Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

En stenläggning i trädgården blir snygg och hållbar om grunden är stabil – här kommer de bästa tipsen

Från 2020
Uppdaterad 13.08.2020 11:11.
En stenläggning i trädgården blir snygg och hållbar om grunden är stabil – här kommer de bästa tipsen - Spela upp på Arenan

Oavsett om man tänker sig en liten eller stor stenläggning är planeringen a och o ifall man vill ha ett långsiktigt och hållbart resultat. Det viktigaste jobbet är det man inte kommer att se då stenläggningen är klar nämligen grunden.

Här kommer mina bästa tips för en lyckad stenläggning.

Planera, skissa och mät

Börja med att märka ut platsen för stenläggningen. Mät och gör en skiss över området.

En skiss
Bild: YLE/Strömsö

Hur stort skall området vara? Hur skall det användas och hur tung trafik kommer eventuellt att belasta området?

Anlita professionell anläggare om du är osäker, det kan löna sig i längden.

Det är också viktigt att märka ut eventuella elledningar och kablar som kan finnas under marken.

Grunden består av flera bärlager

Eftersom jord är tjälskjutande skall man inte lägga stenen direkt på jorden. Ett lager av stenkross eller grus, ett s.k. bärlager, är dränerande och leder bort vatten, vilket gör att grunden hålls jämn och stabil i många år.

Tjockleken på bärlagret bestäms utifrån hur stor belastningen blir på området. Tjockare bärlager och grövre grus tål större belastning.

För en trädgårdsgång där man går och cyklar räcker ett 15-25 cm bärlager med 0-16 mm krossgrus.

Vill man stenlägga en uppfart där man kör med bil bör bärlagret vara minst 35-40 cm och grovleken på gruset 0-32 mm eller en kombination av 0-32 mm och 0-16 mm. Det finare gruset kommer alltid överst.

Man kan behöva gräva djupare ifall marken består av lera eller annan typ av dåligt dränerande material.

Markduk förbättrar stabiliteten

Markduk separerar jord från grus vilket förbättrar stabiliteten. Samtidigt hindrar markduken rotogräs från att komma igenom.

Markduken skarvas med skräddarsöm eller läggs omlott med minst 40 cm marginal.

En person läggen en markduk
Bild: Yle/Minna Mäkelä

Vibrera alla lager

De olika bärlagren vibreras för att grunden skall sätta sig och bli stabil.

Markvibrator
Bild: Yle/Minna Mäkelä

Tänk på att ha en lutning på 1-2 cm per meter bort från huset, för vattenavrinningen.

Överst läggs ett 5-10 cm lager makadam i grovlek 0-4 mm eller 0-8 mm. Vibrera också makadamlagret innan du börjar med själva stenläggningen

Stenläggning på Strömsö
Bildtext Stenläggning på Strömsö
Bild: Yle/Susanna Ström-Wilkinson

Välj stil och sten som passar

Först nu kommer vi till den del som man ser. Stenläggningen. Du kan freestyla mönster eller använda riktband för att få raka linjer eller rundade former.

Gatstenar
Bild: Yle/Minna Mäkelä

Betongplattor som är exakt lika stora är lättare att lägga än natursten som varierar i storlek. Välj en sten som passar stilen på huset eller området.

Fogen mellan stenarna bör vara minst 3 mm för att fogsanden skall fungera optimalt. Sopa in sanden mellan stenarna, vattna och fyll på med mer sand tills fogen är mättad.

Stenläggning.
Bild: Yle/Alexandra Wärn

Då det kommer till skötseln kan man inte nog poängtera hur viktigt det är att göra ett grundligt förarbete. Det blir inte särskilt lättskött att behöva lägga om stenarna efter första vinterns tjälskador.

Skall stenläggningen övergå mot gräsmatta kan det vara klokt att lägga den i nivå med gräsmattan för att undvika en svårskött kant där inte gräsklipparen kommer åt.

Jobba med naturen - inte mot

Fastän man använder markduk eller annan typ av rotspärr som hindrar rotogräs från att växa upp underifrån så finns det ogräsfrön i luften överallt.

En obeväxt yta i trädgården ser naturen som ett öppet sår som behöver läka. Frön av olika slag kommer därför att göra allt för att läka detta “sår” som i våra ögon är en vacker stenläggning.

Vill man ha en lättskött trädgård bör man jobba med naturen istället för emot. Finns det växter du kan tänka dig godkänna att växer i fogen?

I min egen stenläggning hemma växer trampnarv och gråtimjan mellan naturstenarna och de små björkarna som hittar in då och då rycker jag upp efterhand.

Stenläggning med ogräs.
Bild: Yle/Carina Ahlskog

Fogsand och muskelkraft istället för gifter

På en större stenläggning eller uppfart behöver man borsta fogen med jämna mellanrum, gärna tidig vår innan höstens frön börjar gro, samt en gång till på sensommaren innan sommarens ogräsfrön får fäste.

Vänta inte för länge, det blir allt svårare ju mer etablerad den oönskade växten hinner bli.

Man kan försegla fogen med ett lim som blandas med fogsanden för att förhindra att ovälkomna frön får fäste. Men ett ekologiskt, plastfritt och naturligt alternativ är alltid bäst: hederlig fogsand och en rejäl borste.

Jag rekommenderar aldrig användning av gifter i trädgården eftersom där finns levande människor, djur och insekter. För fastän vi kanske äger vår tomt har vi ju ändå bara lånat den av naturen.

På andra språk

Diskussion om artikeln