Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Frustrerade unga män i ofrivilligt celibat tar kontakt med Sexpo: Ett rop på hjälp, säger Sexpos verksamhetsledare

Från 2020
En person med hörlurar på jobbar framför en dator.
Bildtext Sexpo-stiftelsen kontaktas regelbundet av frustrerade unga män som känner bitterhet över att de inte ingår i en meningsfull relation med det motsatta könet. Har man kommit så långt att man söker hjälp har man redan kommit en bit på vägen.
Bild: Mostphotos

En känsla av att vara den enda som inte kan få en flickvän, av att livet är orättvist och fantasier om att man därför vill hämnas på sin omgivning. Ungefär sådana tankar kan de unga män som kontaktar Sexpo ha. De behöver hjälp, säger Sexpos verksamhetsledare och tror på ett visst mått av förståelse för att förhindra framtida attacker begångna av incels.

Så kallade incels är en internetbaserad subkultur bestående av i främsta hand heterosexuella män som odlar kvinnohat eftersom de känner bitterhet över att ha blivit ratade av det motsatta könet.

Incels är en förkortning från engelskan och översatt till svenska betyder det att man lever i ofrivilligt celibat.

Det har skett ett tiotal dödliga attacker i världen utförda av män som är incels och vill hämnas på sin omgivning. Kanada har nu som första land i världen åtalat en incelanhängare som mördat en kvinna för terrorbrott.

Också i Finland finns incelrörelsen och enligt terrorforskare Marco Nilsson är det en tidsfråga innan vi har ett inceldåd här.

Filosof och sexolog Tommi Paalanen är verksamhetsledare för Sexpo-stiftelsen.

De får regelbundet meddelanden av personer som kan räknas till kategorin incels.

- Det är ofta ett rop på hjälp av personer som har sjunkit djupt. Det är känslor av ensamhet, av att ha blivit avvisad och ratad. Många lider också av någon form av psykisk ohälsa, till exempel depression.

Hatet kan flamma upp

Då personen i fråga kommit så långt att de söker råd och hjälp, har de ofta själva redan identifierat den egna situationen.

- Det finns ofta en desperation med i bilden, mörka tankar om att man inte duger till något och många är självdestruktiva och funderar på vad det är för vits att ens leva.

De som kontaktar Sexpo känner bitterhet över att det går bättre för andra och att andra tycks "duga" för en relation.

- Här kan hatet ibland flamma upp, bitterheten över att andra har meningsfulla relationer, har sex, men inte de.

Sexpo erbjuder sexual- och relationsrådgivningstjänster för människor i olika situationer. Personerna tar oftast kontakt via telefon eller nättjänsten.

Då en person som kan kategoriseras som incel tar kontakt med rådgivningstjänsten försöker man uppmuntra och hjälpa in personen på rätt spår i livet, ingjuta hopp.

Selfie kännykällä Tommi Paalasesta
Bildtext Tommi Paalanen är veksamhetsledare för Sexpo-stiftelsen. Sexpo får varje vecka emotta meddelanden från unga män som kan kategoriseras som så kallade incels.
Bild: Tommi Paalanen

Lyssna för att förhindra att det förvärras

Paalanen påpekar att så här stora problem inte kan lösas med ett samtal.

Därför strävar man på Sexpo efter att de här personerna ska komma till mottagningen och fundera vidare hur man kan blicka framåt.

- Genom att underlätta deras situation kan man förhindra att hatet växer. Vi diskuterar igenom vad det kan vara som har lett dem till den livssituation de har och vilka vägar som kan leda hen ur situationen.

Eftersom problemet ofta är omfattande rekommenderar Sexpo terapi för dessa individer.

Det finns ingen tolerans för de här individerna och risken är därför att det finns ett mörkertal vi inte vet om

― Tommi Paalanen, verksamhetsledare på Sexpo

Till Sexpo har det inte kommit några direkt hot om att "nu smäller det".

- Det är mera fråga om hat- och hämndfantasier.

Fantasierna handlar om makt, vad man skulle göra om man hade makten och det inte fanns några konsekvenser.

- Det kan handla om en situation där de blivit avvisade på ett tråkigt sätt och känner fortsatt bitterhet över det och ägnar sig åt att fantisera om vad man borde ha gjort åt den personen.

Det värsta kan inträffa

På Sexpo inser man ändå allvaret bakom. Att steget till att någon begår ett vansinnesdåd är fullt möjligt.

- Därför vill vi ta tag i problemet och lyssna på dem för att försöka hjälpa dem in på rätt spår så att det inte slutar illa.

Paalanen påpekar att uppdämt hat, bitterhet och en känsla av oduglighet är en farlig kombination som kan leda till att man "vill visa" andra vad man är kapabel till.

- Man tänker att man tar kontroll över situationen och låter det explodera.

Om det dessutom finns självdestruktivitet och depression med i bilden kan man också ha inställningen att inget spelar någon roll längre, att man inte har något att förlora.

Det kan vara en farlig kombination.

- Den här känslan vill vi ändra på, för alla människors liv spelar en roll och det är fullt möjligt att slippa de här tankarna, även om det krävs mycket arbete. Det är ändå en bättre utväg än det de fantiserar om.

Paalanen vill påminna dem som bär på dystra tankar om att människans liv är långt, däri finns många skeden och möjligheter.

- Om livet är skit just nu, betyder det inte att resten av livet behöver vara det.

Konstruktiva samtal för att komma åt problemet

För några år sedan talades det mycket om incels i media och det framkallade ett offentligt hat och ursinne mot dem.

Paalanen säger att man inom incelrörelsen efter det tonade ner sitt budskap i offentligheten och blev mera osynlig.

Istället kunde man se att antalet personer som tog kontakt till rådgivningstjänster så som exempelvis Sexpo ökade.

Å andra sidan kan den starka reaktionen som människor riktade mot incels i den offentliga debatten också ha bidragit till att någon sökte hjälp.

Paalanen tror att reaktionerna i offentligheten gjorde att incelrörelsen gått under jord.

- Det finns ingen tolerans för de här individerna och risken är därför att det finns ett mörkertal vi inte vet om.

Paalanens uppfattning om hur man kunde förhindra personer att bli incels strider mot den allmänna åsikten, enligt honom själv.

- Jag vill föra fram tanken om att vi borde kunna acceptera och lyssna på den desperation och bitterhet som de här personerna ger uttryck för.

Det är fråga om riktiga känslor som vi kan visa empati för och säga "okej, det där låter tråkigt, det går inte bra för den här personen".

Men uttryck för exempelvis kvinnohat eller olika våldsfantasier ska vi aldrig acceptera, understryker Paalanen.

- Att fritt spy ut sitt hat tillåts inte.

Genom att visa förståelse kan man nysta upp den destruktiva känslohärva personen befinner sig i, eftersom en del av problemet är att de känner att ingen lyssnar på dem eller är intresserad av dem.

- På så sätt skyddar vi andra också, säger Paalanen.