Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Över 60 procent av Åboborna motsätter sig spårväg - däremot vill man ha fler gågator

Från 2020
En framtidsvision över kollektivtrafiken vid Åbo teknologicentrum med gula snabbspårvagnar, fotgängare och bilar.
Bildtext En framtidsvision av snabbspårvägen vid Åbo teknologicentrum.
Bild: Sigge Arkitekter Ab/ Sigge Arkkitehdit Oy

Hela 64 procent av Åboborna anser att man inte ska bygga en spårvägslinje i staden. Männen är lite mer positiva än kvinnorna, och högre utbildade är likaså lite mer positiva.

Det visar de preliminära resultaten i en undersökning, där nästan 2 500 Åbobor deltagit.

Trots att många motsätter sig spårvägen så beslutade stadsfullmäktige i våras att planeringen av snabbspårvägen fortsätter.

Den första spårvägslinjen ska gå från Kråkkärret, via Vetenskapsparken och Salutorget till hamnen, och den planeras stå klar år 2029.

Åboborna vill ha fler gågator

I enkäten angående trafiken i Åbo centrum säger Åboborna också att de vill ha en snabb förändring i trafikarrangemangen.

Biltrafiken i centrum borde minskas. Särskilt genomfartstrafiken stör. Två tredjedelar av de tillfrågade vill minska på den.

En utservering längs floden Ljubljanica i Ljubljana, Slovenien.
Bildtext Kunde det se ut så här i Åbo? På denna gata i Ljubljana är biltrafik inte tillåten.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Två av tre Åbobor i enkäten vill ha fler gågator. Särskilt kvinnor är positiva till gågator.

Resultaten av enkäten och forskningsprojektet Åbo samtalar används då Åbo stad förbereder en ny generalplan.

- Organiserandet av trafikarrangemangen i centrum är ett ämne som intresserar stadsborna mycket. Det är meningen att besluten om riktlinjerna för trafikarrangemangen i centrum görs i samband med den nya generalplanen, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve i ett pressmeddelande.

Åboborna vill att privatbilismen i centrum bör minska

Professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi berättar att forskningsprojektets preliminära resultat talar sitt tydliga språk.

- Åboborna vill att privatbilismen i centrum ska minska, och samtidigt vill man ha mindre genomfartstrafik i centrum, säger Grönlund.

Kimmo Grönlund tittar ut med Åbo domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Kimmo Grönlund anser att undersökningen talar sitt tydliga språk.
Bild: Arash Matin

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till 12 000 slumpmässigt valda 15–79-åriga Åbobor i slutet av mars. 2 463 personer svarade på enkäten.

Utöver enkäten erbjöds personerna en möjlighet att delta i en medborgarpanel under rubriken Åbo samtalar. Där fick deltagarna läsa in sig på scenarier och bakgrundsinformation angående trafikarrangemangen i centrum. Där deltog 172 Åbobor.

Diskussion om artikeln