Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronapandemin pressar Korsholms ekonomi – nu blir det samarbetsförhandlingar, men möjligen även en simhall

Från 2020
Uppdaterad 01.06.2020 22:33.
Korsholms ämbetshus i Smedsby.
Bildtext Korsholm ska snart inleda nya samarbetsförhandlingar med personalen.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Kommunstyrelsen i Korsholm beslöt i linje med kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag. Det blir samarbetsförhandlingar i kommunen. Samtidigt röstade man med knapp marginal för att gå vidare med simhallsprojektet.

Det är coronapandemin som är bakgrunden till beslutet om samarbetsförhandlingar.

Såsom många andra kommuner drabbas Korsholm i pandemins spår av ett kraftigt försämrat skatteinflöde. Samtidigt är det fortsättningsvis oklart hur mycket stödpengar som kommunerna kan vänta sig i räddning av staten.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag är därför att kommunen bör undvika att hamna i ett läge där man får ett ackumulerat underskott.

Utan statligt stöd och utan samarbetsförhandlingar riskerar Korsholm göra ett minusresultat på hela 3 miljoner euro i år. Då skulle man redan få ett ackumulerat underskott på 1,6 miljoner.

Ordförande Samuel Broman (SFP) berättar att styrelsen valde att besluta i enlighet med Ahlbergs förslag.

- Det var nog väldigt samstämmigt. Vi bedömer att vi är tvungna till det här, säger Broman.

Inte roligt att börja ny omgång

Än så länge är det inte klart exakt vem eller vilka personalgrupper som berörs av samarbetsförhandlingarna, inte heller har man ett exakt startdatum säger Broman.

Men en förhandlingsgrupp är utsedd och det man redan vet är att processen blir lång, den lagstadgade på sex veckor. Senast gick det snabbare, på grund av undantagstillståndet.

- Det här är absolut inte roligt, särskilt inte då vi alldeles nyligen gick igenom en rond av samarbetsförhandlingar, säger Broman.

Målet med samarbetsförhandlingarna är att nå ett resultat som visar ett ackumulerat överskott 2020, och att man lyckas bibehålla detta år 2021. Detta blir ingen lätt match, menar Broman.

- Omfattningen klarnar helt först när vi får veta hur stort räddningspaketet från staten blir. Men målet med samarbetsförhandlingarna är ju inte nödvändigtvis att säga upp eller permittera, vi försöker nå så bra resultat som möjligt på annat sätt.

Röstade samtidigt för egen simhall

Mötet i Korsholms styrelse blev i kalibern maratonlångt, det pågick i drygt fem timmar.

Längst tid gick till diskussionen om en egen simhall i kommunen, en fråga som återkommit genom flera motioner och förslag under årens lopp.

Att under ett och samma möte besluta om samarbetsförhandlingar med personalen och att satsa kommunala medel i en så dyr satsning som en simhall var inte enkelt, enligt Broman.

Frågan slutade med omröstning, rösterna föll 7-6 för att skicka frågan vidare till fullmäktige för beslut.

Det handlar om tron på att kommunen kan fortsätta utvecklas i ett längre perspektiv än den omedelbara ekonomiska krisen, sammanfattar Samuel Broman argumentationsgången på mötet.

- Jag röstade själv också för och hoppas vi i fullmäktige får en bred diskussion i frågan.

En kvinna ligger på rygg i en bassäng och flyter med hjälp av ett flytetyg.
Bildtext I framtiden kan korsholmarna komma att ha en egen simhall i Smedsby.
Bild: Mostphotos

Simhallsprojektet förutsätter bland annat att kommunen får statligt stöd för att genomföra det. Man utgår ifrån att kommunen tillsammans med bolaget Oy Vallonia Ab grundar ett fastighetsbolag där kommunen äger de aktier som berättigar till att driva en simhall i kommunal regi.

Bygget av en simhall skulle i ren investeringskostnad kräva omkring 3,6 miljoner. Årliga kostnader för underhåll finns inte medräknat i den summan. Samtidigt konstaterar man att en egen simhall skulle ge kommunen attraktionskraft och tjäna inte minst de egna kommuninvånarnas hälsa.

- Jag tror att det är lite nu eller aldrig, säger Samuel Broman.