Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det kan vara svårt att söka hjälp ifall båda parter är hemma" - samtalen till Brottsofferjouren har ökat, men hjälpbehovet kan vara större än så

Från 2020
Uppdaterad 03.06.2020 06:51.
En anonym kvinna sitter i ett kök. Bilden är suddig så att man inte kan urskilja vem hon är.
Bildtext Skyddshem uppgav i april att "ju mer vi är hemma, desto mer ökar risken för våld". I coronatider har allt fler tillbringat tid innanför hemmets fyra väggar.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Det är svårt att få en helhetsuppfattning om coronakrisens effekt på till exempel familjevåldssituationer, uppger Brottsofferjouren. Antalet samtal till organisationen har ändå nästan fördubblats under coronavåren.

Skyddshemmen har tidigare uttryckt sin oro över att våldet i parrelationer kan bli mer påtagligt under coronakrisen. Brottsofferjouren, RIKU, har också oroat sig för att brottsoffer skulle bli mindre benägna att kontakta instanser och organisationer för att få hjälp.

Det verkar ändå som att människor har hittat till RIKU:s tjänster. Under perioden 1 april till 15 maj 2019 tog telefontjänsten emot 260 samtal och i år är motsvarande siffra 480.

- Det är svårt att säga vad exakt situationen hade varit utan coronaviruset men om vi kollar på statistiken från telefontjänsten och jämför från april till mitten av maj i fjol med det här året så kan vi se en ökning, säger Janiina Mieronkoski som är handledare på Brottofferjouren.

En kvinna med glasögon står framför en gul vägg, hon har en tygkass med gul text på, det står Riku på den.
Bildtext Janiina Mieronkoski är handledare på Brottsofferjourens serviceställe i västra Nyland.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Även om antalet samtal har ökat finns det risk för att en del inte fått hjälp under coronakrisen.

- En stor del av dem som har kontakt med Brottsofferjouren har kontakt efter att det har skett något typ av våldsbrott. Det kan till exempel vara sexuellt våld eller våld i nära relationer inom parförhållande. Då kan det vara svårt att söka hjälp ifall det är så att man är båda hemma, om barnen har varit hemma från skolan eller eventuellt dagis. Det kan vara svårt att hitta den lugna stunden att prata i telefon, säger Mieronkoski.

Det finns också risk att en del inte vågat söka hjälp på grund av smittorisken.

- Ifall man har blivit utsatt för någon form av fysiskt eller sexuellt våld och behöver gå till en läkare så ska man faktiskt ringa och be om en tid. Det är viktigt att få det dokumenterat ifall om man sedan gör en anmälan, säger hon.

Utvidgade öppettider

Brottsofferjouren har under våren uppdaterat sina system och samtidigt utökat öppettiderna för telefontjänsten 116 006. Telefontjänsten är numera öppen varje vardag på svenska klockan 12–14 och på finska klockan 9–20.

Det här innebär att den svenskspråkiga servicen har ökat.

- Från att ha varit en eftermiddag per vecka så har vi nu varje vardag från klockan 12–14, säger Mieronkoski.

Helgdagar kan påverka öppettiderna. Brottsofferjouren kan nås per telefon och chatt. Det är också möjligt att boka fysiska möten men på grund av coronakrisen undviker man sådana just nu.

Den som kontaktar Brottsofferjouren kan vara anonym.

Risk att kärleksbedrägerier ökar

Brottsofferjouren hjälper brottsoffer oberoende av vilket brott de har utsatts för. Nu under coronaepidemin finns det risk för att så kallade kärleksbedrägerier ökar, säger Mieronkoski.

- När människor är mer på nätet, inte har så mycket annat att göra och inte träffar andra människor så kanske man lättare börjar inleda en kontakt med någon via nätet som verkar jättetrevlig.

I något skede börjar personen sedan be om att få lite pengar på grund av till exempel ekonomisk knipa, säger hon.

Ofta kan det vara ganska hög tröskel att diskutera med bekanta om de här sakerna

― Janiina Mieronkoski, handledare på Brottsofferjouren

När personer hör av sig till Brottsofferjouren är det ofta frågan om våldsbrott. Det kan handla om till exempel gatuvåld och eller våld i parrelationen.

