Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fortumägda Unipers omstridda kolkraftverk kör igång produktionen

Från 2020
Kvinna demonstrerar mot Fortumägda energijätten Unipers planer att starta kolkraftverket Datteln 4 i Tyskland.
Bildtext Kvinna demonstrerar mot Fortumägda energijätten Unipers planer att starta kolkraftverket Datteln 4 i Tyskland.
Bild: FRIEDEMANN VOGEL

I Tyskland kommer det omstridda stenkolskraftverket Datteln 4 att tas i bruk nu på lördag. Det Fortumägda tyska energibolaget Uniper har fått grönt ljus att köra igång elproduktionen, trots att Tyskland egentligen har beslutat att man kommer att avstå från kolkraften.

Demonstrationerna kring kraftverket Datteln 4 har fortsatt i liten skala också under de senaste veckorna. Med kanoter och kajaker har demonstranterna samlats på kanalen invid kraftverket.

Klimataktivisternas och antikolrörelsens protester har ändå inte lett till några ändringar, från och med lördag kommer stenkolskraftverket att vara i kommersiell drift.

– Det är ofattbart att politikerna tillåter att ett kolkraftverk tas i bruk år 2020 när vi redan kan se de direkta följderna av klimatkrisen, säger Kathrin Henneberger som är talesperson för miljörörelsen Ende Gelände.

På grund av coronakrisen har man från miljörörelsens sida inte kunnat ordna de massdemonstrationer som ursprungligen var planerade för den här våren.

– Pressen på Fortum och Uniper skulle säkert ha varit större. Vi hade redan mycket folk på väg. Demonstrationerna kommer ändå att fortsätta i liten skala redan nu på lördag, säger Henneberger.

Motvilliga kunder

När den tyska regeringen och de tyska delstaterna i början av året kom överens om en tidtabell för att avveckla kolkraften fram till år 2038, gav man samtidigt det Fortumägda energibolaget Uniper grönt ljus att köra igång Datteln 4.

Bland andra regeringschefen i delstaten Nordhein-Westfalen, Armin Laschet har försvarat beslutet. Enligt honom är det bättre att ta ett nytt kolkraftverk i bruk än att låta de gamla kraftverken producera vidare.

Att kraftverket, som ligger strax norr om staden Dortmund, är omstritt ser man också bland dem som nu köper elen.

Bland kunderna finns de tyska statsjärnvägarna Deutsche Bahn och från DB:s sida har man av imageskäl försökt komma ut ur avtalet som ingicks år 2007. Också den andra storkunden, energibolaget RWE har försökt säga upp tidigare avtal.

– Jag hade hoppats att statsjärnvägarna skulle ha satt mer press på politikerna. Det vill säga traditionellt lobbyarbete för att se till att kraftverket inte tas i bruk. Det här har man ändå inte gjort, säger Henneberger.

Kraftverket Datteln 4 skulle egentligen ha stått färdigt redan år 2011, men rättsprocesser och problem med bygget har försenat projektet.

En opinionsundersökning som tyska Greenpeace har låtit göra visar att två av tre tyskar är av åsikten att kraftverket inte borde tas i bruk.

Demonstranter från Greenpeace och Fridays for future rör sig med kajaker nära energijätten Unipers kolkraftverk Datteln 4.
Bildtext Demonstranter från Greenpeace och Fridays for future rör sig med kajaker nära det koldrivna kraftverket. 4.
Bild: FRIEDEMANN VOGEL

”Kommer att kopplas från nätet”

Från Fortums sida försvarar man beslutet att ta i bruk det nya kraftverket. Sedan slutet av mars äger Fortum nästan 70 procent av tyska Uniper.

– Det att Tyskland enligt den tyska regeringens kalkyler kommer att vara beroende av kolkraft ännu i 18 år beror både på att kolkraften traditionellt har en stark ställning i Tyskland och att Tyskland inom två år kommer att lägga ner kärnkraften.

– Därför är det inte möjligt att lägga ner kolkraften genast fast man hur skulle vilja. Tyskland behöver kolkraften för att trygga elförsörjningen, sa Fortums vd Pekka Lundmark i en intervju för Svenska Yle i februari.

De tyska miljöorganisationerna har under våren försökt övertyga den finska regeringen om att via det statliga ägandet i Fortum sätta stopp för Unipers planer att köra igång kraftverket.

Miljöminister Krista Mikkonen uppmanade i april Fortum att försöka hitta lösningar där Uniper avstår från att ta i bruk Datteln 4.

Inom miljörörelsen har man ändå inte gett upp hoppet att få driften stoppad. Protesterna kommer att fortsätta.

– Lagstiftningen som hänger ihop med att avskaffa kolkraften behandlas i förbundsdagen under de kommande veckorna. Vi kommer att fortsätta protestera och vi ser inte frågan om Datteln 4 som slutbehandlad.

– Vi kommer att se till att kraftverket kopplas från nätet, säger Kathrin Henneberger.

Diskussion om artikeln