Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetsgrupp: Raseborgs sjukhus ska betjäna invånarna och inte kosta lika mycket som tidigare

Från 2020
En bild på Raseborgs sjukhus byggnader och vägen som leder fram till dem.
Bildtext Raseborgs sjukhus ska betjäna invånarna säger rapporten.
Bild: Yle / Marica Hildén

Närservice, tvåspråkighet och sänkta kostnader är ledorden då arbetsgruppen för Raseborgs så kallade nya sjukhus presenterade sin mellanrapport.

Kärnan för visionen är att sjukhuset i första hand ska svara på invånarnas behov av närservice.

Dessutom ska kommunernas kostnader för social- och hälsovården sjunka. Verksamheten ska inte heller bygga på patienter som kommer från andra ställen.

Det meddelar HUS i ett pressmeddelande där de redogör för rapporten.

Dispens från och med november

Under maj månad har en arbetsgrupp haft som uppgift att fastställa en vision för sjukhuset. Sjukhuset ska fungera enligt den nya profilen i höst. Den styr också personalplaneringen.

Precis som styrelsen beslutat ansöker sjukhuset om dispens för en dygnet-runt primärvårdsjour med start i november.

Tvåspråkighet är ett av nyckelorden, och den specialiserade sjukvården ska bilda en helhet tillsammans med kommunernas primärvård.

Precis som tidigare fortsätter kommunerna ha egen mottagningsverksamhet för brådskande vård.

En samavdelning

Raseborgs sjukhus kommer i fortsättningen ha en samavdelning inom den specialiserade sjukvården med kring 25 platser. HUS Internmedicin och rehabilitering har ansvar för avdelningen.

Målet är att regionens avdelningar ska kunna utnyttjas på ett flexibelt sätt. Man utreder bland annat en flytt av Raseborgs stads vårdavdelning till de lokaler som blir lediga på sjukhuset.

Den nuvarande verksamheten fortsätter vid de polikliniska mottagningarna samtidigt som man utvecklar distansmottagningen.

Målet är att så omfattande som möjligt kunna erbjuda mottagningstjänster inom den öppna vården, inklusive en poliklinik för ingrepp.

Ingen anestesiläkare i bakjour

Till följd av coronaepidemin har Raseborgs sjukhus inte anestesiläkare i bakjour i sommar.

I stället har man halverat den tid det får ta för läkaren att komma till sjukhuset – från 60 minuter till 30 minuter.

Den kirurgiska bakjouren fortsätter som hittills över sommaren.

Diskussion om artikeln