Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Analys: Vapaavuori håller enmansshow om corona och låter inte biträdande borgmästare komma till tals – hur länge ska det få pågå?

Från 2020
Grafik. Till höger som stor bild syns Jan Vapaavuori. I en liten cirkel till höger syns reporter Christoffer Gröhn.
Bild: Yle

Borgmästare Jan Vapaavuori bestämmer själv. Det beskedet ges från olika håll som svar på frågan varför de biträdande borgmästarna varit så gott som osynliga i Vapaavuoris informationssändningar om coronakrisen. Det ser nästan ut som att Helsingfors styrs av en envåldshärskare som inte vill släppa fram någon annan i offentligheten.

Sedan mitten av mars har borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) 27 gånger talat direkt till helsingforsarna i sina informationssändningar som syns på nätet på Helsingforskanalen. Sändningarna har också visats på Helsingin Sanomats webbplats och det som sagts där har ofta blivit nyheter, också på Svenska Yle.

I sändningarna har Vapaavuori berättat om allt från hur många helsingforsare som har smittats av corona till när saluhallarna håller öppet och om sommarverksamhet i lekparkerna.

Journalister har däremot inte kunnat ställa några frågor till Vapaavuori utan sändningarna är envägskommunikation där Vapaavuori får tala fritt. Samma problem finns också i viss mån när det gäller regeringens presskonferenser.

Inte nog med att mediernas roll varit helt undanskymd i sammanhanget. Också Vapaavuoris borgmästarkollegor har varit nästan osynliga.

Borgmästaren med ansvar för vården har medverkat en gång

Jag har räknat och kommit fram till att Vapaavuori tre gånger av totalt 27 låtit någon av de biträdande borgmästarna komma till tals i sändningarna.

Coronaepidemin är en hälsofråga men biträdande borgmästare Sanna Vesikansa (Gröna) som ansvarar för social- och hälsovården har bara en gång medverkat i Vapaavuoris informationssändning. Likaså har skolorna påverkats men biträdande borgmästare Pia Pakarinen (Saml) som ansvarar för utbildningssektorn har bara en gång medverkat i sändningen.

Krisen har också påverkat stadslivet men biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) som ansvarar för stadsmiljösektorn har inte deltagit i sändningen en enda gång.

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) som ansvarar för stadsmiljösektorn har inte deltagit i sändningen en enda gång

Däremot har till exempel polischef Lasse Aapio deltagit två gånger och likaså direktören för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors, Juha Rintamäki.

Vesikansa vill inte ge en intervju om situationen men skriver i ett mejl att det här är den inriktning som borgmästaren har valt.

Razmyars stab kontaktade Vapaavuori för att hon skulle vara med

Bilden av att Vapaavuori inte vill låta de biträdande borgmästarna komma fram i offentligheten är svår att skaka av sig. Jämför till exempel Vapaavuoris informationssändningar med regeringens presskonferenser där de ansvariga ministrarna alltid varit på plats.

När jag frågar biträdande borgmästare Nasima Razmyar (SDP) varför hon bara varit med en gång svarar hon att hon var med efter att hennes medarbetare uttryckligen kontaktat Vapaavuori om saken.

Det var den 7 maj under Vapaavuoris 22:a info. Razmyar, som ansvarar för kultur och fritid, berättade då om öppnandet av stadens bibliotek.

"Det finns uppgifter om spända relationer mellan borgmästarna"

5:30

"Drar nytta av krisen för att centralisera makten"

Att Vapaavuori praktiskt taget ensam informerar om allting under coronakrisen väcker kritik men få vill ge intervjuer om det offentligt. I stadsstyrelsen har Vänsterförbundets Veronika Honkasalo lyft frågan.

Hon säger att det är underligt att Vapaavuori är den enda som ger information. Hon anser också att han drar nytta av coronakrisen för att centralisera makten hos sig själv, vilket ur en demokratisk synvinkel är problematiskt.

SFP:s Marcus Rantala är mer försiktig i sina uttalanden men konstaterar att det skulle vara bra om de biträdande borgmästarna varit mer synliga.

Bara en biträdande borgmästare är med i koordineringsgruppen

Situationen förklaras också med att det är fråga om en kris och då kan det vara bra att makten koncentreras till en person. Det gör beslutsfattandet snabbt och smidigt.

Det är sant att det finns fördelar med en sådan beslutsmodell och Helsingfors stad har en coronakoordineringsgrupp som givetvis leds av Vapaavuori. Bara en av de biträdande borgmästarna, det vill säga Sanna Vesikansa är med i den. I övrigt består gruppen av tjänstemän.

Biträdande borgmästarna vars uppgift är att leda varsin sektor har inte alltid fått information så snabbt som de borde

Men det här har också betytt att de biträdande borgmästarna vars uppgift är att leda varsin sektor inte alltid har fått information så snabbt som de borde.

Dessutom har Vapaavuori först informerat om ärenden som berört biträdande borgmästarnas sektorer och först därefter har den biträdande borgmästaren själv kunnat informera om saken.

Vapaavuori hinner inte kommentera

Vad tycker då Jan Vapaavuori själv om allt detta? Har han med avsikt övertagit makt från de biträdande borgmästarna?

Jag har upprepade gånger ringt hans specialmedarbetare och skickat mejl med en förfrågan om intervju. Men han verkar för upptagen för att ha tid för en intervju.

Jag har upprepade gånger ringt hans specialmedarbetare och skickat mejl med en förfrågan om intervju

I ett mejl skriver hans specialmedarbetare att de biträdande borgmästarna har fått en inbjudan när det funnits ett tema som passar. I princip har det i nästan varje informationssändning funnits ett tema som skulle passa någon av dem, men trots det har de alltså inte varit med.

Razmyar vill återgå till den normala dagordningen

Situationen där Vapaavuori talar till folket eller helsingforsarna har nu pågått i två och en halv månad och frågan är hur länge detta kan fortsätta.

Nasima Razmyar är rätt tydlig då hon på min fråga om saken svarar att staden nu bör återgå till den normala dagordningen.

Om mindre än ett år är det kommunalval och jag har hört kommentarer om att Vapaavuori tack vare coronakrisen maximerar sin synlighet för att Samlingspartiet ska behålla platsen som största parti i Helsingforsfullmäktige.

De gröna var större både i riksdagsvalet och EU-valet 2019. Är det därför Vapaavuori inte vill ge synlighet till sina kolleger Vesikansa och Sinnemäki från De gröna?

Det är oklart vilka Vapaavuoris egna planer är och hans namn har också förekommit i presidentspekulationerna. Hans agerande under coronakrisen som den stränga fadern som berättar, beordrar och berömmer folket torde passa finländarna bra med tanke på Sauli Niinistös popularitet.

När Helsingfors liksom övriga samhället nu småningom återgår till ett mer normalt läge är det samtidigt hög tid att återgå till ett normalt läge i fråga om demokratin där makten innehas av fler än en person och där mediernas roll inte glöms bort.