Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan Hangöborna ge åsikter om nya S-market - SDP-politiker oroad för kostnader då Långgatan flyttas

Från 2020
Uppdaterad 19.05.2021 14:31.
En skiss över hur Varuboden-Oslas nya dagligvaruhandel kunde se ut i Hangö.
Bildtext Så här är det tänkt att Varuboden-Oslas nya affär i Hangö ska se ut. I samband med dagligvaruhandeln planeras förbutiker, alltså små affärer i anslutning till mataffären. Det rör sig om totalt 4 300 kvadratmeter ny våningsyta.
Bild: Arkkitehtitoimisto Suunnitteluhuone Oy

Hangö har tagit ett steg närmare en affär och bränslemack på den så kallade Teboiltomten. De flesta i stadsstyrelsen var överens om att lägga det nya planförslaget till påseende, men Bernt Förström (SDP) är besviken över beslutet.

Hangö stad har i flera år arbetat med en ändring av detaljplanen för Stationstorget samt gamla brandstationen och dess närmiljö.

Handelslaget Varuboden-Osla vill bygga en affär i hörnet av Esplanaden och Halmstadsgatan. Där planeras också parkering och en bränslemack.

Handelslagets nuvarande affär finns på södra sidan av järnvägen och stängs då den nya butiken är byggd.

Korsmansgatan i Hangö.
Bildtext Den nuvarande S-marketbutiken finns på södra sidan av järnvägen i Hangö. Den nya ska byggas på norra sidan om rälsen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Det är inte bara en affär som planeras, utan också området runt tåg- och busstationen i Hangö ses över.

Arbetet har nu kommit så långt att det nya förslaget till ändring av detaljplan är utsatt till påseende från den 28 maj till den 30 juni.

Utlåtandena ska vara hos staden senast den 10 juli.

Fram och tillbaka mellan politiker och tjänstemän

Ärendet har vandrat fram och tillbaka mellan miljönämnden och stadsstyrelsen då politikerna funderat på de två planutkast som presenterades för över ett år sedan.

Då skulle de se över ett alternativ där den planerade nya affären placerades på Teboilmackens område med parkeringen och en ny bränslemack mot öster.

I det andra alternativet hade affären, macken och parkeringen flyttats längre söderut mot järnvägen. Det skulle betyda att trafiken från Långgatan tog slut vid affären.

Nya planförslaget i kartform över Varuboden-Oslas planer för ny market i Hangö.
Bildtext Det nya planförslaget för bland annat en dagligvaruhandel är nu till påseende. Dagligvaruhandeln ser du nere till vänster.
Bild: Ramboll / Hangö stad

Det nya förslaget som är till påseende baserar sig i huvudsak på utkastalternativ 2.

Men förslaget baserar sig också på idéer från alternativ 1, och förslaget har även vidareutvecklats med hjälp av den respons staden fått av myndigheter och invånare.

Då man ser på det nya förslaget så är byggnaden för detaljhandel fortfarande inritad närmare järnvägsstationen. Nu är Långgatan ändå kvar, visserligen med en ny sträckning.

Den gamla teboilmacken är riven i Hangö, bara en sandplan återstår där Varuboden-Osla vill bygga ny market.
Bildtext Teboils mack är borta och i stället planerar Hangö för en dagligvaruhandel på området.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

I utkastskedet fanns inte Långgatan med i alternativ 2. Nu flyttas Långgatan så att den efter bron fortsätter längs järnvägen samt framför den nya dagligvaruaffären.

Hangö centralskolas sandplan norr om Esplanaden kvarstår som obebyggd, precis som det stod i alternativ 1. Ett förslag var att en multifunktionell hall eller annan byggnad för allmänt bruk skulle ha kunnat byggas där.

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen poängterar också att det i det nya planförslaget finns reserverat mera grönområde framför järnvägsstationen och att man gjort en reservering för trappor nerför bron.

Luukkonen tycker att planförslaget har många goda aspekter.

- Den gör till exempel trafiksäkerheten bättre och Långgatan är kvar. Servicetrafiken blandas inte med kunderna. De som har parkerat och de som kör bil till och från butiken berörs inte av varandra.

Besviken politiker

Stadsstyrelse- och fullmäktigemedlemmen Bernt Förström (SDP) säger att han är besviken över det planförslag som nu är till påseende.

Stadsstyrelsen i Hangö möttes den 4 maj för att fatta beslut om att lägga fram det nya planförslaget till påseende.

Bernt Förström föreslog då att ärendet remitteras till miljönämnden för tilläggsberedning. Hans förslag understöddes av partikamraten Aila Pääkkö.

I omröstningen var det bara de två som röstade för remiss, så stadsstyrelsen beslöt att förslaget läggs fram till påseende.

Bernt Förström och Aila Pääkkö anmälde avvikande mening.

Förström saknar en kostnadskalkyl

Förström säger att han föredrar det förslag som finns i alternativ 1 där den nya dagligvaruhandeln byggs längre bort från järnvägsstationen, då är Långgatan kvar på sin nuvarande plats.

Det som bekymrar Bernt Förström är att det inte finns en kostnadskalkyl på vad det kostar att flytta Långgatan.

För det andra förstår han inte varför staden inte tar Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Västra Nylands landskapsmuseums utlåtanden från 2019 i beaktande.

De föredrog alternativ 1. NTM-centralen ansåg att man i det alternativet beaktar stationens område bättre och landskapsmuseet ansåg bland annat att det då blir mera utrymme kring järnvägsstationen.

De här utlåtandena baserar sig på de två planutkast som först presenterades. Det nya planförslag som nu godkänts för påseende är en blandning av de två utkasten.

"Ibland ska man spara och ibland inte"

Det som bekymrar Bernt Förström mest är kostnaderna för en flytt av Långgatan.

- Det var dyrt att flytta Korsmansgatan, och nu tänker man flytta Långgatan in på statens område. Hangö blir tvunget att köpa eller byta mark. Jag vill ha kostnadskalkyler för flytten av gatan, men det har vi inte fått.

Förström tycker att Hangö stad borde sträva efter att Långgatan så långt som möjligt finns på sin nuvarande sträckning.

- Staden har inte mycket pengar och nu i coronatider ska vi vara försiktiga med pengarna. Det är motsägelsefullt att man ibland ska spara och ibland inte.

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen hoppas att detaljplanen bli färdig i år.

Diskussion om artikeln