Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Antibiotika i förebyggande syfte till under 1-åringar – finländska forskare leder ett projekt som avsevärt ska minska barnadödligheten i Västafrika

Från 2020
Porträtt på forskaren Per Ashorn.
Bildtext Per Ashorn vid Tammerfors universitet. Här är han på besök i Malawi för några år sedan.
Bild: Ulla Ashorn

Forskare vid Tammerfors universitet leder ett stort forskningsprojekt i landet Mali i Västafrika, finansierad av Bill och Melinda Gates stiftelse. Målet är att minska barnadödligheten genom att ge friska småbarn antibiotika. Dessutom har man fått ett brådskande tilläggsuppdrag – att hjälpa till med att tackla coronaviruset i landet.

– Bill och Melinda Gates påpekade att det de länge har fruktat nu också har skett. Miljardären och filantropen Bill Gates har under de senaste åren talat en hel del om riskerna med en pandemi, och sedan slog coronaviruset till, påpekar Per Ashorn som är professor i pediatrik vid Tammerfors universitet.

– Paret Gates vill via sin stiftelse hjälpa till med att bekämpa viruset, och de anser att det är en mycket viktig fråga, tillägger Ashorn.

Risken för hälsoproblem till följd av coronapandemin är stor framför allt i fattigare länder med många invånare och särskilt i Afrika där hälsosystemen ofta är bristfälliga.

En internationell forskargrupp med forskare från Finland, Storbritannien och Mali ska därför hjälpa till med att snabbt öka kapaciteten att göra coronavirustester i Mali.

Karta över Afrika med landet Mali.
Bildtext Här ligger Mali. Det är ett land utan kust och med cirka 20 miljoner invånare.

Forskarna har skaffat nödvändig test- och skyddsutrustning och anställt personer för att utföra testerna, till att börja med på 11 hälsostationer och i ett sjukhus i den sydvästra delen av landet.

Man ska testa 250 personer per dag för coronaviruset, med start om en dryg vecka. Det mer än fördubblar landets nuvarande kapacitet.

– Målet är att alla som skulle kunna vara smittade av coronaviruset ska testas. WHO rekommenderar att alla länder testar, testar och testar, påpekar Ashorn.

Forskarna har också skaffat fem syrekoncentratorer till ett sjukhus i staden Kita. Det är apparater som kan användas för att vårda svårt sjuka coronapatienter.

Dessutom ska man titta närmare på hur lätt barn infekteras av coronaviruset, genom att studera 3 000 personer i olika åldrar. Det är en fråga som är extra viktig i Mali, för landet har i likhet med flera andra afrikanska länder en relativt ung befolkning.

– Om det är så att barn infekteras sällan så skulle viruset orsaka betydligt mindre problem i Afrika och det skulle också kunna betyda att samhället kan klara av coronaläget med färre restriktioner.

Antibiotika kan ge minskad barnadödlighet

Men den huvudsakliga orsaken till att forskargruppen är verksam i Mali nu är alltså att man håller på att starta upp ett stort forskningsprojekt om antibiotika. Det börjar troligen i juli månad.

Projektet, som finansieras med 20 miljoner euro, är i linje med Bill och Melinda Gates stiftelses ambition att minska på hälsoskillnaderna i världen.

– Så här mycket pengar för den här typen av forskning får man bara från någon riktigt stor stiftelse, eller i praktiken bara av just den här stiftelsen, kommenterar Ashorn.

Porträtt på Melinda och Bill Gates.
Bildtext Melinda Gates och Bill Gates har tillsammans donerat motsvarande 32 miljarder euro till stiftelsen som bär deras namn. Bill Gates är medgrundare till IT-jätten Microsoft och har tillsammans med sin fru sysslat en hel del med välgörenhet och allmännyttig verksamhet under senare år.
Bild: imago images/Xinhua/All Over Press

Det man ska forska i är hurdan effekt mer utbredd antibiotikaanvändning kunde ha för att minska den förtida dödligheten.

– Det är ett mycket vanligt antibiotikapreparat, men idén är nu att ge friska människor antibiotika för att förebygga dödsfall och det är en relativt ny idé, säger Per Ashorn.

Man fokuserar på att ge antibiotikamedicinen Azithromycin, som används allmänt i många länder för att behandla infektioner, till under 1-åringar.

Man ska till exempel kolla hur ofta det borde ges för att det ska ha störst effekt - är det till exempel var tredje eller var sjätte månad.

En tredjedel av uppskattningvis 35 000 deltagare får placebo.

– Vi antar att barnadödligheten minskar med cirka 20 procent hos de småbarn som får antibiotikapreparatet, säger han.

I dagens läge dör sju procent av malierna före de uppnår ett års ålder, och tio procent dör före fem års ålder.

Att ge friska personer antibiotika är ovanligt. Antibiotika används vanligen bara mot sjukdomar för risken är att riklig antibiotikaanvändning kunde leda till fler farliga resistenta bakterier.

Forskargruppen bedömer ändå att risken för långvarig antibiotikaresistens är låg, även om man skulle ge antibiotika till många småbarn som är under ett år gamla.

Man kommer också att följa upp hur resistensen påverkas.

Studien väntas bli klar i slutet av år 2022 och kan då hjälpa WHO att komma med nya rekommendationer för hur man kan minska barnadödligheten i världen.

Diskussion om artikeln