Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska jobbet med att förbättra Raseborgs å börja

Från 2020
Vy över översvämmad åker
Bildtext Projektet med att förbättra Raseborgs å påbörjades år 2018.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Arbetet med att restaurera Raseborgs ås avrinningsområde inleds på sommaren. Syftet är att minska på näringsämnena som ån för med sig till Landbofjärden och som belastar miljön.

Först ska det byggas ett erosionsskydd i Grabbacka och spridas jordförbättringsfiber vid Sona. Erosionsskydden består av en rad bottendammar, som ska minska vattnets flödeshastighet och på det sättet minska på erosionen vid kanterna.

Jordförbättringsfibern ska förbättra jordens förmåga att hålla vatten och gör att fosforn i högre grad stannar på åkrarna.

Det ska också byggas en reglerdamm, eller en så kallad rördamm, vid Sona. Den ska göra så att regnvattnet längre hålls i skogsområdena före det rinner till åkerdikena.

Det är Raseborgs stads miljöbyrå som leder projektet med finansiering av miljöministeriet.

Projektet startade år 2018 och man har hittills sysslat med att utreda och planera det hela. Miljöministeriets finansiering tar slut vid slutet av 2020. Men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, till slutet av år 2022.

Diskussion om artikeln