplaner i olika skede.

Enligt Slotte finns det mycket plats att bygga nytt för att utnyttja området mera effektivt.

Anna Klemets som är chef för kartläggningsavdelningen på konsultfirman Merius säger att Karleby är rätt plats för deras verksamhet.

Anna Merius visar upp en 3D bild med industribyggnader
Bildtext Industriområdet i Karleby har ännu mycket utrymme för tillbyggnad, säger Anna Klemets på Merius.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

- Vi ser detta som en perfekt plats för oss att verka på - då det sker så mycket inom industrin här. Att det dessutom finns en stark förening här som underlättar för samarbetet är en otrolig fördel för hela den här sektorn, säger Anna Klemets.

Målet bli världsledande

För att ytterligare attrahera företag och investeringar i området, vill man nu från Kip:s sida öka synligheten och marknadsföringen av potentialen i området.

Visionen är att flera av företagen snart nyrekryterar personal. Dessutom ska Karlebys position inom kemisk industri stärkas globalt, räknar man med.

- Vi har hållit på i 75 år här och riktningen har hela tiden varit uppåt. Vår strategi är att inom de kommande fem till tio åren bli världsledande inom miljö- och säkerhetsfrågor inom sektorn. Så målet är att bli världsledare, säger Johann Hylkiä, på Kip.

Diskussion om artikeln