Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Forskaren Ann-Cathrine Jungar: Förr byggde vi murar för att hålla folk inne, nu byggs murar för att hålla folk ute

Från 2020
Ann-Cathrine Jungar ler rakt in i kameran med en sommaräng som syns i bakgrunden.
Bildtext Ann-Cathrine Jungar forskar i högerextrema och populistiska partier vid Södertörns högskola i Stockholm.
Bild: Parad Media, grafik: Baptiste Boidin

Forskar du om populism av hat eller kärlek? Frågan hon fick av Timo Soini år 2011 är lika aktuell nu som då. Ann-Cathrine Jungar sommarpratar i Yle Vega om hur hon vägrar klä sin värld i enbart svart eller vitt.

Ann-Cathrine Jungar

Programmet är inte längre tillgängligt

Ann-Cathrine Jungar forskar om populistiska och högerradikala politiska partier vid Södertörns högskola i Stockholm.

Hennes uppgift som forskare skiljer sig kraftigt från den som personer med politisk agenda har. Hon vill bidra med fakta i en politisk debatt som annars lätt vinklas och förenklas.

Faktakontroll och nyansering är viktigt. Frågorna är och bör få vara komplexa, konstaterar Ann-Cathrine Jungar.

Ann-Cathrine Jungar hoppar på gata.
Bildtext Redan under barndomen i Jakobstad stötte Ann-Cathrine Jungar på en uppdelning i ”vi” och ”de”.
Bild: Privat/Ann-Cathrine Jungar

Enligt Jungar finns populisternas framtid ofta i det förflutna.

- Populismen är nostalgisk och vill vrida klockan tillbaka. Så som det var förr. Eller så som många upplever att det var förr. Det populistiska paradiset är en idealiserad version av historien.

Städmetaforer vanliga bland populister

En annan faktor som Jungar lyfter upp är att populister ofta använder sig av städmetaforer. Trump talade om att göra rent i träsket, ”Drain the Swamp”, i sina angrepp på etablissemanget i Washington och på Wall Street.

Och Jean Marie Le Pen pratade om att ”sopa bort invandrarna” från de franska ghettona.

- Det är kanske den enda gången de här männen med traditionella synsätt på kvinnor och familjen, och som i samtiden är antifeminister, tagit på sig ett ”kvinnogöra”. Att städa.

Förutom städandet har också murbyggandet – både det fysiska och mentala – en särskild plats i populisternas retorik.

- Under det kalla kriget byggde de kommunistiska länderna murar för att medborgarna inte skulle kunna ta sig ut, nu byggs murar för att människor inte ska kunna ta sig in.

Vid vissa historiska skeden har forskningen varit, som hon kallar det, mer ”aktivistisk”, något som per automatik ändå inte behöver vara en dålig sak.

I den tidiga miljö- och kvinnoforskningen fanns en stark ambition att rädda miljön och att skapa ett jämställt samhälle.

Och nya forskningsområden ska kanske ha just sådana ambitioner, eftersom de utmanar den rådande meningen om vad man kan forska om eller vilka samhällsutmaningarna är.

Känselspröten en styrka i rollen som forskare

En stark känsla för stämningen i omgivningen övade hon upp redan i barndomen. Innan hennes egen födsel hade föräldrarna drabbats av en stor sorg i och med att hennes bror Ulf dött i akut struplocksinflammation.

Det var en tragedi som även påverkade Ann-Cathrine Jungar starkt.

- Mina sinnen och tankar var ständigt riktade mot mamma. Jag fick inte göra henne ledsen. Och ingen annan heller, för den delen.

Ann-Cathrine Jungar med hund.
Bildtext Hunden Poppet, som 14 år gammal gick bort i vintras, var en viktig pusselbit i Ann-Cathrine Jungars liv.
Bild: Privat/Ann-Cathrine Jungar

- Ibland kan det vara jobbigt, men mina osynliga antenner, mina känselspröt, har varit en styrka i min forskning. Jag har tidigt känt – utan att direkt kunna formulera det i ord – det som finns i luften.

Jakobstad erbjöd tidiga insikter i vi och dom-mentaliteten

Uppväxten i Jakobstad var också en bra plats för en framtida forskare i populistiska partier. Jakobstad var egentligen två städer. En på svenska och en annan på finska.

- De två språken levde parallella liv bredvid varandra. Skolorna var åtskilda. Kyrkan likaså. Och idrottsklubbarna. Idrottade man på svenska var man med i IF Drott, idrottade man på finska var det INTO.

Jungar beskriver en stämning där det fanns både konkurrens och misstro. Det var lätt om man tillhörde det svenska Jakobstad att se ner på det finska.

- Vi och de! Jag fick tidiga insikter i sådana skillnader - insikter jag inte förstod just då.

Ann-Cathrine Jungar poserar ute.
Bildtext År 2006 formulerade Ann-Cathrine sitt första forskningsprojekt om populism på Södertörns högskola. ”Många ifrågasatte relevansen, men det blev faktiskt viktigt och relevant”, säger hon.
Bild: Anna Hatwig

Att vägra välja mellan svart och vitt

Är du med oss eller mot oss? Forskar du om populism av hat eller kärlek? Timo Soinis fråga fick för ett ögonblick Ann-Cathrine Jungar att tveka, men så småningom växte ändå det självklara svaret fram.

Världen ska inte betraktas i svart eller vitt. Forskarens uppgift är att se saker ur flera perspektiv.

– Jag kan varken säga att jag älskar eller hatar populismen. Jag fascineras av den. Att forska om populism är som att placera samtiden i terapisoffan. Varför befinner vi oss här och just nu?

Ann-Cathrine Jungar sommarpratar om populism och om hur uppväxten i Jakobstad fick hennes känselspröt att växa.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

MUSIK

Leonard Cohen: Everybody Knows
Men on the Border: The Populist
Ted Gärdestad: Ett stilla regn
Anais Mitchell: Why we build the wall
St. Petersaari: Lähtös täältä
Lina Nyberg: Here, There and Everywhere
Stevie Wonder: Living For The City
Joni Mitchell: Both Sides Now

Vegas sommarpratare 2020

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln