Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunerna i Östnyland ska få gemensam färdtjänst - synskadad Sibbobo: Jag har betydligt större rörelsefrihet med det nuvarande systemet

Från 2020
Uppdaterad 13.04.2021 14:16.
Kenneth ekholm
Bildtext Kenneth Ekholm är orolig för att färdtjänsten ska försämras. Arkivbild.
Bild: Carina Bruun/Yle

Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola har gått in för en gemensam konkurrensutsättning av färdtjänsten. Det här oroar användare som ser en krångligare vardag framför sig.

- Jag har betydligt större rörelsefrihet med det nuvarande systemet, och jag kan garantera att det som kommunerna i Östnyland nu vill ha kommer att kosta mera, säger Kenneth Ekholm som är vice ordförande för Sibbo handikappråd.

Han är synskadad och använder färdtjänst regelbundet, ofta tillsammans med ledarhunden Assar.

- Just nu fungerar två system: Den stora majoriteten ringer till Lähitaksi-centralen och beställer sin bil. Sedan finns det några av oss som har rättighet till egen taxi. Då ringer jag direkt till chauffören och kommer överens om vart vi ska åka och vilken tid, säger Ekholm.

I fortsättningen ska användarna ringa den gemensamma beställningscentralen.

- Sen får jag bråka med dem om hur jag vill ha det.

Främmande chaufförer

Det finns flera saker som Ekholm och andra användare oroar sig över med det nya centraliserade systemet, bland annat om de kommer att bli tvingade till att samåka med andra.

Invataxi
Bildtext I fortsättningen kan det vara en främmande chaufför som kör Ekholm.
Bild: Yle/Roger Källman

Ett annat orosmoment är att det kan vara olika chaufförer varje gång.

- Man får inte mera ha sin ordinarie chaufför som man är van vid utan det kan komma vem som helst, säger Ekholm.

Han funderar till exempel på om chauffören kommer att ha tillräcklig lokalkännedom för att hitta på landsbygden, och hur är det med svenskakunskaperna?

Inga stopp

Dessutom kommer det inte längre att vara möjligt att göra spontana stopp längs med resan. Allt ska planeras i förväg.

Ekholm åker ofta ut till stugan i Sibbo skärgård och tar det som ett exempel:

- När jag åker till stugan så har jag en massa saker med mig, vanligtvis hela bilen full. Sedan om jag har glömt någonting från butiken så går jag hastigt in med chauffören och hämtar det. Det här kommer inte att fungera med det nya systemet, säger Ekholm.

När Ekholm kommer fram till stugan behöver han dessutom hjälp av chauffören för att kolla allt är i skick, till exempel att elsystemet fungerar.

Det handlar om små, snabba grejer som behöver ses till och som i nuläget går i samma veva som den bekanta chauffören lämnar Ekholm vid stugan.

Om chauffören i framtiden inte har tid eller möjlighet att hjälpa så måste Ekholm antingen få mer tid med sin personliga assistent, eller lämna stugbesöket därhän.

Dåliga erfarenheter i andra kommuner

- Vi får hoppas på att taxitrafikanterna som kommer att mista en stor del av sina körningar också kommer att reagera, säger Ekholm.

Kan det inte vara så att samma förare som nu kör får vara med också i det nya systemet?

- Det kan vara. Men när det blir ett gemensamt system med många kommuner så är det inte samma sak som när en kommun ordnar. Det har vi sett i Helsingfors till exempel. Nu ser man det i Vanda och Kervo. Det funkar någorlunda men det har blivit sämre, säger Ekholm.

Synskade Kenneth Ekholm på promenad med sin ledarhund Duffe
Bildtext Kenneth Ekholm tycker att kommunerna inte lyssnat tillräckligt på handikappråden.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Den nya taxicentralen i Helsingfors stötte på stora problem och måste till slut konkurrensutsättas på nytt. Bland annat måste kunder vänta flera timmar på taxibilar trots att de beställts på förväg.

Den centralen skötte dock inte färdtjänst utan FPA-skjutsar.

En klient som på grund av sitt hälsotillstånd eller dåliga trafikförbindelser har svårt att ta sig till en vårdplats kan få rätt att åka dit med FPA-taxi. Tjänsten betalas av FPA.

