Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Patient dog till följd av att ha stukat foten - läkaren friades i hovrätten efter dom för dödsvållande i tingsrätten

Från 2020
En stukad fot på en säng.
Bildtext Kvinnan avled av en blodpropp i lungan, dels som en följd av en stukad vrist.
Bild: Mostphotos

En kvinna avled på grund av en blodpropp i lungan, som en följd av att hon stukat vristen en månad tidigare. Hennes läkare dömdes i tingsrätten för dödsvållande, på grund av att han inte undersökt kvinnan för en blodpropp. Hovrätten friade däremot läkaren eftersom rätten menade att han inte hade skäl att misstänka en blodpropp hos kvinnan.

Den knappt fyrtio år gamla kvinnan hade besökt läkarens mottagning i Esbo för första gången i slutet av mars år 2015, efter att hon stukat vristen. Läkaren hade då ordinerat henne lätt rehabiliterande motion.

Ungefär en vecka senare hade hade hon kontaktat läkaren igen, eftersom smärtan inte gått om. Då hade läkaren tagit röntgenbilder på foten, men inte funnit något avvikande.

Avled av blodpropp

Kvinnan återvände till mottagningen igen efter en knapp vecka på grund av att smärtan fortsatt. Läkaren menade att problemet låg i att hon inte rörde sig som normalt längre, utan använde en käpp.

Kvinnan återvände ännu en gång till mottagningen en vecka senare, alltså ungefär en månad efter det första besöket. Läkaren menar att det inte heller då fanns skäl att misstänka en blodpropp, och hade varken sänt kvinnan på blodprov eller på ultraljudsprov.

Kvinnan avled på grund av blodproppen strax efter det sista besöket.

Lungemboli uppstår då en blodpropp som finns nånstans i kroppen lossnar och förs med blodet till lungan. Typiska symptom är andnöd, bröstsmärtor och trötthet.

Valvira: "Vanvård"

Esbo tingsrätt dömde läkaren för dödsvållande i slutet av 2018. Rätten hänvisade bland annat till tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valviras, utlåtande i fallet.

Valvira skriver att läkaren borde ha misstänkt en blodpropp då det var tydligt att kvinnan hade svårt att röra sig på grund av smärtan. Risken för en blodpropp ökar ifall man inte rör på sig.

De skriver att kvinnan vanvårdats från och med det andra läkarbesöket, då det borde ha varit tydligt för läkaren att kvinnans smärtor var ovanliga med tanke på hennes ålder och skadans art.

Därmed ansåg tingsrätten att läkaren agerat vårdslöst och att patientens död hade kunnat undvikas. De dömde honom till att betala 6 000 euro i böter.

Esbo tingsrätt.
Bildtext Esbo tingsrätt dömde läkaren för dödsvållande.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Hovrätten: Läkaren visste inte om tidigare lungsjukdom

Hovrätten menar däremot att läkaren inte agerat vårdslöst.

Rätten hänvisar till att vårdinstruktionerna för en stukad vrist inte nämner en blodproppsrisk. Hovrätten uppger också att läkaren inte hade skäl att misstänka att kvinnan inte alls rörde på sig. Läkaren visste heller inte om att kvinnan led av en lungsjukdom från förr, sarkoidos. Sjukdomen och dess vård kan öka risken för blodproppar.

I den rättsmedicinska undersökningen och i journalanteckningarna som läkaren gjorde nämns heller inga yttre tecken på en blodpropp.

Därmed menar hovrätten att läkaren inte agerade vårdslöst då han inte satt kvinnan på blodprov och ultraljudsundersökning.

Den avlidna kvinnans anhöriga ålades däremot att betala kring 1 000 euro till läkaren, som ersättning för hans rättegångskostnader.

Ett av de tre hovrättsråden som beslöt i frågan var av avvikande åsikt. Hon håller med tingsrättens motiveringar, och skriver att domen inte bör ändras.

Domen har inte ännu vunnit laga kraft.

Diskussion om artikeln