Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Restaurangerna öppnar – myndigheterna litar på att branschen tar sitt ansvar

Från 2020
Uppdaterad 01.06.2020 18:36.
Tre vänner skålar med sina ölstop i en pub.
Bildtext Huvudansvaret ligger på restaurangerna själva. Men regionförvaltningsverken har befogenheterna för tillsynen.
Bild: Mostphotos

I dag får restaurangerna öppna sina dörrar igen. Det är Regionförvaltningsverket som övervakar att begränsningarna följs, så långt resurserna räcker.

Även om restaurangerna får öppna, är det med en hel del begränsningar.

Johanna Holmäng-Jaskari är överinspektör inom alkoholförvaltningen på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

På vem ligger ansvaret att övervaka att restaurangerna följer begränsningarna?

- Huvudansvaret ligger på restaurangerna själva. Men regionförvaltningsverken har befogenheterna för tillsynen. Och vid behov samarbetar vi med andra myndigheter, säger Holmäng-Jaskari.

Hur ordnas då övervakningen rent praktiskt?

- Vi far ut på fältet och hälsar på hos restauranger.

Hur stora är resurserna? Blir det stickprov?

- Vi har små resurser. Det blir riskbaserat och säkerligen mer stickprovsaktigt. Det är semestertider och så kommer vi säkert att också ha rätt bråttom på tillståndssidan.

Så ni får rätt långt lita på att restaurangerna följer begränsningarna?

- Ja, det får vi nog göra. Branschen har tagit sitt ansvar hittills, så det gör den säkert nu också.

Holmäng-Jaskaris ansvarsområde är förplägningsrörelser, med andra ord restauranger och caféer.

Hur är det då med övervakningen av till exempel simhallar och biografer?

På basen av smittskyddslagen är övervakningen på regionförvaltningsverkens ansvar och kommer antagligen att specificeras i en separat förordning, funderar Holmäng-Jaskari, men kan inte säga med säkerhet.

- Men om simhallen har ett café, så hör just det till mitt ansvar.

I ett svar på måndag eftermiddag skriver Jaana Lehtovirta på Regionförvaltningsverkets kommunikationsenhet att öppningen, stängningen eller övervakningen av simhallar, biografer och bibliotek inte hör till Regionförvaltningsverkets befogenheter.

- Således gör vi inte heller upp anvisningar för verksamheten, skriver Lehtovirta.

Vilken är då polisens roll i övervakningen av restaurangerna?

- Polisen ska vid behov på Regionförvaltningsverkets begäran ge handräckning, till exempel om vi blir tvungna att stänga något ställe, säger Holmäng-Jaskari.

Men de ska inte gå in på restaurangerna och kontrollera läget?

- Det är Regionförvaltningsverkets jobb. Men visst i världen kan polisen traska in på en restaurang och kolla läget och vid behov kontakta oss, säger Holmäng-Jaskari.

Texten uppdaterad kl. 18.35 med Regionförvaltningsverkets kommentar om att övervakningen av t.ex. simhallar och biografer inte hör till deras uppgifter.