Färdtjänsten är däremot menad för personer med funktionsnedsättning och kan användas till exempel för att åka och handla eller för att hälsa på en vän.

En klient som har rätt till färdtjänst får oftast ett visst antal resor per månad, och det är kommunen som betalar.

Dyrare lösning?

Ekholm är säker på att den centraliserade färdtjänsten kommer att bli dyrare för kommunerna.

- Det finns ju redan Lähitaksicentralen. Vem som helst kan räkna ut att bygger man en liknande funktion på den som redan finns så kostar det ju när den ska vara i gång dygnet runt med massor av personal.

Handikappråden i kommunerna har fått delta i processen med konkurrensutsättningen, men Ekholm upplever att kommunerna inte lyssnat.

- Det är den springande punkten. Vi har nog fått säga vårt men största delen av våra önskemål har nonchalerats. Vi är nog lite missnöjda, säger Ekholm.

Han tror att det i värst fall finns en risk för att funktionshindrade personer kanske låter bli att åka någonstans alls.

- Det är många som blir hemma och sitter när de inte orkar kämpa med systemet.

Snart klart vem som sköter beställningscentralen

Kommunerna i västra Nyland har redan gått in för en ny färdtjänstcentral som ska tjäna hela regionen från och med i höst.

Där har användarna uttryckt oro över liknande saker som Ekholm tar upp. Förhandlingarna leddes av Esbo vars social- och hälsovårdsnämnd återremitterade ärendet flera gånger innan det slutligen godkändes.

Nu kommer alltså de östnyländska kommunerna också att gå samman om ordnandet av färdtjänst.

Här är det Borgå som sköter själva konkurrensutsättningen. I den östnyländska modellen genomförs konkurrensutsättningen i två steg.

En person i rullstol rullas in i en taxibil.
Bildtext Vem som ska köra taxibilarna bestäms senare. Arkivbild.
Bild: Michael Erhardsson

Först väljs aktören som ska sköta beställningscentralen, sedan konkurrensutsätts transporterna.

- Vi har begärt offerter för centralen och fått in anbuden. Social- och hälsovårdsnämnden fattar beslutet om vem som ska sköta centralen på sitt nästa möte den 16 juni, säger Borgås förvaltningschef Salla Paavilainen.

Taxiförarna väljs under hösten.

- Vi vet att en del är oroliga. Men vår avsikt är ett bra system som är tryggt och fungerande för alla våra klienter, säger Paavilainen.

Blir det faktiskt billigare att göra om färdtjänsten?

- Vi är tvungna att konkurrensutsätta servicen på grund av konkurrenslagstiftningen, och kostnadseffektivitet är inte den mest centrala målsättningen. Men vi önskar att ett bättre helhetssystem medför kostnadseffektivitet, säger Paavilainen.

Staden har satt upp vissa minimikrav som serviceproducenterna måste fylla.

- Det betyder att man inte kan delta i konkurrensutsättningen utan bra och högklassig service.

Ska fungera

När serviceproducenterna utvärderas utgör priset 55 procent och kvaliteten 45 procent, berättar Paavilainen.

- Språkkunskapen tas i beaktande i vår konkurrensutsättning och det är meningen att servicen ska finnas på både finska och svenska.

Paavilainen bekräftar att man i fortsättningen alltid måste meddela på förväg om man vill stanna längs med vägen, och att det inte går att välja chaufför.

- Men om det finns behov som kan uppfyllas bara av en viss person så kommer det att beaktas, säger Paavilainen.

Beställningscentralen ska ha tillgång till all viktig information om kunderna, så att till exempel rullstolsanvändare säkert får en bil som passar dem.

Ett oslagbart radarpar: Kenneth och Duffe
Bildtext Beställningscentralen ska se till så man inte skickar en chaufför med hundallergi för att plocka upp Kenneth Ekholm. Det här är Ekholms tidigare ledarhund, Duffe. Arkivbild.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Om Ekholm beställer en taxi ska beställningscentralen se till så man inte skickar en chaufför som är allergisk för hans ledarhund.

När det gäller samåkning så säger Paavilainen att man har planerat börja med det på basis av fri vilja och pilotering.

Kommunerna i Östnyland skaffar gemensam färdtjänst - synskadade Sibbobon Kenneth Ekholm oroar sig för minskad rörelsefrihet

5:48

Diskussion om artikeln