- Det kan vara ett äldre par som har varit gifta i 40–50 år och där personen märker att man inte riktigt vet hur man ska klara sig med livet i behåll ännu de åren som man har.

- Det kan hända att man har vuxna barn och alla har blivit så att säga vana med den här situationen, men det gör det ju inte på något vis mer rätt eller okej att den andra utövar våld, endera psykiskt, fysiskt, ekonomiskt eller sexuellt, förklarar Mieronkoski.

Fundera tillsammans med RIKU

De flesta klienterna kommer i kontakt med Brottsofferjouren efter att polisen informerat dem om tjänsten i samband med en brottsanmälan eller förhör, men det går också att kontakta dem på egen hand.

Mieronkoski säger att man alltid kan ringa och prata med Brottsofferjouren och på så vis komma fram till ifall man borde göra en anmälan.

- Ofta kan det vara ganska hög tröskel att diskutera med vänner och bekanta om de här sakerna. Det kan hända att den hjälp man får där via kan vara annorlunda än en utomståendes, som ser det kanske från lite andra vinklar, säger hon.

Ifall offret lever i en parrelation där det förekommer våld kan hen vara rädd för att få höra "Varför lämnar du inte?".

- Det är inte så enkelt, vanligtvis har alla personer både positiva och negativa sidor. Även om det negativa kanske är att man utövar våld så har man ändå ofta förälskat sig i personen och man har de goda tiderna och hoppet om att det blir bättre.

Skuld- och skamkänslor är faktorer som också spelar in och som gör att en del inte vågar söka hjälp.

Svårt att förutspå sommaren

Brottsofferjouren har i huvudsak jobbat på distans sedan coronaepidemin blev ett faktum i Finland.

- Vi på Brottsofferjouren har försökt jobba på distans så mycket som möjligt. Vi har inte träffat klienter fysiskt lika mycket som vanligt så på det sättet har det ändrat på hur vi jobbar. Våra stödpersoner har inte heller träffat klienterna på samma sätt nu. Vi har jobbat enligt regeringens rekommendationer.

Tjänsten kommer att fortsätta att fungera på distans ännu under sommaren. I verkligt akuta situationer som inte kan skötas över telefon kan man ändå få träffa Brottsofferjouren.

- Det beror förstås också på hur coronaläget utvecklas under sommaren och vad regeringen ger för rekommendationer.

- Justitieministeriet finansierar Brottsofferjouren verksamhet så vi går enligt de rekommendationer som kommer uppifrån, säger Mieronkoski.

sommarstuga
Bildtext För en del personer som utsätts för partnervåld kan somrarna vara lugnare eftersom de kan flytta ut till sommarstugan. Men efter sommaren när vardagen tar vid ökar samtalen igen, säger Mieronkoski.
Bild: www.sxc.hu

Hos Brottsofferjouren brukar somrarna variera.

- Ifall det förekommer våld i familjen eller parrelationen så kan man lättare ta sig någon annanstans så att man inte nödvändigtvis behöver vara under samma tak.

Det kan till exempel vara en sommarstuga som man äger eller som man kan låna av släkt eller vänner. Coronasituationen kan även påverka möjligheten att besöka släktingar och vänner under sommaren, säger Mieronkoski.

En anställd och tio frivilliga i Västnyland

Brottsofferjouren RIKU har 31 serviceställen med 60 anställda och över 500 frivilliga runtom i landet. I södra Finland jobbar elva anställda och en av dem sitter i Västnyland, närmare bestämt handledare Mieronkoski. Hon jobbar tillsammans med ett team på tio frivilliga.

RIKU:s frivilliga jobbar som stödpersoner och även som jourare i telefon- och chattjänsterna.

En utmaning som Brottsofferjouren tampas med är att få offer och anhöriga att våga söka hjälp, det här gäller också Västnyland.

- Jag tänker att man kanske har en ännu högre tröskel att söka hjälp ifall det är så att man är rädd för ankdammen-syndromet. Det tycker jag är beklagligt ifall det är så.

- Det sker på samma sätt brott i Västnyland, som runtom i landet.

Mieronkoski betonar att både anställda och frivilliga på Brottsofferjouren har tystnadsplikt.

Brottsofferjourens uppgift är att förbättra brottsoffrets, anhörigas och vittnens ställning bland annat genom stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Här kan du läsa mer om Brottsofferjouren.

Diskussion om artikeln